github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
a%dj hinditodayआजādj
t1 danishtoeto̖
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
did englishdeeddeeddid
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
s10 frenchsoundsonso̰̖
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
blUd englishbloodbloodblụd
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
lUv englishlovelovelụv
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
we33i33 chinesepowerwȅȉ
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
kiq englishkingkingkiq
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
taym englishtimetimetaym
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
kreIv englishcravecravekreịv
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
p10 frenchbridgepontpo̰̖
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
djanna arabicparadiseجنةdjanna
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
ka3a navajocrow cawkàa
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
sik englishseekseeksik
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
gwraig welshwifegwraiggwraig
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
'd06i vietnamesegođi'ɗi
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
weIt englishwaitwaitweịt
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
kAt englishcatcatkạt
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
mii33n chineseheavenmiȉn
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
mo3sI3 navajocatmòsị̀
bOk englishbookbookbọk
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
haEri georgianairჰაერიhaẹri
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
sl1 danishbeatslåslo̖
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
kal englishcallcallkal
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
wolf englishwolfwolfwolf
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
ne4 burmesesunနေné
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
ya33n chinesecorrectyȁn
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
te5k icelandicpooldökkte̖k
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
plant welshchildplantplant
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
erra9re italianto wandererràreerrȧre
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
t1jU danishfogtågeto̖jụ
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
akpa3 yorubaarmapáakpà
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
igivE georgiansameიგივეigivẹ
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
flaIx germanfleshfleischflaịx
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
ra%dj hindiruleराजrādj
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
blO2 englishblurblurblọu̖
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
10t frenchshamehonteo̰̖t
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
sI4s navajobeltsị́s
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
ets hebrewtreeעֵץets
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
f10 frenchfundfondfo̰̖
na44a tibetanagena̋a
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
pGi frenchprizeprixpġi
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
so0' navajostarso̰'
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
du% thaito seeดูdū
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
tse%3h navajoelktsè̄h
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
addio italiangoodbyeaddioaddio
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
vE0 frenchwinevinvẹ̰
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
'oq thaiactองก์'oq
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
a0 frenchyearan
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
habba arabicto loveحبhabba
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
fim vietnamesefilmphimfim
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
dziri georgianbottomძირიdziri
'an vietnameseeatăn'an
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
CIs englishthisthisçịs
qoo vietnamesecornngôqoo
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
yard englishyardyardyard
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
d^Un hindifundsधनdḥụn
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
zGva georgianseaზღვაzġva
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
din thaisoilดินdin
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
plussa icelandicblouseblússaplussa
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
ye4 burmesewaterရေyé
le%bU danishliplæbelēbụ
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
perro spanishdogperroperro
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
blo englishblowblowblo
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
fe33i44 chineseangerfȅi̋
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
Is5 navajopine needleịş
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
b^a%r hindiburdenभारbḥār
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
qge swahiliscorpionngeqge
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
arroz spanishricearrozarroz
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
himni georgiananthemჰიმნიhimni
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
ba%0s navajohoopbā̰s
Gamura georgianbatღამურაġamura
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
mye4 burmeselandမြေmyé
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
'il koreanone'il
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
s5o3k apache (western)fishłógşòk
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
mba9be swahiliherombabembȧbe
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
t05at amharicfingerጣትt̖at
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
fOyl danishbirdfuglfọyl
pI4k apache (western)bellybigpị́k
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
la0 burmesemoonla̰
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
bo2d englishboardboardbou̖d
fEG frenchto dofairefẹġ
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
zum englishzoomzoomzum
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
parC icelandicedgebarðparç
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
kuwl englishcoolcoolkuwl
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
ta%30' navajocorntà̰̄'
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
h5ma georgianvoiceხმაḩma
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
tr1id welshfoottroedtro̖id
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
baOm germantreebaumbaọm
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
Ga%ba arabicforestغابةġāba
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
korreo spanishmailcorreokorreo
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
pGi hebrewfruitפריpġi
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
r%9af welshroperhaffr̊af
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
'ot hebrewsignomenאות'ot
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
uuC icelandicmindúðuuç
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
'en hebrewnothingאין'en
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
la44am tibetanpathལམla̋am
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
trOm welshheavytrwmtrọm
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
not englishnotenotenot
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
novEllo italiannewnovellonovẹllo
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
cor englishthorthorcor
hOnt germandoghundhọnt
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
meIk englishmakemakemeịk
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
fGwa frenchcoldfroidfġwa
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
noo44 vietnameseboomnổnoő
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
laa33n chinesemistlaȁn
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
huC icelandicskinhúðhuç
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
