github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
b1n thaiballบอลbo̖n
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
mpa3 apache (western)coyotembámpà
CIs englishthisthisçịs
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
din thaisoilดินdin
la44am tibetanpathལམla̋am
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
wOd englishwouldwouldwọd
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
h5ala nuxalkfernxalaḩala
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
klay thaifarไกลklay
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
praGC icelandictastebragðpraġç
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
lyau33 chinesegoodlyaȕ
sa3 burmeseto eatစားsà
ra%dj hindiruleराजrādj
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
ko44o tibetanheadམགོkőo
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
erra9re italianto wandererràreerrȧre
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
tye9rra spanishlandtierratyėrra
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
tse%3h navajoelktsè̄h
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
pGi hebrewfruitפריpġi
l1fd danishairluftlo̖fd
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
s5m nuxalkto standlhmşm
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
Gavi frenchdelightedraviġavi
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
ca%k icelandicroofþakcāk
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
tx05as5 navajofrogtx̖aş
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
fOl frenchcrowdfoulefọl
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
mba9be swahiliherombabembȧbe
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
faGin frenchflourfarinefaġin
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
deIt englishdatedatedeịt
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
habba arabicto loveحبhabba
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
sUtx hinditruthसचsụtx
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
sol englishsoulsoulsol
diko9d englishdecodedecodedikȯd
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
sI4s navajobeltsị́s
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
p10 frenchbridgepontpo̰̖
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
zorro spanishfoxzorrozorro
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
xvili georgianchildშვილიxvili
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
Ga%ba arabicforestغابةġāba
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
t1jU danishfogtågeto̖jụ
riavvio italianrestartriavvioriavvio
djanna arabicparadiseجنةdjanna
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
s5ij navajourineşij
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
'en hebrewnothingאין'en
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
bOk englishbookbookbọk
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
dAnts englishdancedancedạnts
a5m danishtenderøma̖m
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
ba%0s navajohoopbā̰s
dGE georgiandayდღეdġẹ
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
laa33n chinesemistlaȁn
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
na44a tibetanagena̋a
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
tsa georgianskyცაtsa
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
korreo spanishmailcorreokorreo
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
tyee33 chineseanthilltyeȅ
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
'ot hebrewsignomenאות'ot
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
kInt germanchildkindkịnt
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
ta0 frenchtimetempsta̰
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
wolf englishwolfwolfwolf
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
s5o3k apache (western)fishłógşòk
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
so0' navajostarso̰'
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
noo44 vietnameseboomnổnoő
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
sl1 danishbeatslåslo̖
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
vE0 frenchwinevinvẹ̰
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
kAt englishcatcatkạt
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
t00aq koreanearthṱaq
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
sit englishseatseatsit
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
blo englishblowblowblo
ama3 navajomotheramà
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
dzili georgiansleepძილიdzili
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
milhh arabicsaltملحmilhh
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
yard englishyardyardyard
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
meIk englishmakemakemeịk
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
libG frenchfreelibrelibġ
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
e%3' navajoclothingè̄'
kuwl englishcoolcoolkuwl
mii33n chineseheavenmiȉn
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
haEri georgianairჰაერიhaẹri
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
cEkn icelandicservantþegncẹkn
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
r%9af welshroperhaffr̊af
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
kh5o40' navajofirekḩó̰'
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
mUy vietnamesecloudmâymụy
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
sykG frenchsugarsucresykġ
omi0 yorubawateromiomḭ
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
aI germaneggeiaị
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
li44i tibetanpearལིli̋i
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
novEllo italiannewnovellonovẹllo
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
mo3sI3 navajocatmòsị̀
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
fEG frenchto dofairefẹġ
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
fim vietnamesefilmphimfim
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
akpa3 yorubaarmapáakpà
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
fay thaifireไฟfay
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
me44e tibetanfireམེme̋e
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
aja yorubawifeayaaja
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
pyatla icelandicbellbjallapyatla
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
ammatti finnishprofessionammattiammatti
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
rian thaistudyเรียนrian
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
sU33n chineseforestsụ̏n
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
hvost russiantailхвостhvost
tr1id welshfoottroedtro̖id
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
tx^a%' navajobeavertxḥā'
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
ian scottish gaelicbirdeunian
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
a%dj hinditodayआजādj
'an vietnameseeatăn'an
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
Ga apache (western)foxghaġa
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
ap99a koreanfather아빠ap̌a
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
plussa icelandicblouseblússaplussa
dziri georgianbottomძირიdziri
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
t05ena amharichealthጤናt̖ena
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
fGwa frenchcoldfroidfġwa
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
qge swahiliscorpionngeqge
