github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

t^e%3h navajovalleytḥè̄h
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
odju3 yorubaeyeojúodjù
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
we33i33 chinesepowerwȅȉ
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
ye4 burmesewaterရေyé
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
zas apache (western)snowzaszas
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
ra%dj hindiruleराजrādj
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
kObob amharicstarኮኮብkọbob
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
sU33n chineseforestsụ̏n
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
trOm welshheavytrwmtrọm
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
hOnt germandoghundhọnt
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
'en hebrewnothingאין'en
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
a0 frenchyearan
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
t00aq koreanearthṱaq
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
fay thaifireไฟfay
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
t05at amharicfingerጣትt̖at
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
fIrC icelandica distancefirðfịrç
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
s99al3 koreanrices̭aḷ
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
ya3 navajoskyyà
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
milhh arabicsaltملحmilhh
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
zGva georgianseaზღვაzġva
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
gargari georgianapricotგარგარიgargari
diko9d englishdecodedecodedikȯd
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
lUv englishlovelovelụv
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
bo2d englishboardboardbou̖d
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
purra finnishto bitepurrapurra
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
wa%' navajospinachwā'
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
b^a%r hindiburdenभारbḥār
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
mi33i44q chineselifemȉi̋q
did englishdeeddeeddid
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
onna japanesewomanおんなonna
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
gIft englishgiftgiftgịft
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
s5ij navajourineşij
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
so0' navajostarso̰'
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
te5k icelandicpooldökkte̖k
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
le%bU danishliplæbelēbụ
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
saic welshsevensaithsaic
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
meIk englishmakemakemeịk
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
cInna icelandicto thinþynnacịnna
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
kal englishcallcallkal
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
huC icelandicskinhúðhuç
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
t^u3 apache (western)watertḥù
ko44o tibetandoorསྒོkőo
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
ts93In navajobonets̀ịn
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
tx05as5 navajofrogtx̖aş
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
Ekk icelandiceggeggẹkk
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
ka3a navajocrow cawkàa
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
lyau33 chinesegoodlyaȕ
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
10t frenchshamehonteo̰̖t
xvili georgianchildშვილიxvili
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
Gamura georgianbatღამურაġamura
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
tsO33q chineseschooltsọ̏q
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
de5 frenchtwode̖
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
sI4k apache (western)scarsigsị́k
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
kh5o40' navajofirekḩó̰'
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
novEllo italiannewnovellonovẹllo
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
p%a koreanonionpḥa
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
Grma georgiandeepღრმაġrma
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
ama3 navajomotheramà
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
ba%0s navajohoopbā̰s
hUn' danishhandhåndhụn'
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
ne4 burmesesunနေné
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
zum englishzoomzoomzum
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
a5r danishearørea̖r
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
klAud englishcloudcloudklạud
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
otto japanesewhoopsおっとotto
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
h5mali georgianswordხმალიḩmali
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
'an vietnameseeatăn'an
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
riavvio italianrestartriavvioriavvio
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
cEkn icelandicservantþegncẹkn
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
fGwa frenchcoldfroidfġwa
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
pyatla icelandicbellbjallapyatla
'il koreanone'il
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
di%n arabicreligionدينdīn
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
na5f frenchnineneufna̖f
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
cor englishthorthorcor
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
djanna arabicparadiseجنةdjanna
dAnts englishdancedancedạnts
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
mye4 burmeselandမြေmyé
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
libG frenchfreelibrelibġ
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
'd06i vietnamesegođi'ɗi
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
gGa%s germangrassgrasgġās
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
gwraig welshwifegwraiggwraig
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
blUd englishbloodbloodblụd
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
s10 frenchsoundsonso̰̖
kAt englishcatcatkạt
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
himni georgiananthemჰიმნიhimni
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
t^am thaito makeทำtḥam
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
andza georgianmastანძაandza
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
ta0 navajospring (season)ta̰
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
dzili georgiansleepძილიdzili
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
si%5 finnishfilamentsyysī̖
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
tx^a%' navajobeavertxḥā'
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
sUtx hinditruthसचsụtx
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
s5m nuxalkto standlhmşm
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
mi3 burmesefireမီးmì
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
x5i33n chinesehappyxẏȉn
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
plant welshchildplantplant
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
weIv englishwavewaveweịv
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
la5G frenchthemleurla̖ġ
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
p10 frenchbridgepontpo̰̖
uuC icelandicmindúðuuç
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
ets hebrewtreeעֵץets
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
wOd englishwouldwouldwọd
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
qge swahiliscorpionngeqge
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
sI4s navajobeltsị́s
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
ma% thaicomeมาmā
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
h1l danishholehulho̖l
