github 52+tontonton

Showing all 2000 words from our word list. Explore individual languages too!

k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
krie9It englishcreatecreatekriėịt
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
ta%30' navajocorntà̰̄'
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
'ani9 hebrewegoאני'anï
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
igivE georgiansameიგივეigivẹ
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
p%a koreanonionpḥa
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
not englishnotenotenot
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
onna japanesewomanおんなonna
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
diko9d englishdecodedecodedikȯd
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
ba%0s navajohoopbā̰s
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
ho%h5 germanhighhochhōḩ
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
la5G frenchthemleurla̖ġ
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
pleI englishplayplaypleị
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
e%3' navajoclothingè̄'
p10 frenchbridgepontpo̰̖
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
akpa3 yorubaarmapáakpà
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
ko44o tibetanheadམགོkőo
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
hil englishhealhealhil
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
la5bU danishrunløbela̖bụ
lyau33 chinesegoodlyaȕ
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
faGin frenchflourfarinefaġin
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
kreIv englishcravecravekreịv
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
rian thaistudyเรียนrian
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
gargari georgianapricotგარგარიgargari
mii33n chineseheavenmiȉn
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
na5f frenchnineneufna̖f
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
s5m nuxalkto standlhmşm
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
t^e%s5 navajoreedtḥēş
kiq englishkingkingkiq
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
tx'ah navajoheadweartx'ah
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
ya33n chinesecorrectyȁn
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
a5r danishearørea̖r
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
r%9af welshroperhaffr̊af
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
da%w thaistarดาวdāw
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
bla0 frenchwhiteblancbla̰
p%Ul hindifruitफलpḥụl
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
na44a tibetanagena̋a
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
pyatla icelandicbellbjallapyatla
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
blO2 englishblurblurblọu̖
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
zon englishzonezonezon
ts93In navajobonets̀ịn
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
din thaisoilดินdin
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
tsO33q chineseschooltsọ̏q
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
Guj frenchredrougeġuj
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
h5E georgiantreeხეḩẹ
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
meIk englishmakemakemeịk
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
le%bU danishliplæbelēbụ
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
hOnt germandoghundhọnt
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
kAt englishcatcatkạt
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
zas apache (western)snowzaszas
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
EtG frenchto beêtreẹtġ
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
so0' navajostarso̰'
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
q5a%m arabicyearعامq̇ām
ko44o tibetandoorསྒོkőo
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
kuwl englishcoolcoolkuwl
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
h5ala nuxalkfernxalaḩala
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
trOm welshheavytrwmtrọm
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
fe33i44 chineseangerfȅi̋
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
juG frenchdayjourjuġ
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
kGeno frenchslotcréneaukġeno
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
yard englishyardyardyard
gIft englishgiftgiftgịft
la44am tibetanpathལམla̋am
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
fOyl danishbirdfuglfọyl
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
cEkn icelandicservantþegncẹkn
tx^a%' navajobeavertxḥā'
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
purra finnishto bitepurrapurra
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
ama3 navajomotheramà
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
kInt germanchildkindkịnt
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
vE0 frenchwinevinvẹ̰
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
wei33 chineserockyweȉ
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
k%U33q chineseholekḥụ̏q
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
li44i tibetanpearལིli̋i
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
xIp englishshipshipxịp
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
wolf englishwolfwolfwolf
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
mi33i44q chineselifemȉi̋q
zaaw vietnameseknifedaozaaw
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
a%dj hinditodayआजādj
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
milhh arabicsaltملحmilhh
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
10t frenchshamehonteo̰̖t
ra%dj hindiruleराजrādj
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
si%5 finnishfilamentsyysī̖
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
sit englishseatseatsit
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
wOd englishwouldwouldwọd
zum englishzoomzoomzum
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
flaIx germanfleshfleischflaịx
weIv englishwavewaveweịv
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
klAud englishcloudcloudklạud
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
qoo vietnamesecornngôqoo
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
s5o%3' navajofishşò̄'
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
blo englishblowblowblo
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
plussa icelandicblouseblússaplussa
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
'an vietnameseeatăn'an
Gamura georgianbatღამურაġamura
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
kan6 tamileyeகண்kaṇ
kObob amharicstarኮኮብkọbob
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
tx05as5 navajofrogtx̖aş
mo3sI3 navajocatmòsị̀
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
sa3 burmeseto eatစားsà
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
bAnd englishbandbandbạnd
mba9be swahiliherombabembȧbe
a5m danishtenderøma̖m
mye4 burmeselandမြေmyé
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
torre spanishtowertorretorre
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
dziri georgianbottomძირიdziri
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
de5 frenchtwode̖
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
k99um koreandreamk̭um
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
pGi frenchprizeprixpġi
omi0 yorubawateromiomḭ
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
ta0 frenchtimetempsta̰
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
xax apache (western)bearshashxax
tul englishtooltooltul
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
sI4k apache (western)scarsigsị́k
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
ian scottish gaelicbirdeunian
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
aja yorubawifeayaaja
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
a5l danishbeerøla̖l
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
s5ij navajourineşij
