github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
tsru georgianfalseცრუtsru
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
sl1 danishbeatslåslo̖
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
ko44o tibetandoorསྒོkőo
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
mba9be swahiliherombabembȧbe
kGeno frenchslotcréneaukġeno
p10 frenchbridgepontpo̰̖
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
sp2iq englishspringspringspu̖iq
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
otto japanesewhoopsおっとotto
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
x5i33n chinesehappyxẏȉn
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
mi3 burmesefireမီးmì
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
sUtx hinditruthसचsụtx
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
lo44o tibetanyearལོlőo
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
ts93In navajobonets̀ịn
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
h5ala nuxalkfernxalaḩala
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
habba arabicto loveحبhabba
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
ta0 navajospring (season)ta̰
igivE georgiansameიგივეigivẹ
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
klAud englishcloudcloudklạud
onna japanesewomanおんなonna
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
rAt englishratratrạt
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
diko9d englishdecodedecodedikȯd
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
parC icelandicedgebarðparç
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
ka33q chineseridgekȁq
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
yo% apache (western)beadyooyō
uuC icelandicmindúðuuç
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
zaaw vietnameseknifedaozaaw
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
mye4 burmeselandမြေmyé
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
'il koreanone'il
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
xvili georgianchildშვილიxvili
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
zum englishzoomzoomzum
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
kInt germanchildkindkịnt
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
s99al3 koreanrices̭aḷ
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
'en hebrewnothingאין'en
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
'ani9 hebrewegoאני'anï
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
xadjara arabictreeشجرةxadjara
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
gargari georgianapricotგარგარიgargari
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
li44i tibetanpearལིli̋i
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
flaIx germanfleshfleischflaịx
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
fOyl danishbirdfuglfọyl
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
d06aya hausaoneɗayaɗaya
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
zas apache (western)snowzaszas
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
Guj frenchredrougeġuj
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
mi33i44q chineselifemȉi̋q
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
Ga apache (western)foxghaġa
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
kh5o40' navajofirekḩó̰'
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
ba%0s navajohoopbā̰s
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
de5 frenchtwode̖
weIt englishwaitwaitweịt
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
pI4k apache (western)bellybigpị́k
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
h1l danishholehulho̖l
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
weIv englishwavewaveweịv
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
mo3sI3 navajocatmòsị̀
nda9ma swahilicalfndamandȧma
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
plussa icelandicblouseblússaplussa
pGi frenchprizeprixpġi
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
q5a%m arabicyearعامq̇ām
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
t^u3 apache (western)watertḥù
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
t^am thaito makeทำtḥam
haEri georgianairჰაერიhaẹri
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
pleI englishplayplaypleị
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
tye9rra spanishlandtierratyėrra
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
la0 burmesemoonla̰
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
fayr englishfirefirefayr
kUy vietnamesetreecâykụy
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
passa9re italianto passpassàrepassȧre
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
xIp englishshipshipxịp
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
krie9It englishcreatecreatekriėịt
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
trOm welshheavytrwmtrọm
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
purra finnishto bitepurrapurra
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
noo44 vietnameseboomnổnoő
plant welshchildplantplant
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
di% thaigoodดีdī
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
r%9af welshroperhaffr̊af
b^a%r hindiburdenभारbḥār
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
korreo spanishmailcorreokorreo
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
EtG frenchto beêtreẹtġ
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
f10 frenchfundfondfo̰̖
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
ma2k englishmarkmarkmau̖k
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
ye4 burmesewaterရေyé
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
sit englishseatseatsit
addio italiangoodbyeaddioaddio
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
a5l danishbeerøla̖l
kan6 tamileyeகண்kaṇ
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
djanna arabicparadiseجنةdjanna
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
meIk englishmakemakemeịk
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
t1jU danishfogtågeto̖jụ
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
du% thaito seeดูdū
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
andza georgianmastანძაandza
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
si%5 finnishfilamentsyysī̖
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
erra9re italianto wandererràreerrȧre
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
novEllo italiannewnovellonovẹllo
ap99a koreanfather아빠ap̌a
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
ko44o tibetanheadམགོkőo
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
ra%dj hindiruleराजrādj
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
hOnt germandoghundhọnt
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
ka3a navajocrow cawkàa
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
sI4s navajobeltsị́s
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
he%3s5 navajopackagehè̄ş
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
mUy vietnamesecloudmâymụy
kal englishcallcallkal
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
vayb englishvibevibevayb
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
fOl frenchcrowdfoulefọl
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
a%dj hinditodayआजādj
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
s10 frenchsoundsonso̰̖
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
ta%30' navajocorntà̰̄'
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
mii33n chineseheavenmiȉn
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
gIft englishgiftgiftgịft
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
siq englishsingsingsiq
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
dAnts englishdancedancedạnts
fGwa frenchcoldfroidfġwa
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
b10 frenchgoodbonbo̰̖
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
bla0 frenchwhiteblancbla̰
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
tx05as5 navajofrogtx̖aş
kAt englishcatcatkạt
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
akpa3 yorubaarmapáakpà
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
dGE georgiandayდღეdġẹ
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
ian scottish gaelicbirdeunian
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
gGa%s germangrassgrasgġās
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
yard englishyardyardyard
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
bOk englishbookbookbọk
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
dzili georgiansleepძილიdzili
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
hay englishhihihay
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
bo2d englishboardboardbou̖d
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
tse%3h navajoelktsè̄h
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
qoo vietnamesecornngôqoo
ca%k icelandicroofþakcāk
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
bAnd englishbandbandbạnd
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
'oq thaiactองก์'oq
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
s5m nuxalkto standlhmşm
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
s5o3k apache (western)fishłógşòk
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
gwraig welshwifegwraiggwraig
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
blUd englishbloodbloodblụd
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
bigI9n englishbeginbeginbigïn
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
arroz spanishricearrozarroz
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
garra spanishclawgarragarra
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
baOm germantreebaumbaọm
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
hvost russiantailхвостhvost
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
hil englishhealhealhil
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
tsa georgianskyცაtsa
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
Grma georgiandeepღრმაġrma
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
sik englishseekseeksik
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
milhh arabicsaltملحmilhh
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
t1 danishtoeto̖
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
t05ena amharichealthጤናt̖ena
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
fay thaifireไฟfay
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
t05at amharicfingerጣትt̖at
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
l1fd danishairluftlo̖fd
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
did englishdeeddeeddid
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
tsO33q chineseschooltsọ̏q
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
din thaisoilดินdin
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
fEG frenchto dofairefẹġ
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
me44e tibetanfireམེme̋e
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
riavvio italianrestartriavvioriavvio
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
h5ma georgianvoiceხმაḩma
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
saic welshsevensaithsaic
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
sol englishsoulsoulsol
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
klay thaifarไกลklay
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
tyee33 chineseanthilltyeȅ
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
mo3 burmeserainမိုးmò
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
Gavi frenchdelightedraviġavi
cor englishthorthorcor
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
blO2 englishblurblurblọu̖
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
fim vietnamesefilmphimfim
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
zGva georgianseaზღვაzġva
hUn' danishhandhåndhụn'
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
tx'ah navajoheadweartx'ah
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
so0' navajostarso̰'
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
lyau33 chinesegoodlyaȕ
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
p%a koreanonionpḥa
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
zorro spanishfoxzorrozorro
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
la5bU danishrunløbela̖bụ
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
ta0 frenchtimetempsta̰
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
la5G frenchthemleurla̖ġ
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
a0 frenchyearan
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
ama3 navajomotheramà
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
la44am tibetanpathལམla̋am
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
Ekk icelandiceggeggẹkk
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
juG frenchdayjourjuġ
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
fIrC icelandica distancefirðfịrç
wOd englishwouldwouldwọd
qge swahiliscorpionngeqge
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
pu% thaicrabปูpū
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
libG frenchfreelibrelibġ
deIt englishdatedatedeịt
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
praGC icelandictastebragðpraġç
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
ma% thaicomeมาmā
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
mpa3 apache (western)coyotembámpà
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
ets hebrewtreeעֵץets
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
xax apache (western)bearshashxax
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
laa33n chinesemistlaȁn
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
te5k icelandicpooldökkte̖k
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
cInna icelandicto thinþynnacịnna
ya%3j navajolittleyà̄j
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
ya3 navajoskyyà
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
Ga%ba arabicforestغابةġāba
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
vE0 frenchwinevinvẹ̰
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
ammatti finnishprofessionammattiammatti
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
himni georgiananthemჰიმნიhimni
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
aI germaneggeiaị
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
deI englishdaydaydeị
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
pyatla icelandicbellbjallapyatla
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
taym englishtimetimetaym
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
le%bU danishliplæbelēbụ
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
kuwl englishcoolcoolkuwl
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
tul englishtooltooltul
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
di%n arabicreligionدينdīn
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
h5mali georgianswordხმალიḩmali
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
blo englishblowblowblo
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
a5r danishearørea̖r
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
d^Un hindifundsधनdḥụn
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
lUv englishlovelovelụv
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
s5ij navajourineşij
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
b1n thaiballบอลbo̖n
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
sa3 burmeseto eatစားsà
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
omi0 yorubawateromiomḭ
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
'an vietnameseeatăn'an
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
sa30 navajoold agesà̰
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
k99um koreandreamk̭um
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
p%Ul hindifruitफलpḥụl
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
kreIv englishcravecravekreịv
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
torre spanishtowertorretorre
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
ne4 burmesesunနေné
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
tr1id welshfoottroedtro̖id
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
ka9llido italian