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
fEG frenchto dofairefẹġ
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
'ani9 hebrewegoאני'anï
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
pu% thaicrabปูpū
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
di% thaigoodดีdī
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
sykG frenchsugarsucresykġ
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
tyee33 chineseanthilltyeȅ
ta0 frenchtimetempsta̰
k%U33q chineseholekḥụ̏q
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
kuwl englishcoolcoolkuwl
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
nda9ma swahilicalfndamandȧma
ap99a koreanfather아빠ap̌a
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
sa30 navajoold agesà̰
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
blo englishblowblowblo
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
aI germaneggeiaị
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
juG frenchdayjourjuġ
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
Ga apache (western)foxghaġa
fOyl danishbirdfuglfọyl
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
mo3 burmeserainမိုးmò
a%dj hinditodayआजādj
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
omi0 yorubawateromiomḭ
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
pleI englishplayplaypleị
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
'ot hebrewsignomenאות'ot
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
b10 frenchgoodbonbo̰̖
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
kGeno frenchslotcréneaukġeno
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
blO2 englishblurblurblọu̖
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
tse%3h navajoelktsè̄h
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
t^e%s5 navajoreedtḥēş
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
tye9rra spanishlandtierratyėrra
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
tr1id welshfoottroedtro̖id
habba arabicto loveحبhabba
hay englishhihihay
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
bigI9n englishbeginbeginbigïn
torre spanishtowertorretorre
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
ko44o tibetanheadམགོkőo
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
perro spanishdogperroperro
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
Is5 navajopine needleịş
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
sik englishseekseeksik
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
EtG frenchto beêtreẹtġ
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
CIs englishthisthisçịs
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
l1fd danishairluftlo̖fd
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
d06aya hausaoneɗayaɗaya
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
Ga%ba arabicforestغابةġāba
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
d^Un hindifundsधनdḥụn
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
bla0 frenchwhiteblancbla̰
he%3s5 navajopackagehè̄ş
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
hvost russiantailхвостhvost
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
plussa icelandicblouseblússaplussa
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
vE0 frenchwinevinvẹ̰
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
erra9re italianto wandererràreerrȧre
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
ka33q chineseridgekȁq
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
kUy vietnamesetreecâykụy
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
tx'ah navajoheadweartx'ah
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
kInt germanchildkindkịnt
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
fim vietnamesefilmphimfim
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
mpa3 apache (western)coyotembámpà
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
pGi hebrewfruitפריpġi
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
a5l danishbeerøla̖l
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
noo44 vietnameseboomnổnoő
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
fOl frenchcrowdfoulefọl
k99um koreandreamk̭um
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
korreo spanishmailcorreokorreo
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
taym englishtimetimetaym
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
h5E georgiantreeხეḩẹ
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
ta%30' navajocorntà̰̄'
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
zaaw vietnameseknifedaozaaw
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
kan6 tamileyeகண்kaṇ
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
bAnd englishbandbandbạnd
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
ian scottish gaelicbirdeunian
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
Guj frenchredrougeġuj
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
deIt englishdatedatedeịt
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
xIp englishshipshipxịp
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
ma2k englishmarkmarkmau̖k
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
f10 frenchfundfondfo̰̖
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
ma0k frenchlackmanquema̰k
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
addio italiangoodbyeaddioaddio
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
b1n thaiballบอลbo̖n
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
akpa3 yorubaarmapáakpà
krie9It englishcreatecreatekriėịt
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
parC icelandicedgebarðparç
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
yard englishyardyardyard
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
dziri georgianbottomძირიdziri
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
tul englishtooltooltul
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
aja yorubawifeayaaja
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
h5ala nuxalkfernxalaḩala
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
garra spanishclawgarragarra
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
arroz spanishricearrozarroz
ho%h5 germanhighhochhōḩ
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
bOk englishbookbookbọk
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
haEri georgianairჰაერიhaẹri
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
xax apache (western)bearshashxax
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
t1jU danishfogtågeto̖jụ
ca%k icelandicroofþakcāk
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
sol englishsoulsoulsol
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
deI englishdaydaydeị
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
flaIx germanfleshfleischflaịx
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
baOm germantreebaumbaọm
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
passa9re italianto passpassàrepassȧre
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
hil englishhealhealhil
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
li44i tibetanpearལིli̋i
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
ya33n chinesecorrectyȁn
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
'oq thaiactองก์'oq
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
p%Ul hindifruitफलpḥụl
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
na44a tibetanagena̋a
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
t1 danishtoeto̖
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
h5ma georgianvoiceხმაḩma
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
tsru georgianfalseცრუtsru
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
mba9be swahiliherombabembȧbe
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
yo% apache (western)beadyooyō
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
din thaisoilดินdin
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
s5o%3' navajofishşò̄'
ftx41ray