github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
zas apache (western)snowzaszas
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
kan6 tamileyeகண்kaṇ
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
a5r danishearørea̖r
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
ts93In navajobonets̀ịn
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
andza georgianmastანძაandza
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
x5i33n chinesehappyxẏȉn
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
da%w thaistarดาวdāw
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
rAt englishratratrạt
lo44o tibetanyearལོlőo
pI4k apache (western)bellybigpị́k
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
p10 frenchbridgepontpo̰̖
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
Gavi frenchdelightedraviġavi
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
f10 frenchfundfondfo̰̖
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
praGC icelandictastebragðpraġç
plussa icelandicblouseblússaplussa
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
d^Un hindifundsधनdḥụn
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
ho%h5 germanhighhochhōḩ
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
h1l danishholehulho̖l
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
ra%dj hindiruleराजrādj
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
blO2 englishblurblurblọu̖
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
tx^a%' navajobeavertxḥā'
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
h5mali georgianswordხმალიḩmali
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
tx05as5 navajofrogtx̖aş
l1fd danishairluftlo̖fd
mi3 burmesefireမီးmì
lUv englishlovelovelụv
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
Gamura georgianbatღამურაġamura
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
haEri georgianairჰაერიhaẹri
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
sI4k apache (western)scarsigsị́k
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
korreo spanishmailcorreokorreo
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
Ga apache (western)foxghaġa
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
libG frenchfreelibrelibġ
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
qge swahiliscorpionngeqge
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
hUn' danishhandhåndhụn'
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
mo3 burmeserainမိုးmò
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
hil englishhealhealhil
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
gwraig welshwifegwraiggwraig
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
cEkn icelandicservantþegncẹkn
ta%30' navajocorntà̰̄'
baOm germantreebaumbaọm
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
ko44o tibetanheadམགོkőo
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
nda9ma swahilicalfndamandȧma
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
trOm welshheavytrwmtrọm
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
t^am thaito makeทำtḥam
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
aja yorubawifeayaaja
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
wolf englishwolfwolfwolf
mba9be swahiliherombabembȧbe
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
diko9d englishdecodedecodedikȯd
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
pGi frenchprizeprixpġi
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
dzili georgiansleepძილიdzili
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
si%5 finnishfilamentsyysī̖
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
s10 frenchsoundsonso̰̖
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
sit englishseatseatsit
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
Guj frenchredrougeġuj
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
a5m danishtenderøma̖m
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
rian thaistudyเรียนrian
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
cInna icelandicto thinþynnacịnna
garra spanishclawgarragarra
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
t05ena amharichealthጤናt̖ena
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
tyee33 chineseanthilltyeȅ
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
Grma georgiandeepღრმაġrma
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
b1n thaiballบอลbo̖n
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
ta0 navajospring (season)ta̰
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
meIk englishmakemakemeịk
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
arroz spanishricearrozarroz
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
10t frenchshamehonteo̰̖t
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
yo% apache (western)beadyooyō
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
dGE georgiandayდღეdġẹ
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
purra finnishto bitepurrapurra
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
fIrC icelandica distancefirðfịrç
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
kInt germanchildkindkịnt
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
erra9re italianto wandererràreerrȧre
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
ama3 navajomotheramà
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
di%n arabicreligionدينdīn
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
bigI9n englishbeginbeginbigïn
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
du% thaito seeดูdū
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
'd06i vietnamesegođi'ɗi
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
xax apache (western)bearshashxax
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
fOyl danishbirdfuglfọyl
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
t00aq koreanearthṱaq
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
de5 frenchtwode̖
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
kUy vietnamesetreecâykụy
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
pu% thaicrabปูpū
fOl frenchcrowdfoulefọl
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
s5m nuxalkto standlhmşm
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
pGi hebrewfruitפריpġi
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
'il koreanone'il
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
onna japanesewomanおんなonna
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
h5E georgiantreeხეḩẹ
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
bAnd englishbandbandbạnd
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
zorro spanishfoxzorrozorro
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
ne4 burmesesunနေné
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
sU33n chineseforestsụ̏n
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
omi0 yorubawateromiomḭ
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
plant welshchildplantplant
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
huC icelandicskinhúðhuç
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
riavvio italianrestartriavvioriavvio
t^u3 apache (western)watertḥù
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
sl1 danishbeatslåslo̖
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
xadjara arabictreeشجرةxadjara
fEG frenchto dofairefẹġ
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
pleI englishplayplaypleị
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
mye4 burmeselandမြေmyé
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
EtG frenchto beêtreẹtġ
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
e%3' navajoclothingè̄'
b^a%r hindiburdenभारbḥār
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
himni georgiananthemჰიმნიhimni
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
