github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

pya4q burmeseto flyပျံpyáq
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
klay thaifarไกลklay
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
xadjara arabictreeشجرةxadjara
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
dAnts englishdancedancedạnts
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
kal englishcallcallkal
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
la5bU danishrunløbela̖bụ
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
huC icelandicskinhúðhuç
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
mi3 burmesefireမီးmì
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
dzili georgiansleepძილიdzili
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
me44e tibetanfireམེme̋e
tye9rra spanishlandtierratyėrra
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
ta%30' navajocorntà̰̄'
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
mUy vietnamesecloudmâymụy
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
ya%3j navajolittleyà̄j
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
saic welshsevensaithsaic
kh5o40' navajofirekḩó̰'
himni georgiananthemჰიმნიhimni
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
fEG frenchto dofairefẹġ
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
he%3s5 navajopackagehè̄ş
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
blo englishblowblowblo
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
tse%3h navajoelktsè̄h
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
Grma georgiandeepღრმაġrma
erra9re italianto wandererràreerrȧre
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
taym englishtimetimetaym
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
pGi frenchprizeprixpġi
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
din thaisoilดินdin
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
'ot hebrewsignomenאות'ot
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
haEri georgianairჰაერიhaẹri
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
ba%0s navajohoopbā̰s
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
so0' navajostarso̰'
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
yo% apache (western)beadyooyō
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
f10 frenchfundfondfo̰̖
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
p%a koreanonionpḥa
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
EtG frenchto beêtreẹtġ
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
purra finnishto bitepurrapurra
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
sU33n chineseforestsụ̏n
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
t05ena amharichealthጤናt̖ena
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
tx'ah navajoheadweartx'ah
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
s5o3k apache (western)fishłógşòk
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
otto japanesewhoopsおっとotto
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
bo2d englishboardboardbou̖d
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
not englishnotenotenot
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
klAud englishcloudcloudklạud
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
garra spanishclawgarragarra
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
hOnt germandoghundhọnt
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
habba arabicto loveحبhabba
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
tyee33 chineseanthilltyeȅ
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
kuwl englishcoolcoolkuwl
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
d^Un hindifundsधनdḥụn
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
juG frenchdayjourjuġ
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
uuC icelandicmindúðuuç
rian thaistudyเรียนrian
tx^a%' navajobeavertxḥā'
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
kUy vietnamesetreecâykụy
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
fOl frenchcrowdfoulefọl
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
parC icelandicedgebarðparç
pGi hebrewfruitפריpġi
ya3 navajoskyyà
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
s10 frenchsoundsonso̰̖
aI germaneggeiaị
Ga apache (western)foxghaġa
h1l danishholehulho̖l
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
k99um koreandreamk̭um
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
de5 frenchtwode̖
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
hvost russiantailхвостhvost
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
Ga%ba arabicforestغابةġāba
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
zum englishzoomzoomzum
fGwa frenchcoldfroidfġwa
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
xIp englishshipshipxịp
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
zon englishzonezonezon
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
sol englishsoulsoulsol
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
onna japanesewomanおんなonna
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
qge swahiliscorpionngeqge
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
diko9d englishdecodedecodedikȯd
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
novEllo italiannewnovellonovẹllo
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
ko44o tibetandoorསྒོkőo
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
p%Ul hindifruitफलpḥụl
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
a5m danishtenderøma̖m
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
djanna arabicparadiseجنةdjanna
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
odju3 yorubaeyeojúodjù
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
p10 frenchbridgepontpo̰̖
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
noo44 vietnameseboomnổnoő
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
fayr englishfirefirefayr
di%n arabicreligionدينdīn
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
xax apache (western)bearshashxax
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
fIrC icelandica distancefirðfịrç
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
deI englishdaydaydeị
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
tul englishtooltooltul
lUv englishlovelovelụv
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
sa30 navajoold agesà̰
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
na5f frenchnineneufna̖f
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
ap99a koreanfather아빠ap̌a
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
'ani9 hebrewegoאני'anï
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
sI4s navajobeltsị́s
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
ammatti finnishprofessionammattiammatti
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
wolf englishwolfwolfwolf
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
gGa%s germangrassgrasgġās
d06aya hausaoneɗayaɗaya
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
le%bU danishliplæbelēbụ
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
sik englishseekseeksik
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
krie9It englishcreatecreatekriėịt
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
rAt englishratratrạt
korreo spanishmailcorreokorreo
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
kiq englishkingkingkiq
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
siq englishsingsingsiq
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
di% thaigoodดีdī
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
tsru georgianfalseცრუtsru
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
k%U33q chineseholekḥụ̏q
laa33n chinesemistlaȁn
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
x5i33n chinesehappyxẏȉn
bigI9n englishbeginbeginbigïn
