github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
praGC icelandictastebragðpraġç
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
t1jU danishfogtågeto̖jụ
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
milhh arabicsaltملحmilhh
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
zorro spanishfoxzorrozorro
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
hay englishhihihay
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
libG frenchfreelibrelibġ
zaaw vietnameseknifedaozaaw
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
torre spanishtowertorretorre
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
dziri georgianbottomძირიdziri
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
p10 frenchbridgepontpo̰̖
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
plussa icelandicblouseblússaplussa
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
xvili georgianchildშვილიxvili
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
andza georgianmastანძაandza
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
kObob amharicstarኮኮብkọbob
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
rian thaistudyเรียนrian
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
meIk englishmakemakemeịk
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
pu% thaicrabปูpū
sik englishseekseeksik
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
kAt englishcatcatkạt
da%w thaistarดาวdāw
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
x5i33n chinesehappyxẏȉn
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
pyatla icelandicbellbjallapyatla
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
djanna arabicparadiseجنةdjanna
le%bU danishliplæbelēbụ
la5G frenchthemleurla̖ġ
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
ho%h5 germanhighhochhōḩ
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
deI englishdaydaydeị
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
p%a koreanonionpḥa
Guj frenchredrougeġuj
fe33i44 chineseangerfȅi̋
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
noo44 vietnameseboomnổnoő
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
cInna icelandicto thinþynnacịnna
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
mi3 burmesefireမီးmì
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
e%3' navajoclothingè̄'
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
Ga%ba arabicforestغابةġāba
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
lUv englishlovelovelụv
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
dGE georgiandayდღეdġẹ
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
kUy vietnamesetreecâykụy
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
k99um koreandreamk̭um
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
addio italiangoodbyeaddioaddio
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
kreIv englishcravecravekreịv
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
t05at amharicfingerጣትt̖at
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
ya%3j navajolittleyà̄j
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
a5l danishbeerøla̖l
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
Grma georgiandeepღრმაġrma
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
taym englishtimetimetaym
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
perro spanishdogperroperro
li44i tibetanpearལིli̋i
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
xadjara arabictreeشجرةxadjara
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
de5 frenchtwode̖
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
b1n thaiballบอลbo̖n
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
ts93In navajobonets̀ịn
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
du% thaito seeดูdū
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
fOl frenchcrowdfoulefọl
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
pI4k apache (western)bellybigpị́k
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
ta%30' navajocorntà̰̄'
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
pGi hebrewfruitפריpġi
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
kal englishcallcallkal
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
tx'ah navajoheadweartx'ah
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
did englishdeeddeeddid
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
b^a%r hindiburdenभारbḥār
bla0 frenchwhiteblancbla̰
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
s5o3k apache (western)fishłógşòk
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
gwraig welshwifegwraiggwraig
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
t05ena amharichealthጤናt̖ena
fEG frenchto dofairefẹġ
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
ko44o tibetanheadམགོkőo
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
la5bU danishrunløbela̖bụ
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
hUn' danishhandhåndhụn'
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
s51sd welshtailllostşo̖sd
uuC icelandicmindúðuuç
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
zon englishzonezonezon
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
kiq englishkingkingkiq
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
tyee33 chineseanthilltyeȅ
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
dAnts englishdancedancedạnts
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
kh5o40' navajofirekḩó̰'
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
cor englishthorthorcor
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
bo2d englishboardboardbou̖d
mye4 burmeselandမြေmyé
CIs englishthisthisçịs
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
fim vietnamesefilmphimfim
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
baOm germantreebaumbaọm
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
tsa georgianskyცაtsa
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
'en hebrewnothingאין'en
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
tul englishtooltooltul
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
tr1id welshfoottroedtro̖id
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
h1l danishholehulho̖l
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
t00aq koreanearthṱaq
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
sI4k apache (western)scarsigsị́k
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
erra9re italianto wandererràreerrȧre
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
a5r danishearørea̖r
f10 frenchfundfondfo̰̖
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
na5f frenchnineneufna̖f
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
aja yorubawifeayaaja
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
sol englishsoulsoulsol
tx^a%' navajobeavertxḥā'
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
passa9re italianto passpassàrepassȧre
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
fGwa frenchcoldfroidfġwa
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
wei33 chineserockyweȉ
r%9af welshroperhaffr̊af
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
deIt englishdatedatedeịt
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
10t frenchshamehonteo̰̖t
bAnd englishbandbandbạnd
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
trOm welshheavytrwmtrọm
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
ta0 navajospring (season)ta̰
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
himni georgiananthemჰიმნიhimni
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