CIs englishthisthisçịs
zum englishzoomzoomzum
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
ca%k icelandicroofþakcāk
hOnt germandoghundhọnt
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
ma2k englishmarkmarkmau̖k
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
xIp englishshipshipxịp
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
siq englishsingsingsiq
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
t1 danishtoeto̖
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
kh5o40' navajofirekḩó̰'
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
sol englishsoulsoulsol
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
bla0 frenchwhiteblancbla̰
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
hvost russiantailхвостhvost
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
deI englishdaydaydeị
ya%3j navajolittleyà̄j
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
tse%3h navajoelktsè̄h
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
'oq thaiactองก์'oq
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
xvili georgianchildშვილიxvili
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
p%a koreanonionpḥa
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
t^e%s5 navajoreedtḥēş
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
t1jU danishfogtågeto̖jụ
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
sykG frenchsugarsucresykġ
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
klAud englishcloudcloudklạud
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
aI germaneggeiaị
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
b10 frenchgoodbonbo̰̖
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
bo2d englishboardboardbou̖d
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
kAt englishcatcatkạt
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
sI4s navajobeltsị́s
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
kuwl englishcoolcoolkuwl
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
vayb englishvibevibevayb
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
Ga%ba arabicforestغابةġāba
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
vE0 frenchwinevinvẹ̰
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
k99um koreandreamk̭um
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
did englishdeeddeeddid
k%U33q chineseholekḥụ̏q
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
ya3 navajoskyyà
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
li44i tibetanpearལིli̋i
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
'ani9 hebrewegoאני'anï
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
habba arabicto loveحبhabba
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
djanna arabicparadiseجنةdjanna
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
zaaw vietnameseknifedaozaaw
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
he%3s5 navajopackagehè̄ş
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
igivE georgiansameიგივეigivẹ
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
addio italiangoodbyeaddioaddio
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
fGwa frenchcoldfroidfġwa
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
bOk englishbookbookbọk
la44am tibetanpathལམla̋am
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
gIft englishgiftgiftgịft
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
wOd englishwouldwouldwọd
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
novEllo italiannewnovellonovẹllo
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
qoo vietnamesecornngôqoo
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
Is5 navajopine needleịş
tsa georgianskyცაtsa
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
zon englishzonezonezon
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
a%dj hinditodayआजādj
r%9af welshroperhaffr̊af
s51sd welshtailllostşo̖sd
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
di% thaigoodดีdī
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
odju3 yorubaeyeojúodjù
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
gargari georgianapricotგარგარიgargari
sa3 burmeseto eatစားsà
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
we33i33 chinesepowerwȅȉ
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
le%bU danishliplæbelēbụ
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
lyau33 chinesegoodlyaȕ
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
'an vietnameseeatăn'an
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
noo44 vietnameseboomnổnoő
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
taym englishtimetimetaym
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
mii33n chineseheavenmiȉn
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
tsO33q chineseschooltsọ̏q
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
din thaisoilดินdin
ya33n chinesecorrectyȁn
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
fayr englishfirefirefayr
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
kGeno frenchslotcréneaukġeno
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
kreIv englishcravecravekreịv
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
p%Ul hindifruitफलpḥụl
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
fay thaifireไฟfay
torre spanishtowertorretorre
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
klay thaifarไกลklay
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
la0 burmesemoonla̰
ba%0s navajohoopbā̰s
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
ta0 frenchtimetempsta̰
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
ammatti finnishprofessionammattiammatti
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
tx'ah navajoheadweartx'ah
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
la5G frenchthemleurla̖ġ
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
uuC icelandicmindúðuuç
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
krie9It englishcreatecreatekriėịt
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
sUtx hinditruthसचsụtx
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
gGa%s germangrassgrasgġās
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
fim vietnamesefilmphimfim
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
kObob amharicstarኮኮብkọbob
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
ka3a navajocrow cawkàa
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
deIt englishdatedatedeịt
me44e tibetanfireམེme̋e
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
saic welshsevensaithsaic
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
s5o3k apache (western)fishłógşòk
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
tul englishtooltooltul
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
blo englishblowblowblo
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
cor englishthorthorcor
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
mpa3 apache (western)coyotembámpà
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
faGin frenchflourfarinefaġin
ets hebrewtreeעֵץets
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
wa%' navajospinachwā'
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
flaIx germanfleshfleischflaịx
h5ala nuxalkfernxalaḩala
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
milhh arabicsaltملحmilhh
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
weIv englishwavewaveweịv
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
t05at amharicfingerጣትt̖at
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
na44a tibetanagena̋a
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
akpa3 yorubaarmapáakpà
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
otto japanesewhoopsおっとotto
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
s99al3 koreanrices̭aḷ
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33