github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
Ga%ba arabicforestغابةġāba
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
na44a tibetanagena̋a
sp2iq englishspringspringspu̖iq
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
so0' navajostarso̰'
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
sa30 navajoold agesà̰
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
klay thaifarไกลklay
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
lUv englishlovelovelụv
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
sol englishsoulsoulsol
a5m danishtenderøma̖m
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
'ani9 hebrewegoאני'anï
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
ca%k icelandicroofþakcāk
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
t1jU danishfogtågeto̖jụ
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
mye4 burmeselandမြေmyé
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
mba9be swahiliherombabembȧbe
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
sUtx hinditruthसचsụtx
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
h5E georgiantreeხეḩẹ
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
bOk englishbookbookbọk
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
gIft englishgiftgiftgịft
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
'ot hebrewsignomenאות'ot
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
vE0 frenchwinevinvẹ̰
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
kreIv englishcravecravekreịv
meIk englishmakemakemeịk
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
di% thaigoodดีdī
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
gargari georgianapricotგარგარიgargari
tx'ah navajoheadweartx'ah
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
ba%0s navajohoopbā̰s
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
zGva georgianseaზღვაzġva
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
fEG frenchto dofairefẹġ
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
r%9af welshroperhaffr̊af
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
gGa%s germangrassgrasgġās
sykG frenchsugarsucresykġ
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
q5a%m arabicyearعامq̇ām
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
bAnd englishbandbandbạnd
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
novEllo italiannewnovellonovẹllo
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
f10 frenchfundfondfo̰̖
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
pleI englishplayplaypleị
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
plant welshchildplantplant
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
si%5 finnishfilamentsyysī̖
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
rian thaistudyเรียนrian
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
taym englishtimetimetaym
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
a0 frenchyearan
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
tr1id welshfoottroedtro̖id
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
lo44o tibetanyearལོlőo
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
cor englishthorthorcor
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
bla0 frenchwhiteblancbla̰
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
'il koreanone'il
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
du% thaito seeดูdū
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
bo2d englishboardboardbou̖d
h1l danishholehulho̖l
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
'an vietnameseeatăn'an
ye4 burmesewaterရေyé
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
hvost russiantailхвостhvost
wolf englishwolfwolfwolf
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
fe33i44 chineseangerfȅi̋
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
ta0 navajospring (season)ta̰
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
mUy vietnamesecloudmâymụy
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
did englishdeeddeeddid
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
qoo vietnamesecornngôqoo
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
te5k icelandicpooldökkte̖k
fOl frenchcrowdfoulefọl
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
weIt englishwaitwaitweịt
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
Gavi frenchdelightedraviġavi
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
vayb englishvibevibevayb
ets hebrewtreeעֵץets
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
garra spanishclawgarragarra
ma2k englishmarkmarkmau̖k
la44am tibetanpathལམla̋am
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
Guj frenchredrougeġuj
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
habba arabicto loveحبhabba
kGeno frenchslotcréneaukġeno
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
hUn' danishhandhåndhụn'
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
li44i tibetanpearལིli̋i
xadjara arabictreeشجرةxadjara
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
xIp englishshipshipxịp
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
xvili georgianchildშვილიxvili
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
s5o3k apache (western)fishłógşòk
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
t1 danishtoeto̖
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
Ekk icelandiceggeggẹkk
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
p%Ul hindifruitफलpḥụl
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
pGi hebrewfruitפריpġi
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
la0 burmesemoonla̰
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
kh5o40' navajofirekḩó̰'
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
ka33q chineseridgekȁq
yo% apache (western)beadyooyō
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
ta0 frenchtimetempsta̰
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
riavvio italianrestartriavvioriavvio
juG frenchdayjourjuġ
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
ya33n chinesecorrectyȁn
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
himni georgiananthemჰიმნიhimni
kInt germanchildkindkịnt
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
mii33n chineseheavenmiȉn
s10 frenchsoundsonso̰̖
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
klAud englishcloudcloudklạud
akpa3 yorubaarmapáakpà
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
mi33i44q chineselifemȉi̋q
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
huC icelandicskinhúðhuç
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
Gamura georgianbatღამურაġamura
EtG frenchto beêtreẹtġ
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
kal englishcallcallkal
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
zon englishzonezonezon
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
ammatti finnishprofessionammattiammatti
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
Is5 navajopine needleịş
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
wa%' navajospinachwā'
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
'oq thaiactองก์'oq
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
CIs englishthisthisçịs
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
ian scottish gaelicbirdeunian
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
praGC icelandictastebragðpraġç
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
sik englishseekseeksik
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