sU33n chineseforestsụ̏n
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
mpa3 apache (western)coyotembámpà
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
andza georgianmastანძაandza
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
ko44o tibetandoorསྒོkőo
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
faGin frenchflourfarinefaġin
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
d06aya hausaoneɗayaɗaya
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
deI englishdaydaydeị
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
kInt germanchildkindkịnt
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
kUy vietnamesetreecâykụy
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
gIft englishgiftgiftgịft
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
h1l danishholehulho̖l
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
cInna icelandicto thinþynnacịnna
me44e tibetanfireམེme̋e
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
la5bU danishrunløbela̖bụ
vayb englishvibevibevayb
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
ca%k icelandicroofþakcāk
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
gargari georgianapricotგარგარიgargari
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
la5G frenchthemleurla̖ġ
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
klay thaifarไกลklay
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
e%3' navajoclothingè̄'
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
bla0 frenchwhiteblancbla̰
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
a5m danishtenderøma̖m
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
sUtx hinditruthसचsụtx
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
kGeno frenchslotcréneaukġeno
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
a5r danishearørea̖r
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
di%n arabicreligionدينdīn
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
b10 frenchgoodbonbo̰̖
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
dGE georgiandayდღეdġẹ
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
sit englishseatseatsit
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
fIrC icelandica distancefirðfịrç
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
k%U33q chineseholekḥụ̏q
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
siq englishsingsingsiq
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
saic welshsevensaithsaic
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
sp2iq englishspringspringspu̖iq
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
t00aq koreanearthṱaq
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
t^e%s5 navajoreedtḥēş
s5ij navajourineşij
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
passa9re italianto passpassàrepassȧre
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
pyatla icelandicbellbjallapyatla
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
bigI9n englishbeginbeginbigïn
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
s5o%3' navajofishşò̄'
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
s5m nuxalkto standlhmşm
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
tx^a%' navajobeavertxḥā'
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
sa30 navajoold agesà̰
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
Gavi frenchdelightedraviġavi
fOl frenchcrowdfoulefọl
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
juG frenchdayjourjuġ
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
xadjara arabictreeشجرةxadjara
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
zas apache (western)snowzaszas
t^u3 apache (western)watertḥù
ho%h5 germanhighhochhōḩ
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
mi33i44q chineselifemȉi̋q
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
ian scottish gaelicbirdeunian
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
mUy vietnamesecloudmâymụy
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
Ekk icelandiceggeggẹkk
na5f frenchnineneufna̖f
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
a5l danishbeerøla̖l
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
xIp englishshipshipxịp
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
weIv englishwavewaveweịv
pleI englishplayplaypleị
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
x5i33n chinesehappyxẏȉn
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
si%5 finnishfilamentsyysī̖
gGa%s germangrassgrasgġās
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
deIt englishdatedatedeịt
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
hvost russiantailхвостhvost
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
ammatti finnishprofessionammattiammatti
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
lyau33 chinesegoodlyaȕ
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
ta0 frenchtimetempsta̰
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
milhh arabicsaltملحmilhh
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
diko9d englishdecodedecodedikȯd
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
t^am thaito makeทำtḥam
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
wei33 chineserockyweȉ
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
cEkn icelandicservantþegncẹkn
torre spanishtowertorretorre
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
garra spanishclawgarragarra
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
sa3 burmeseto eatစားsà
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
odju3 yorubaeyeojúodjù
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
praGC icelandictastebragðpraġç
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
'ani9 hebrewegoאני'anï
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
zorro spanishfoxzorrozorro
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
h5mali georgianswordხმალიḩmali
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
pu% thaicrabปูpū
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
ma2k englishmarkmarkmau̖k
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
tye9rra spanishlandtierratyėrra
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
k99um koreandreamk̭um
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
rAt englishratratrạt
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
ko44o tibetanheadམགོkőo
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
kan6 tamileyeகண்kaṇ
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
xax apache (western)bearshashxax
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
fayr englishfirefirefayr
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
h5E georgiantreeხეḩẹ
zaaw vietnameseknifedaozaaw
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
wa%' navajospinachwā'
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
p%Ul hindifruitफलpḥụl
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
krie9It englishcreatecreatekriėịt
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
Guj frenchredrougeġuj
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
xvili georgianchildშვილიxvili
tsru georgianfalseცრუtsru
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
tul englishtooltooltul
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
Grma georgiandeepღრმაġrma
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
ma0k frenchlackmanquema̰k
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
aja yorubawifeayaaja
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
lo44o tibetanyearལོlőo
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
hay englishhihihay
p%a koreanonionpḥa
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
rian thaistudyเรียนrian
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
ap99a koreanfather아빠ap̌a
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
sol englishsoulsoulsol
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
t05ena amharichealthጤና