github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
wolf englishwolfwolfwolf
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
ma2k englishmarkmarkmau̖k
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
sa30 navajoold agesà̰
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
fayr englishfirefirefayr
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
hvost russiantailхвостhvost
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
a%dj hinditodayआजādj
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
mye4 burmeselandမြေmyé
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
perro spanishdogperroperro
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
din thaisoilดินdin
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
fe33i44 chineseangerfȅi̋
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
sykG frenchsugarsucresykġ
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
taym englishtimetimetaym
so0' navajostarso̰'
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
Is5 navajopine needleịş
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
Ekk icelandiceggeggẹkk
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
du% thaito seeดูdū
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
'oq thaiactองก์'oq
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
tul englishtooltooltul
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
klay thaifarไกลklay
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
ye4 burmesewaterရေyé
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
kInt germanchildkindkịnt
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
fOl frenchcrowdfoulefọl
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
kh5o40' navajofirekḩó̰'
riavvio italianrestartriavvioriavvio
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
sol englishsoulsoulsol
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
zaaw vietnameseknifedaozaaw
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
a5m danishtenderøma̖m
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
odju3 yorubaeyeojúodjù
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
10t frenchshamehonteo̰̖t
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
s5m nuxalkto standlhmşm
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
novEllo italiannewnovellonovẹllo
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
d06aya hausaoneɗayaɗaya
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
kAt englishcatcatkạt
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
libG frenchfreelibrelibġ
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
t^am thaito makeทำtḥam
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
zas apache (western)snowzaszas
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
bOk englishbookbookbọk
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
deI englishdaydaydeị
la0 burmesemoonla̰
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
qoo vietnamesecornngôqoo
ap99a koreanfather아빠ap̌a
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
Ga%ba arabicforestغابةġāba
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
ma% thaicomeมาmā
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
ko44o tibetandoorསྒོkőo
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
siq englishsingsingsiq
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
akpa3 yorubaarmapáakpà
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
ta0 frenchtimetempsta̰
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
p10 frenchbridgepontpo̰̖
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
xadjara arabictreeشجرةxadjara
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
t1 danishtoeto̖
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
p%a koreanonionpḥa
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
ya%3j navajolittleyà̄j
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
ma0k frenchlackmanquema̰k
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
te5k icelandicpooldökkte̖k
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
trOm welshheavytrwmtrọm
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
sUtx hinditruthसचsụtx
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
zum englishzoomzoomzum
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
yard englishyardyardyard
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
garra spanishclawgarragarra
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
la44am tibetanpathལམla̋am
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
mi33i44q chineselifemȉi̋q
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
b^a%r hindiburdenभारbḥār
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
a5l danishbeerøla̖l
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
EtG frenchto beêtreẹtġ
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
mba9be swahiliherombabembȧbe
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
x5i33n chinesehappyxẏȉn
mii33n chineseheavenmiȉn
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
milhh arabicsaltملحmilhh
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
cInna icelandicto thinþynnacịnna
weIv englishwavewaveweịv
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
sa3 burmeseto eatစားsà
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
h5mali georgianswordხმალიḩmali
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
huC icelandicskinhúðhuç
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
me44e tibetanfireམེme̋e
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
xvili georgianchildშვილიxvili
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
a0 frenchyearan
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
bla0 frenchwhiteblancbla̰
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
t05at amharicfingerጣትt̖at
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
t^e%s5 navajoreedtḥēş
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
onna japanesewomanおんなonna
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
t^u3 apache (western)watertḥù
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
s51sd welshtailllostşo̖sd
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
Grma georgiandeepღრმაġrma
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
fim vietnamesefilmphimfim
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
deIt englishdatedatedeịt
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
sU33n chineseforestsụ̏n
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
ca%k icelandicroofþakcāk
haEri georgianairჰაერიhaẹri
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
kGeno frenchslotcréneaukġeno
na5f frenchnineneufna̖f
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
pu% thaicrabปูpū
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
ama3 navajomotheramà
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
parC icelandicedgebarðparç
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
h5E georgiantreeხეḩẹ
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
f10 frenchfundfondfo̰̖
lo44o tibetanyearལོlőo
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
andza georgianmastანძაandza
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
h5ma georgianvoiceხმაḩma
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
diko9d englishdecodedecodedikȯd
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
laa33n chinesemistlaȁn
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
aI germaneggeiaị
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
plussa icelandicblouseblússaplussa
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
ta0 navajospring (season)ta̰
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
kal englishcallcallkal
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
ta%30' navajocorntà̰̄'
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
CIs englishthisthisçịs