a5l danishbeerøla̖l
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
e%3' navajoclothingè̄'
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
la5G frenchthemleurla̖ġ
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
omi0 yorubawateromiomḭ
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
h5ma georgianvoiceხმაḩma
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
s5o%3' navajofishşò̄'
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
dAnts englishdancedancedạnts
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
Ga apache (western)foxghaġa
siq englishsingsingsiq
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
noo44 vietnameseboomnổnoő
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
haEri georgianairჰაერიhaẹri
dzili georgiansleepძილიdzili
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
pI4k apache (western)bellybigpị́k
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
nda9ma swahilicalfndamandȧma
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
ra%dj hindiruleराजrādj
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
k99um koreandreamk̭um
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
zorro spanishfoxzorrozorro
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
t^am thaito makeทำtḥam
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
kuwl englishcoolcoolkuwl
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
ts93In navajobonets̀ịn
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
libG frenchfreelibrelibġ
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
mpa3 apache (western)coyotembámpà
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
wei33 chineserockyweȉ
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
me44e tibetanfireམེme̋e
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
'en hebrewnothingאין'en
tul englishtooltooltul
sU33n chineseforestsụ̏n
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
blO2 englishblurblurblọu̖
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
s99al3 koreanrices̭aḷ
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
ma0k frenchlackmanquema̰k
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
hil englishhealhealhil
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
blo englishblowblowblo
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
ko44o tibetanheadམགོkőo
djanna arabicparadiseجنةdjanna
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
t05ena amharichealthጤናt̖ena
kan6 tamileyeகண்kaṇ
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
gwraig welshwifegwraiggwraig
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
fIrC icelandica distancefirðfịrç
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
din thaisoilดินdin
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
kUy vietnamesetreecâykụy
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
b10 frenchgoodbonbo̰̖
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
tsa georgianskyცაtsa
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
blUd englishbloodbloodblụd
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
d06aya hausaoneɗayaɗaya
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
a%dj hinditodayआजādj
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
addio italiangoodbyeaddioaddio
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
parC icelandicedgebarðparç
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
yard englishyardyardyard
deIt englishdatedatedeịt
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
a5r danishearørea̖r
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
arroz spanishricearrozarroz
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
di%n arabicreligionدينdīn
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
ama3 navajomotheramà
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
x5i33n chinesehappyxẏȉn
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
ne4 burmesesunနေné
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
ka3a navajocrow cawkàa
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
ho%h5 germanhighhochhōḩ
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
baOm germantreebaumbaọm
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
perro spanishdogperroperro
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
torre spanishtowertorretorre
krie9It englishcreatecreatekriėịt
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
aI germaneggeiaị
fOyl danishbirdfuglfọyl
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
s5ij navajourineşij
na5f frenchnineneufna̖f
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
flaIx germanfleshfleischflaịx
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
tsru georgianfalseცრუtsru
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
fayr englishfirefirefayr
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
zum englishzoomzoomzum
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
la5bU danishrunløbela̖bụ
andza georgianmastანძაandza
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
t05at amharicfingerጣትt̖at
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
sI4k apache (western)scarsigsị́k
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
d^Un hindifundsधनdḥụn
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
erra9re italianto wandererràreerrȧre
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
igivE georgiansameიგივეigivẹ
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
purra finnishto bitepurrapurra
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
h5mali georgianswordხმალიḩmali
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
'd06i vietnamesegođi'ɗi
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
k%U33q chineseholekḥụ̏q
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
t^e%s5 navajoreedtḥēş
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
uuC icelandicmindúðuuç
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
cInna icelandicto thinþynnacịnna
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
otto japanesewhoopsおっとotto
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
he%3s5 navajopackagehè̄ş
pu% thaicrabปูpū
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
tye9rra spanishlandtierratyėrra
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
p10 frenchbridgepontpo̰̖
10t frenchshamehonteo̰̖t
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
Grma georgiandeepღრმაġrma
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
we33i33 chinesepowerwȅȉ
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
diko9d englishdecodedecodedikȯd
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
plussa icelandicblouseblússaplussa
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
tse%3h navajoelktsè̄h
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
xax apache (western)bearshashxax
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
zaaw vietnameseknifedaozaaw
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
ya3 navajoskyyà
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
bigI9n englishbeginbeginbigïn
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
b1n thaiballบอลbo̖n
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
dGE georgiandayდღეdġẹ
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
ta%30' navajocorntà̰̄'
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
faGin frenchflourfarinefaġin
kObob amharicstarኮኮብkọbob
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
s51sd welshtailllostşo̖sd
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
ko44o