github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
dziri georgianbottomძირიdziri
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
q5a%m arabicyearعامq̇ām
la44am tibetanpathལམla̋am
arroz spanishricearrozarroz
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
pGi hebrewfruitפריpġi
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
tr1id welshfoottroedtro̖id
d06aya hausaoneɗayaɗaya
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
garra spanishclawgarragarra
fIrC icelandica distancefirðfịrç
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
krie9It englishcreatecreatekriėịt
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
zas apache (western)snowzaszas
t00aq koreanearthṱaq
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
sU33n chineseforestsụ̏n
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
fay thaifireไฟfay
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
yo% apache (western)beadyooyō
plussa icelandicblouseblússaplussa
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
Gamura georgianbatღამურაġamura
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
t1jU danishfogtågeto̖jụ
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
tyee33 chineseanthilltyeȅ
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
flaIx germanfleshfleischflaịx
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
sp2iq englishspringspringspu̖iq
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
a5r danishearørea̖r
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
lo44o tibetanyearལོlőo
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
ye4 burmesewaterရေyé
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
kh5o40' navajofirekḩó̰'
blo englishblowblowblo
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
ka33q chineseridgekȁq
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
korreo spanishmailcorreokorreo
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
fOl frenchcrowdfoulefọl
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
klay thaifarไกลklay
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
t1 danishtoeto̖
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
CIs englishthisthisçịs
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
la0 burmesemoonla̰
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
Guj frenchredrougeġuj
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
haEri georgianairჰაერიhaẹri
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
laa33n chinesemistlaȁn
djanna arabicparadiseجنةdjanna
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
ba%0s navajohoopbā̰s
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
tx^a%' navajobeavertxḥā'
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
'ani9 hebrewegoאני'anï
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
pGi frenchprizeprixpġi
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
la5bU danishrunløbela̖bụ
addio italiangoodbyeaddioaddio
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
hOnt germandoghundhọnt
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
weIv englishwavewaveweịv
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
d^Un hindifundsधनdḥụn
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
ko44o tibetandoorསྒོkőo
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
Ga apache (western)foxghaġa
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
diko9d englishdecodedecodedikȯd
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
zaaw vietnameseknifedaozaaw
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
'ot hebrewsignomenאות'ot
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
b1n thaiballบอลbo̖n
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
kiq englishkingkingkiq
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
cInna icelandicto thinþynnacịnna
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
pI4k apache (western)bellybigpị́k
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
ap99a koreanfather아빠ap̌a
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
k99um koreandreamk̭um
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
ma2k englishmarkmarkmau̖k
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
mo3 burmeserainမိုးmò
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
sykG frenchsugarsucresykġ
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
kObob amharicstarኮኮብkọbob
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
lUv englishlovelovelụv
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
da%w thaistarดาวdāw
fOyl danishbirdfuglfọyl
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
t05ena amharichealthጤናt̖ena
h5ala nuxalkfernxalaḩala
not englishnotenotenot
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
wa%' navajospinachwā'
sa30 navajoold agesà̰
fGwa frenchcoldfroidfġwa
gGa%s germangrassgrasgġās
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
rAt englishratratrạt
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
dGE georgiandayდღეdġẹ
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
Ekk icelandiceggeggẹkk
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
rian thaistudyเรียนrian
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
kUy vietnamesetreecâykụy
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
mii33n chineseheavenmiȉn
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
r%9af welshroperhaffr̊af
h5E georgiantreeხეḩẹ
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
pu% thaicrabปูpū
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
'oq thaiactองก์'oq
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
ta0 frenchtimetempsta̰
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
bla0 frenchwhiteblancbla̰
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
ya33n chinesecorrectyȁn
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
onna japanesewomanおんなonna
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
mi33i44q chineselifemȉi̋q
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
juG frenchdayjourjuġ
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
s5m nuxalkto standlhmşm
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
fEG frenchto dofairefẹġ
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
a5m danishtenderøma̖m
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
'il koreanone'il
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
ra%dj hindiruleराजrādj
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
Gavi frenchdelightedraviġavi
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
purra finnishto bitepurrapurra
xIp englishshipshipxịp
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
f10 frenchfundfondfo̰̖
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
h1l danishholehulho̖l
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
meIk englishmakemakemeịk
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
p10 frenchbridgepontpo̰̖
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
aja yorubawifeayaaja
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
wolf englishwolfwolfwolf
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
mye4 burmeselandမြေmyé
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
perro spanishdogperroperro
hUn' danishhandhåndhụn'
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
we33i33 chinesepowerwȅȉ
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
ets hebrewtreeעֵץets
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
de5 frenchtwode̖
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
s5o3k apache (western)fishłógşòk
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
odju3 yorubaeyeojúodjù
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
kAt englishcatcatkạt
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