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
we33i33 chinesepowerwȅȉ
blo englishblowblowblo
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
dzili georgiansleepძილიdzili
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
zorro spanishfoxzorrozorro
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
zon englishzonezonezon
tsa georgianskyცაtsa
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
baOm germantreebaumbaọm
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
fEG frenchto dofairefẹġ
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
arroz spanishricearrozarroz
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
ba%0s navajohoopbā̰s
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
habba arabicto loveحبhabba
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
tx'ah navajoheadweartx'ah
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
did englishdeeddeeddid
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
di% thaigoodดีdī
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
xax apache (western)bearshashxax
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
d^Un hindifundsधनdḥụn
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
gwraig welshwifegwraiggwraig
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
tse%3h navajoelktsè̄h
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
ko44o tibetanheadམགོkőo
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
tsO33q chineseschooltsọ̏q
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
k%U33q chineseholekḥụ̏q
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
hUn' danishhandhåndhụn'
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
l1fd danishairluftlo̖fd
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
pleI englishplayplaypleị
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
vayb englishvibevibevayb
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
r%9af welshroperhaffr̊af
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
faGin frenchflourfarinefaġin
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
tx05as5 navajofrogtx̖aş
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
addio italiangoodbyeaddioaddio
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
himni georgiananthemჰიმნიhimni
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
not englishnotenotenot
omi0 yorubawateromiomḭ
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
erra9re italianto wandererràreerrȧre
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
kuwl englishcoolcoolkuwl
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
lyau33 chinesegoodlyaȕ
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
t00aq koreanearthṱaq
s5ij navajourineşij
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
dAnts englishdancedancedạnts
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
cEkn icelandicservantþegncẹkn
he%3s5 navajopackagehè̄ş
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
mi3 burmesefireမီးmì
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
plant welshchildplantplant
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
gIft englishgiftgiftgịft
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
pGi hebrewfruitפריpġi
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
qge swahiliscorpionngeqge
li44i tibetanpearལིli̋i
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
fIrC icelandica distancefirðfịrç
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
Gamura georgianbatღამურაġamura
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
rian thaistudyเรียนrian
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
t1jU danishfogtågeto̖jụ
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
t05ena amharichealthጤናt̖ena
le%bU danishliplæbelēbụ
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
a5r danishearørea̖r
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
'il koreanone'il
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
juG frenchdayjourjuġ
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
si%5 finnishfilamentsyysī̖
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
'd06i vietnamesegođi'ɗi
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
purra finnishto bitepurrapurra
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
dGE georgiandayდღეdġẹ
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
e%3' navajoclothingè̄'
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
ian scottish gaelicbirdeunian
kUy vietnamesetreecâykụy
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
sI4k apache (western)scarsigsị́k
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
aja yorubawifeayaaja
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
de5 frenchtwode̖
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
ya3 navajoskyyà
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
Ga apache (western)foxghaġa
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
h1l danishholehulho̖l
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
ka3a navajocrow cawkàa
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
tx^a%' navajobeavertxḥā'
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
wei33 chineserockyweȉ
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
kreIv englishcravecravekreịv
wOd englishwouldwouldwọd
fay thaifireไฟfay
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
k99um koreandreamk̭um
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
sl1 danishbeatslåslo̖
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
kan6 tamileyeகண்kaṇ
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
uuC icelandicmindúðuuç
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
tyee33 chineseanthilltyeȅ
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
vE0 frenchwinevinvẹ̰
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
tye9rra spanishlandtierratyėrra
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
bo2d englishboardboardbou̖d
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
wa%' navajospinachwā'
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
meIk englishmakemakemeịk
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
kiq englishkingkingkiq
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
yo% apache (western)beadyooyō
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
la5G frenchthemleurla̖ġ
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
s10 frenchsoundsonso̰̖
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
xIp englishshipshipxịp
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
hay englishhihihay
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
flaIx germanfleshfleischflaịx
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
bAnd englishbandbandbạnd
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
gGa%s germangrassgrasgġās
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
ets hebrewtreeעֵץets
mo3sI3 navajocatmòsị̀
fOyl danishbirdfuglfọyl
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
mpa3 apache (western)coyotembámpà
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
da%w thaistarดาวdāw
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
di%n arabicreligionدينdīn
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
b1n thaiballบอลbo̖n
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
la5bU danishrunløbela̖bụ
blUd englishbloodbloodblụd
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
cor englishthorthorcor
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
ho%h5 germanhighhochhōḩ
s99al3 koreanrices̭aḷ
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
h5ala nuxalkfernxalaḩala
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
weIt englishwaitwaitweịt
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
s5o%3' navajofishşò̄'
'ani9 hebrewegoאני'anï
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
ru3a33