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
kObob amharicstarኮኮብkọbob
s5o%3' navajofishşò̄'
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
cor englishthorthorcor
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
de5 frenchtwode̖
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
'oq thaiactองก์'oq
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
na5f frenchnineneufna̖f
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
blO2 englishblurblurblọu̖
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
did englishdeeddeeddid
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
a0 frenchyearan
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
fIrC icelandica distancefirðfịrç
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
x5i33n chinesehappyxẏȉn
andza georgianmastანძაandza
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
deI englishdaydaydeị
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
rAt englishratratrạt
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
pI4k apache (western)bellybigpị́k
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
p%Ul hindifruitफलpḥụl
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
otto japanesewhoopsおっとotto
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
b^a%r hindiburdenभारbḥār
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
himni georgiananthemჰიმნიhimni
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
zas apache (western)snowzaszas
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
kiq englishkingkingkiq
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
'd06i vietnamesegođi'ɗi
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
huC icelandicskinhúðhuç
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
he%3s5 navajopackagehè̄ş
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
kal englishcallcallkal
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
t^am thaito makeทำtḥam
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
vayb englishvibevibevayb
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
cInna icelandicto thinþynnacịnna
'ani9 hebrewegoאני'anï
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
torre spanishtowertorretorre
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
xadjara arabictreeشجرةxadjara
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
zGva georgianseaზღვაzġva
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
Is5 navajopine needleịş
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
si%5 finnishfilamentsyysī̖
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
pGi frenchprizeprixpġi
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
te5k icelandicpooldökkte̖k
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
da%w thaistarดาวdāw
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
odju3 yorubaeyeojúodjù
ma2k englishmarkmarkmau̖k
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
d^Un hindifundsधनdḥụn
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
s51sd welshtailllostşo̖sd
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
sp2iq englishspringspringspu̖iq
h1l danishholehulho̖l
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
saic welshsevensaithsaic
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
ets hebrewtreeעֵץets
bo2d englishboardboardbou̖d
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
q5a%m arabicyearعامq̇ām
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
garra spanishclawgarragarra
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
ya%3j navajolittleyà̄j
kGeno frenchslotcréneaukġeno
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
di%n arabicreligionدينdīn
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
siq englishsingsingsiq
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
weIv englishwavewaveweịv
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
k%U33q chineseholekḥụ̏q
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
k99um koreandreamk̭um
b10 frenchgoodbonbo̰̖
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
igivE georgiansameიგივეigivẹ
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
tul englishtooltooltul
le%bU danishliplæbelēbụ
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
fOyl danishbirdfuglfọyl
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
weIt englishwaitwaitweịt
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
a5l danishbeerøla̖l
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
gIft englishgiftgiftgịft
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
xIp englishshipshipxịp
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
tsO33q chineseschooltsọ̏q
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
bAnd englishbandbandbạnd
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
lo44o tibetanyearལོlőo
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
ho%h5 germanhighhochhōḩ
qoo vietnamesecornngôqoo
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
Grma georgiandeepღრმაġrma
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
Ekk icelandiceggeggẹkk
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
uuC icelandicmindúðuuç
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
la5bU danishrunløbela̖bụ
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
ye4 burmesewaterရေyé
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
pleI englishplayplaypleị
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
mo3 burmeserainမိုးmò
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
not englishnotenotenot
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
di% thaigoodดีdī
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
p%a koreanonionpḥa
h5mali georgianswordხმალიḩmali
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
gGa%s germangrassgrasgġās
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
hUn' danishhandhåndhụn'
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
ma% thaicomeมาmā
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
perro spanishdogperroperro
ne4 burmesesunနေné
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
hay englishhihihay
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
trOm welshheavytrwmtrọm
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
bla0 frenchwhiteblancbla̰
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
tx'ah navajoheadweartx'ah
EtG frenchto beêtreẹtġ
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
f10 frenchfundfondfo̰̖
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
ko44o tibetandoorསྒོkőo
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
mi33i44q chineselifemȉi̋q
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
juG frenchdayjourjuġ
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
zum englishzoomzoomzum
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
bigI9n englishbeginbeginbigïn
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
parC icelandicedgebarðparç
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
ka3a navajocrow cawkàa
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
sa30 navajoold agesà̰
10t frenchshamehonteo̰̖t
tsru georgianfalseცრუtsru
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
d06aya hausaoneɗayaɗaya
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
a5r danishearørea̖r
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
zon englishzonezonezon
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
yo% apache (western)beadyooyō
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
tx5ev3v3i tami