t00aq koreanearthṱaq
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
fay thaifireไฟfay
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
haEri georgianairჰაერიhaẹri
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
korreo spanishmailcorreokorreo
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
uuC icelandicmindúðuuç
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
s10 frenchsoundsonso̰̖
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
t1 danishtoeto̖
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
d06aya hausaoneɗayaɗaya
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
vayb englishvibevibevayb
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
b1n thaiballบอลbo̖n
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
fayr englishfirefirefayr
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
bo2d englishboardboardbou̖d
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
dAnts englishdancedancedạnts
t1jU danishfogtågeto̖jụ
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
bigI9n englishbeginbeginbigïn
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
di%n arabicreligionدينdīn
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
perro spanishdogperroperro
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
t05ena amharichealthጤናt̖ena
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
gGa%s germangrassgrasgġās
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
wa%' navajospinachwā'
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
kUy vietnamesetreecâykụy
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
sUtx hinditruthसचsụtx
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
l1fd danishairluftlo̖fd
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
baOm germantreebaumbaọm
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
me44e tibetanfireམེme̋e
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
novEllo italiannewnovellonovẹllo
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
pu% thaicrabปูpū
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
ap99a koreanfather아빠ap̌a
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
hvost russiantailхвостhvost
fOl frenchcrowdfoulefọl
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
a0 frenchyearan
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
ye4 burmesewaterရေyé
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
Ga apache (western)foxghaġa
di% thaigoodดีdī
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
cor englishthorthorcor
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
ma% thaicomeมาmā
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
cInna icelandicto thinþynnacịnna
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
ma0k frenchlackmanquema̰k
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
Ga%ba arabicforestغابةġāba
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
ta0 navajospring (season)ta̰
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
mi3 burmesefireမီးmì
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
tyee33 chineseanthilltyeȅ
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
weIt englishwaitwaitweịt
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
fGwa frenchcoldfroidfġwa
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
mUy vietnamesecloudmâymụy
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
we33i33 chinesepowerwȅȉ
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
saic welshsevensaithsaic
arroz spanishricearrozarroz
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
b10 frenchgoodbonbo̰̖
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
tr1id welshfoottroedtro̖id
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
ma2k englishmarkmarkmau̖k
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
tsru georgianfalseცრუtsru
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
aI germaneggeiaị
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
andza georgianmastანძაandza
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
t^am thaito makeทำtḥam
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
ka33q chineseridgekȁq
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
odju3 yorubaeyeojúodjù
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
huC icelandicskinhúðhuç
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
CIs englishthisthisçịs
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
h5mali georgianswordხმალიḩmali
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
otto japanesewhoopsおっとotto
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
deI englishdaydaydeị
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
sa30 navajoold agesà̰
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
b^a%r hindiburdenभारbḥār
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
ya%3j navajolittleyà̄j
ne4 burmesesunနေné
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
te5k icelandicpooldökkte̖k
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
laa33n chinesemistlaȁn
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
sol englishsoulsoulsol
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
'en hebrewnothingאין'en
lUv englishlovelovelụv
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
pGi hebrewfruitפריpġi
s51sd welshtailllostşo̖sd
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
t05at amharicfingerጣትt̖at
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
s5o3k apache (western)fishłógşòk
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
djanna arabicparadiseجنةdjanna
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
f10 frenchfundfondfo̰̖
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
ka3a navajocrow cawkàa
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
pI4k apache (western)bellybigpị́k
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
d^Un hindifundsधनdḥụn
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
siq englishsingsingsiq
bOk englishbookbookbọk
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
deIt englishdatedatedeịt
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
sI4s navajobeltsị́s
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
garra spanishclawgarragarra
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
addio italiangoodbyeaddioaddio
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
Grma georgiandeepღრმაġrma
did englishdeeddeeddid
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
xvili georgianchildშვილიxvili
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
sp2iq englishspringspringspu̖iq
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
fim vietnamesefilmphimfim
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
gwraig welshwifegwraiggwraig
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
'il koreanone'il
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
praGC icelandictastebragðpraġç
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
erra9re italianto wandererràreerrȧre
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
zorro spanishfoxzorrozorro
ammatti finnishprofessionammattiammatti
ets hebrewtreeעֵץets
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
h5ma georgianvoiceხმაḩma
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
ya3 navajoskyyà
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
lo44o tibetanyearལོlőo
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
habba arabicto loveحبhabba
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
la0 burmesemoonla̰
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
Is5 navajopine needleịş
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
plant welshchildplantplant
hUn' danishhandhåndhụn'
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
he%3s5 navajopackagehè̄ş
sl1 danishbeatslåslo̖
fIrC icelandica distancefirðfịrç
dGE georgiandayდღეdġẹ
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
tsa georgianskyცაtsa
blUd englishbloodbloodblụd
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
Gavi frenchdelightedraviġavi
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq