github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
flaIx germanfleshfleischflaịx
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
'en hebrewnothingאין'en
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
mo3 burmeserainမိုးmò
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
igivE georgiansameიგივეigivẹ
sl1 danishbeatslåslo̖
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
me44e tibetanfireམེme̋e
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
tsa georgianskyცაtsa
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
andza georgianmastანძაandza
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
f10 frenchfundfondfo̰̖
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
blUd englishbloodbloodblụd
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
passa9re italianto passpassàrepassȧre
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
blo englishblowblowblo
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
dGE georgiandayდღეdġẹ
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
zum englishzoomzoomzum
na5f frenchnineneufna̖f
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
zaaw vietnameseknifedaozaaw
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
a5m danishtenderøma̖m
di% thaigoodดีdī
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
EtG frenchto beêtreẹtġ
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
'ani9 hebrewegoאני'anï
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
erra9re italianto wandererràreerrȧre
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
parC icelandicedgebarðparç
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
a%dj hinditodayआजādj
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
h5ma georgianvoiceხმაḩma
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
faGin frenchflourfarinefaġin
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
mi33i44q chineselifemȉi̋q
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
wolf englishwolfwolfwolf
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
aja yorubawifeayaaja
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
klAud englishcloudcloudklạud
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
kInt germanchildkindkịnt
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
torre spanishtowertorretorre
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
cEkn icelandicservantþegncẹkn
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
a0 frenchyearan
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
zGva georgianseaზღვაzġva
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
b1n thaiballบอลbo̖n
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
'd06i vietnamesegođi'ɗi
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
hay englishhihihay
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
tsru georgianfalseცრუtsru
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
sUtx hinditruthसचsụtx
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
blO2 englishblurblurblọu̖
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
perro spanishdogperroperro
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
cInna icelandicto thinþynnacịnna
ya%3j navajolittleyà̄j
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
vayb englishvibevibevayb
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
omi0 yorubawateromiomḭ
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
fOl frenchcrowdfoulefọl
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
kUy vietnamesetreecâykụy
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
yo% apache (western)beadyooyō
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
wei33 chineserockyweȉ
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
weIv englishwavewaveweịv
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
qge swahiliscorpionngeqge
tx05as5 navajofrogtx̖aş
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
dziri georgianbottomძირიdziri
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
sol englishsoulsoulsol
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
tul englishtooltooltul
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
ap99a koreanfather아빠ap̌a
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
Is5 navajopine needleịş
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
ba%0s navajohoopbā̰s
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
yard englishyardyardyard
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
gGa%s germangrassgrasgġās
la44am tibetanpathལམla̋am
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
mba9be swahiliherombabembȧbe
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
du% thaito seeดูdū
nda9ma swahilicalfndamandȧma
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
d^Un hindifundsधनdḥụn
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
ets hebrewtreeעֵץets
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
kreIv englishcravecravekreịv
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
te5k icelandicpooldökkte̖k
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
fe33i44 chineseangerfȅi̋
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
tye9rra spanishlandtierratyėrra
Grma georgiandeepღრმაġrma
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
fayr englishfirefirefayr
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
ra%dj hindiruleराजrādj
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
rAt englishratratrạt
himni georgiananthemჰიმნიhimni
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
gargari georgianapricotგარგარიgargari
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
lUv englishlovelovelụv
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
pu% thaicrabปูpū
odju3 yorubaeyeojúodjù
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
fay thaifireไฟfay
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
kGeno frenchslotcréneaukġeno
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
Gavi frenchdelightedraviġavi
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
10t frenchshamehonteo̰̖t
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
si%5 finnishfilamentsyysī̖
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
kuwl englishcoolcoolkuwl
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
ka3a navajocrow cawkàa
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
na44a tibetanagena̋a
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
we33i33 chinesepowerwȅȉ
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
zorro spanishfoxzorrozorro
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
mo3sI3 navajocatmòsị̀
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
mUy vietnamesecloudmâymụy
deIt englishdatedatedeịt
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
not englishnotenotenot
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
t1 danishtoeto̖
t1jU danishfogtågeto̖jụ
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
mii33n chineseheavenmiȉn
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
ma% thaicomeมาmā
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
fGwa frenchcoldfroidfġwa
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
fim vietnamesefilmphimfim
djanna arabicparadiseجنةdjanna
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
d06aya hausaoneɗayaɗaya
Ga%ba arabicforestغابةġāba
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
habba arabicto loveحبhabba
tr1id welshfoottroedtro̖id
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
k%U33q chineseholekḥụ̏q
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