omi0 yorubawateromiomḭ
k%U33q chineseholekḥụ̏q
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
sl1 danishbeatslåslo̖
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
din thaisoilดินdin
habba arabicto loveحبhabba
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
sa30 navajoold agesà̰
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
'an vietnameseeatăn'an
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
dzili georgiansleepძილიdzili
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
s99al3 koreanrices̭aḷ
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
plant welshchildplantplant
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
klAud englishcloudcloudklạud
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
sUtx hinditruthसचsụtx
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
xIp englishshipshipxịp
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
mo3 burmeserainမိုးmò
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
Is5 navajopine needleịş
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
wOd englishwouldwouldwọd
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
laa33n chinesemistlaȁn
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
qge swahiliscorpionngeqge
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
siq englishsingsingsiq
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
ets hebrewtreeעֵץets
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
a0 frenchyearan
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
gIft englishgiftgiftgịft
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
'oq thaiactองก์'oq
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
me44e tibetanfireམེme̋e
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
wolf englishwolfwolfwolf
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
weIv englishwavewaveweịv
la44am tibetanpathལམla̋am
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
mUy vietnamesecloudmâymụy
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
ta0 frenchtimetempsta̰
'd06i vietnamesegođi'ɗi
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
di% thaigoodดีdī
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
h5mali georgianswordხმალიḩmali
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
EtG frenchto beêtreẹtġ
ma0k frenchlackmanquema̰k
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
lo44o tibetanyearལོlőo
blO2 englishblurblurblọu̖
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
ye4 burmesewaterရေyé
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
l1fd danishairluftlo̖fd
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
sI4s navajobeltsị́s
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
cEkn icelandicservantþegncẹkn
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
nda9ma swahilicalfndamandȧma
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
Gavi frenchdelightedraviġavi
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
Ekk icelandiceggeggẹkk
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
yard englishyardyardyard
ian scottish gaelicbirdeunian
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
kuwl englishcoolcoolkuwl
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
garra spanishclawgarragarra
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
fOyl danishbirdfuglfọyl
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
h5ma georgianvoiceხმაḩma
ap99a koreanfather아빠ap̌a
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
mii33n chineseheavenmiȉn
juG frenchdayjourjuġ
purra finnishto bitepurrapurra
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
we33i33 chinesepowerwȅȉ
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
huC icelandicskinhúðhuç
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
ne4 burmesesunနေné
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
q5a%m arabicyearعامq̇ām
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
weIt englishwaitwaitweịt
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
ra%dj hindiruleराजrādj
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
fayr englishfirefirefayr
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
t1 danishtoeto̖
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
krie9It englishcreatecreatekriėịt
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
'ani9 hebrewegoאני'anï
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
not englishnotenotenot
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
otto japanesewhoopsおっとotto
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
saic welshsevensaithsaic
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
blUd englishbloodbloodblụd
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
odju3 yorubaeyeojúodjù
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
ma2k englishmarkmarkmau̖k
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
korreo spanishmailcorreokorreo
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
tx05as5 navajofrogtx̖aş
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
tsru georgianfalseცრუtsru
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
klay thaifarไกลklay
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
la0 burmesemoonla̰
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
hOnt germandoghundhọnt
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
gGa%s germangrassgrasgġās
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
sU33n chineseforestsụ̏n
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
parC icelandicedgebarðparç
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
novEllo italiannewnovellonovẹllo
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
ko44o tibetandoorསྒོkőo
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
ba%0s navajohoopbā̰s
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
sykG frenchsugarsucresykġ
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
si%5 finnishfilamentsyysī̖
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
qoo vietnamesecornngôqoo
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
zum englishzoomzoomzum
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
ma% thaicomeมาmā
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
s5ij navajourineşij
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
so0' navajostarso̰'
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
mi33i44q chineselifemȉi̋q
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
haEri georgianairჰაერიhaẹri
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
ammatti finnishprofessionammattiammatti
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
'ot hebrewsignomenאות'ot
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
diko9d englishdecodedecodedikȯd
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
Gamura georgianbatღამურაġamura
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
riavvio italianrestartriavvioriavvio
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
Ga apache (western)foxghaġa
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
ka33q chineseridgekȁq
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
kan6 tamileyeகண்kaṇ
rAt englishratratrạt
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
akpa3 yorubaarmapáakpà
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
sp2iq englishspringspringspu̖iq
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
sa3 burmeseto eatစားsà
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
bOk englishbookbookbọk
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
la%44a44a3n