hay englishhihihay
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
zum englishzoomzoomzum
la5G frenchthemleurla̖ġ
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
bAnd englishbandbandbạnd
qoo vietnamesecornngôqoo
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
parC icelandicedgebarðparç
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
te5k icelandicpooldökkte̖k
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
qge swahiliscorpionngeqge
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
xadjara arabictreeشجرةxadjara
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
t05at amharicfingerጣትt̖at
taym englishtimetimetaym
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
mpa3 apache (western)coyotembámpà
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
ko44o tibetanheadམགོkőo
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
igivE georgiansameიგივეigivẹ
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
Grma georgiandeepღრმაġrma
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
huC icelandicskinhúðhuç
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
du% thaito seeดูdū
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
hil englishhealhealhil
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
'd06i vietnamesegođi'ɗi
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
riavvio italianrestartriavvioriavvio
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
'an vietnameseeatăn'an
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
milhh arabicsaltملحmilhh
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
vayb englishvibevibevayb
kan6 tamileyeகண்kaṇ
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
ama3 navajomotheramà
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
zorro spanishfoxzorrozorro
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
s99al3 koreanrices̭aḷ
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
ammatti finnishprofessionammattiammatti
mi3 burmesefireမီးmì
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
h5mali georgianswordხმალიḩmali
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
kuwl englishcoolcoolkuwl
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
lyau33 chinesegoodlyaȕ
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
gwraig welshwifegwraiggwraig
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
sI4k apache (western)scarsigsị́k
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
pleI englishplayplaypleị
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
EtG frenchto beêtreẹtġ
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
libG frenchfreelibrelibġ
bOk englishbookbookbọk
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
t^e%s5 navajoreedtḥēş
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
p%a koreanonionpḥa
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
ma% thaicomeมาmā
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
uuC icelandicmindúðuuç
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
ya%3j navajolittleyà̄j
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
tul englishtooltooltul
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
ta0 navajospring (season)ta̰
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
kal englishcallcallkal
a%dj hinditodayआजādj
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
tx'ah navajoheadweartx'ah
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
klAud englishcloudcloudklạud
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
cor englishthorthorcor
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
tsO33q chineseschooltsọ̏q
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
cEkn icelandicservantþegncẹkn
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
tsru georgianfalseცრუtsru
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
ian scottish gaelicbirdeunian
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
noo44 vietnameseboomnổnoő
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
s51sd welshtailllostşo̖sd
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
sit englishseatseatsit
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
deI englishdaydaydeị
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
le%bU danishliplæbelēbụ
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
passa9re italianto passpassàrepassȧre
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
s5o%3' navajofishşò̄'
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
l1fd danishairluftlo̖fd
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
h5ma georgianvoiceხმაḩma
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
zon englishzonezonezon
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
10t frenchshamehonteo̰̖t
habba arabicto loveحبhabba
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
ts93In navajobonets̀ịn
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
weIt englishwaitwaitweịt
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
xax apache (western)bearshashxax
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
Ga%ba arabicforestغابةġāba
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
x5i33n chinesehappyxẏȉn
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
tse%3h navajoelktsè̄h
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
nda9ma swahilicalfndamandȧma
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
b10 frenchgoodbonbo̰̖
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
gIft englishgiftgiftgịft
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
ne4 burmesesunနေné
wei33 chineserockyweȉ
wOd englishwouldwouldwọd
omi0 yorubawateromiomḭ
gargari georgianapricotგარგარიgargari
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
faGin frenchflourfarinefaġin
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
torre spanishtowertorretorre
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
baOm germantreebaumbaọm
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
sI4s navajobeltsị́s
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
li44i tibetanpearལིli̋i
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
blUd englishbloodbloodblụd
tx05as5 navajofrogtx̖aş
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
fe33i44 chineseangerfȅi̋
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
sUtx hinditruthसचsụtx
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
p%Ul hindifruitफलpḥụl
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
aI germaneggeiaị
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
kGeno frenchslotcréneaukġeno
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
fayr englishfirefirefayr
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
tye9rra spanishlandtierratyėrra
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
hvost russiantailхвостhvost
mba9be swahiliherombabembȧbe
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
ho%h5 germanhighhochhōḩ
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
plant welshchildplantplant
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
ca%k icelandicroofþakcāk
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
dAnts englishdancedancedạnts
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
ta%30' navajocorntà̰̄'
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
mUy vietnamesecloudmâymụy
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
e%3' navajoclothingè̄'
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
zGva georgianseaზღვაzġva
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
'en hebrewnothingאין'en
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
sl1 danishbeatslåslo̖
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
s5ij navajourineşij
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