e%3' navajoclothingè̄'
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
akpa3 yorubaarmapáakpà
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
dzili georgiansleepძილიdzili
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
lyau33 chinesegoodlyaȕ
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
s99al3 koreanrices̭aḷ
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
s51sd welshtailllostşo̖sd
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
l1fd danishairluftlo̖fd
sI4s navajobeltsị́s
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
hUn' danishhandhåndhụn'
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
gIft englishgiftgiftgịft
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
a5l danishbeerøla̖l
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
laa33n chinesemistlaȁn
aI germaneggeiaị
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
ye4 burmesewaterရေyé
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
kObob amharicstarኮኮብkọbob
'oq thaiactองก์'oq
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
t05at amharicfingerጣትt̖at
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
b^a%r hindiburdenभारbḥār
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
ma2k englishmarkmarkmau̖k
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
addio italiangoodbyeaddioaddio
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
da%w thaistarดาวdāw
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
taym englishtimetimetaym
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
deI englishdaydaydeị
s5m nuxalkto standlhmşm
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
t^u3 apache (western)watertḥù
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
noo44 vietnameseboomnổnoő
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
xadjara arabictreeشجرةxadjara
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
korreo spanishmailcorreokorreo
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
milhh arabicsaltملحmilhh
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
plant welshchildplantplant
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
did englishdeeddeeddid
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
ta0 navajospring (season)ta̰
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
kh5o40' navajofirekḩó̰'
so0' navajostarso̰'
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
huC icelandicskinhúðhuç
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
kAt englishcatcatkạt
cor englishthorthorcor
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
trOm welshheavytrwmtrọm
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
Gamura georgianbatღამურაġamura
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
ama3 navajomotheramà
pleI englishplayplaypleị
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
novEllo italiannewnovellonovẹllo
ho%h5 germanhighhochhōḩ
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
pGi hebrewfruitפריpġi
hil englishhealhealhil
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
klay thaifarไกลklay
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
pI4k apache (western)bellybigpị́k
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
Ga apache (western)foxghaġa
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
t^am thaito makeทำtḥam
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
zon englishzonezonezon
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
tse%3h navajoelktsè̄h
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
mpa3 apache (western)coyotembámpà
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
bla0 frenchwhiteblancbla̰
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
'an vietnameseeatăn'an
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
uuC icelandicmindúðuuç
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
he%3s5 navajopackagehè̄ş
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
ya3 navajoskyyà
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
b10 frenchgoodbonbo̰̖
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
hOnt germandoghundhọnt
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
CIs englishthisthisçịs
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
zas apache (western)snowzaszas
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
wOd englishwouldwouldwọd
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
h5mali georgianswordხმალიḩmali
a5r danishearørea̖r
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
'ot hebrewsignomenאות'ot
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
t00aq koreanearthṱaq
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
ko44o tibetanheadམགོkőo
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
pyatla icelandicbellbjallapyatla
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
sI4k apache (western)scarsigsị́k
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
r%9af welshroperhaffr̊af
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
diko9d englishdecodedecodedikȯd
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
q5a%m arabicyearعامq̇ām
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
de5 frenchtwode̖
riavvio italianrestartriavvioriavvio
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
s5o3k apache (western)fishłógşòk
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
dAnts englishdancedancedạnts
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
t05ena amharichealthጤናt̖ena
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
sit englishseatseatsit
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
tyee33 chineseanthilltyeȅ
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
sa30 navajoold agesà̰
h5E georgiantreeხეḩẹ
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
ammatti finnishprofessionammattiammatti
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
tx'ah navajoheadweartx'ah
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
la5G frenchthemleurla̖ġ
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
ta0 frenchtimetempsta̰
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
k99um koreandreamk̭um
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
lo44o tibetanyearལོlőo
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
fIrC icelandica distancefirðfịrç
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
krie9It englishcreatecreatekriėịt
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
bOk englishbookbookbọk
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
fOyl danishbirdfuglfọyl
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
'il koreanone'il
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
le%bU danishliplæbelēbụ
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
sp2iq englishspringspringspu̖iq
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
bigI9n englishbeginbeginbigïn
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
ka33q chineseridgekȁq
xvili georgianchildშვილიxvili
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
baOm germantreebaumbaọm
p%Ul hindifruitफलpḥụl
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
ne4 burmesesunနေné
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
ta%30' navajocorntà̰̄'
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
onna japanesewomanおんなonna
s5o%3' navajofishşò̄'
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
di%n arabicreligionدينdīn
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
fEG frenchto dofairefẹġ
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n