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
lo44o tibetanyearལོlőo
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
gargari georgianapricotგარგარიgargari
t^u3 apache (western)watertḥù
kan6 tamileyeகண்kaṇ
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
faGin frenchflourfarinefaġin
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
ya33n chinesecorrectyȁn
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
ts93In navajobonets̀ịn
blUd englishbloodbloodblụd
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
s5m nuxalkto standlhmşm
bAnd englishbandbandbạnd
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
l1fd danishairluftlo̖fd
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
tsa georgianskyცაtsa
h5ala nuxalkfernxalaḩala
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
sl1 danishbeatslåslo̖
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
baOm germantreebaumbaọm
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
h5ma georgianvoiceხმაḩma
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
tr1id welshfoottroedtro̖id
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
h5mali georgianswordხმალიḩmali
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
na44a tibetanagena̋a
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
kAt englishcatcatkạt
kGeno frenchslotcréneaukġeno
Gamura georgianbatღამურაġamura
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
ta0 navajospring (season)ta̰
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
praGC icelandictastebragðpraġç
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
wOd englishwouldwouldwọd
fOyl danishbirdfuglfọyl
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
10t frenchshamehonteo̰̖t
la44am tibetanpathལམla̋am
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
mii33n chineseheavenmiȉn
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
mo3sI3 navajocatmòsị̀
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
blO2 englishblurblurblọu̖
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
zaaw vietnameseknifedaozaaw
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
mi33i44q chineselifemȉi̋q
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
omi0 yorubawateromiomḭ
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
plant welshchildplantplant
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
ma2k englishmarkmarkmau̖k
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
zGva georgianseaზღვაzġva
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
trOm welshheavytrwmtrọm
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
li44i tibetanpearལིli̋i
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
sI4k apache (western)scarsigsị́k
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
q5a%m arabicyearعامq̇ām
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
flaIx germanfleshfleischflaịx
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
ka33q chineseridgekȁq
si%5 finnishfilamentsyysī̖
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
wa%' navajospinachwā'
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
zas apache (western)snowzaszas
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
ka3a navajocrow cawkàa
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
'en hebrewnothingאין'en
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
t^e%s5 navajoreedtḥēş
h5E georgiantreeხეḩẹ
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
Gavi frenchdelightedraviġavi
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
dziri georgianbottomძირიdziri
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
hUn' danishhandhåndhụn'
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
la0 burmesemoonla̰
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
yard englishyardyardyard
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
b1n thaiballบอลbo̖n
wei33 chineserockyweȉ
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
b^a%r hindiburdenभारbḥār
hil englishhealhealhil
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
sp2iq englishspringspringspu̖iq
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
Is5 navajopine needleịş
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
e%3' navajoclothingè̄'
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
CIs englishthisthisçịs
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
kreIv englishcravecravekreịv
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
s99al3 koreanrices̭aḷ
s51sd welshtailllostşo̖sd
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
t1 danishtoeto̖
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
andza georgianmastანძაandza
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
'd06i vietnamesegođi'ɗi
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
fim vietnamesefilmphimfim
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
sUtx hinditruthसचsụtx
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
torre spanishtowertorretorre
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
lyau33 chinesegoodlyaȕ
la5G frenchthemleurla̖ġ
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
ma% thaicomeมาmā
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
tx05as5 navajofrogtx̖aş
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
cInna icelandicto thinþynnacịnna
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
zorro spanishfoxzorrozorro
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
bla0 frenchwhiteblancbla̰
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
a%dj hinditodayआजādj
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
did englishdeeddeeddid
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
igivE georgiansameიგივეigivẹ
bOk englishbookbookbọk
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
pu% thaicrabปูpū
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
mye4 burmeselandမြေmyé
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
sykG frenchsugarsucresykġ
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
deIt englishdatedatedeịt
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
a5r danishearørea̖r
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
'an vietnameseeatăn'an
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
ets hebrewtreeעֵץets
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
sa3 burmeseto eatစားsà
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
ian scottish gaelicbirdeunian
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
pI4k apache (western)bellybigpị́k
Guj frenchredrougeġuj
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
a0 frenchyearan
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
plussa icelandicblouseblússaplussa
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
mba9be swahiliherombabembȧbe
a5l danishbeerøla̖l
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
libG frenchfreelibrelibġ
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
gwraig welshwifegwraiggwraig
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
pleI englishplayplaypleị
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
t1jU danishfogtågeto̖jụ
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
ca%k icelandicroofþakcāk
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
t05at amharicfingerጣትt̖at
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
b10 frenchgoodbonbo̰̖
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
t00aq koreanearthṱaq
addio italiangoodbyeaddioaddio
r%9af welshroperhaffr̊af
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
ma0k frenchlackmanquema̰k
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
ra%dj hindiruleराजrādj
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
perro spanishdogperroperro
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
s5ij navajourineşij
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
n113y vietnamesespeak