github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
mi33i44q chineselifemȉi̋q
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
'ani9 hebrewegoאני'anï
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
me44e tibetanfireམེme̋e
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
praGC icelandictastebragðpraġç
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
te5k icelandicpooldökkte̖k
blUd englishbloodbloodblụd
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
h1l danishholehulho̖l
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
s5ij navajourineşij
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
sUtx hinditruthसचsụtx
nda9ma swahilicalfndamandȧma
tyee33 chineseanthilltyeȅ
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
juG frenchdayjourjuġ
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
cor englishthorthorcor
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
ian scottish gaelicbirdeunian
a5r danishearørea̖r
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
dAnts englishdancedancedạnts
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
yard englishyardyardyard
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
wOd englishwouldwouldwọd
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
fIrC icelandica distancefirðfịrç
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
du% thaito seeดูdū
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
h5ma georgianvoiceხმაḩma
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
Grma georgiandeepღრმაġrma
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
h5mali georgianswordხმალიḩmali
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
sI4k apache (western)scarsigsị́k
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
aI germaneggeiaị
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
t05at amharicfingerጣትt̖at
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
p%a koreanonionpḥa
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
saic welshsevensaithsaic
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
aja yorubawifeayaaja
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
bla0 frenchwhiteblancbla̰
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
fayr englishfirefirefayr
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
h5ala nuxalkfernxalaḩala
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
so0' navajostarso̰'
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
t00aq koreanearthṱaq
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
mpa3 apache (western)coyotembámpà
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
ets hebrewtreeעֵץets
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
sik englishseekseeksik
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
sp2iq englishspringspringspu̖iq
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
Ga%ba arabicforestغابةġāba
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
'en hebrewnothingאין'en
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
mo3sI3 navajocatmòsị̀
zaaw vietnameseknifedaozaaw
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
wei33 chineserockyweȉ
s5o%3' navajofishşò̄'
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
'd06i vietnamesegođi'ɗi
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
dGE georgiandayდღეdġẹ
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
qoo vietnamesecornngôqoo
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
ka33q chineseridgekȁq
uuC icelandicmindúðuuç
ko44o tibetanheadམགོkőo
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
mo3 burmeserainမိုးmò
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
a%dj hinditodayआजādj
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
sol englishsoulsoulsol
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
xvili georgianchildშვილიxvili
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
t1 danishtoeto̖
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
'il koreanone'il
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
otto japanesewhoopsおっとotto
klAud englishcloudcloudklạud
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
deIt englishdatedatedeịt
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
kGeno frenchslotcréneaukġeno
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
xIp englishshipshipxịp
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
ta0 navajospring (season)ta̰
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
bo2d englishboardboardbou̖d
wolf englishwolfwolfwolf
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
ma% thaicomeมาmā
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
tr1id welshfoottroedtro̖id
mi3 burmesefireမီးmì
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
cInna icelandicto thinþynnacịnna
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
noo44 vietnameseboomnổnoő
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
gIft englishgiftgiftgịft
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
fim vietnamesefilmphimfim
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
milhh arabicsaltملحmilhh
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
b^a%r hindiburdenभारbḥār
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
e%3' navajoclothingè̄'
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
x5i33n chinesehappyxẏȉn
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
la5G frenchthemleurla̖ġ
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
onna japanesewomanおんなonna
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
ta0 frenchtimetempsta̰
kInt germanchildkindkịnt
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
t05ena amharichealthጤናt̖ena
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
Is5 navajopine needleịş
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
zon englishzonezonezon
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
da%w thaistarดาวdāw
tsa georgianskyცაtsa
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
habba arabicto loveحبhabba
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
purra finnishto bitepurrapurra
tul englishtooltooltul
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
flaIx germanfleshfleischflaịx
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
p10 frenchbridgepontpo̰̖
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
kreIv englishcravecravekreịv
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
arroz spanishricearrozarroz
ye4 burmesewaterရေyé
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
si%5 finnishfilamentsyysī̖
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
hOnt germandoghundhọnt
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
did englishdeeddeeddid
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
s5o3k apache (western)fishłógşòk
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
gwraig welshwifegwraiggwraig
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
kal englishcallcallkal
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
k%U33q chineseholekḥụ̏q
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
blo englishblowblowblo
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
tsru georgianfalseცრუtsru
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
s51sd welshtailllostşo̖sd
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
la44am tibetanpathལམla̋am
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
s99al3 koreanrices̭aḷ
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
la0 burmesemoonla̰
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
s5m nuxalkto standlhmşm
bigI9n englishbeginbeginbigïn
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
fGwa frenchcoldfroidfġwa
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
ka3a navajocrow cawkàa
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
kiq englishkingkingkiq
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
fay thaifireไฟfay
bOk englishbookbookbọk
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
tx^a%' navajobeavertxḥā'
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
'an vietnameseeatăn'an
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
le%bU danishliplæbelēbụ
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
garra spanishclawgarragarra
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
ammatti finnishprofessionammattiammatti
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
ma0k frenchlackmanquema̰k
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
fOyl danishbirdfuglfọyl
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
tx'ah navajoheadweartx'ah
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
sU33n chineseforestsụ̏n
he%3s5 navajopackagehè̄ş
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
lyau33 chinesegoodlyaȕ
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
ts93In navajobonets̀ịn
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
'oq thaiactองก์'oq
rAt englishratratrạt
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
novEllo italiannewnovellonovẹllo
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
korreo spanishmailcorreokorreo
di% thaigoodดีdī
sl1 danishbeatslåslo̖
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
zum englishzoomzoomzum
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
d06aya hausaoneɗayaɗaya
igivE georgiansameიგივეigivẹ
Gavi frenchdelightedraviġavi
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
akpa3 yorubaarmapáakpà
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
fe33i44 chineseangerfȅi̋
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
q5a%m arabicyearعامq̇ām
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
torre spanishtowertorretorre
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
dziri georgianbottomძირიdziri
lUv englishlovelovelụv
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
diko9d englishdecodedecodedikȯd
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
10t frenchshamehonteo̰̖t
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
ne4 burmesesunနေné
plant welshchildplantplant
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
ya33n chinesecorrectyȁn
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
ta%30' navajocorntà̰̄'
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
sa30 navajoold agesà̰
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
pI4k apache (western)bellybigpị́k
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
zas apache (western)snowzaszas
dzili georgiansleepძილიdzili
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
kuwl englishcoolcoolkuwl
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
mba9be swahiliherombabembȧbe
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
odju3 yorubaeyeojúodjù
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
li44i tibetanpearལིli̋i
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
s10 frenchsoundsonso̰̖
hil englishhealhealhil
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
di%n arabicreligionدينdīn
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
not englishnotenotenot
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
mye4 burmeselandမြေmyé
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
t1jU danishfogtågeto̖jụ
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
siq englishsingsingsiq
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
mii33n chineseheavenmiȉn
p%Ul hindifruitफलpḥụl
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
Guj frenchredrougeġuj
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
djanna arabicparadiseجنةdjanna
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
na5f frenchnineneufna̖f
ma2k englishmarkmarkmau̖k
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
deI englishdaydaydeị
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
vE0 frenchwinevinvẹ̰
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
kan6 tamileyeகண்kaṇ
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
fEG frenchto dofairefẹġ
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
trOm welshheavytrwmtrọm
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
xadjara arabictreeشجرةxadjara
pGi hebrewfruitפריpġi
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
t^am thaito makeทำtḥam
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
riavvio italianrestartriavvioriavvio
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
din thaisoilดินdin
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
pleI englishplayplaypleị
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
weIt englishwaitwaitweịt
kh5o40' navajofirekḩó̰'
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
taym englishtimetimetaym
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
libG frenchfreelibrelibġ
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
tsO33q chineseschooltsọ̏q
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
t^u3 apache (western)watertḥù
yo% apache (western)beadyooyō
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
plussa icelandicblouseblússaplussa
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
b1n thaiballบอลbo̖n
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
cEkn icelandicservantþegncẹkn
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
ko44o tibetandoorསྒོkőo
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
tse%3h navajoelktsè̄h
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
wa%' navajospinachwā'
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
fOl frenchcrowdfoulefọl
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
la5bU danishrunløbela̖bụ
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
passa9re italianto passpassàrepassȧre
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
lo44o tibetanyearལོlőo
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
weIv englishwavewaveweịv
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
ya3 navajoskyyà
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
klay thaifarไกลklay
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
huC icelandicskinhúðhuç
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
ya%3j navajolittleyà̄j
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
kObob amharicstarኮኮብkọbob
tx05as5 navajofrogtx̖aş
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
f10 frenchfundfondfo̰̖
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
b10 frenchgoodbonbo̰̖
k99um koreandreamk̭um
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
'ot hebrewsignomenאות'ot
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
Ekk icelandiceggeggẹkk
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
gargari georgianapricotგარგარიgargari
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
baOm germantreebaumbaọm
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
hUn' danishhandhåndhụn'
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
laa33n chinesemistlaȁn
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
d^Un hindifundsधनdḥụn
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
a0 frenchyearan
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
hvost russiantailхвостhvost
blO2 englishblurblurblọu̖
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
de5 frenchtwode̖
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
xax apache (western)bearshashxax
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
a5m danishtenderøma̖m
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
ap99a koreanfather아빠ap̌a
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
pyatla icelandicbellbjallapyatla
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
x4ii33tx5yA33n