github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
a5m danishtenderøma̖m
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
b10 frenchgoodbonbo̰̖
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
s10 frenchsoundsonso̰̖
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
mi3 burmesefireမီးmì
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
ko44o tibetandoorསྒོkőo
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
p%Ul hindifruitफलpḥụl
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
dziri georgianbottomძირიdziri
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
'en hebrewnothingאין'en
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
ama3 navajomotheramà
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
noo44 vietnameseboomnổnoő
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
tsO33q chineseschooltsọ̏q
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
ho%h5 germanhighhochhōḩ
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
ka3a navajocrow cawkàa
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
plussa icelandicblouseblússaplussa
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
l1fd danishairluftlo̖fd
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
klAud englishcloudcloudklạud
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
kiq englishkingkingkiq
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
a%dj hinditodayआजādj
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
gIft englishgiftgiftgịft
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
ne4 burmesesunနေné
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
lUv englishlovelovelụv
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
hOnt germandoghundhọnt
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
k%U33q chineseholekḥụ̏q
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
vE0 frenchwinevinvẹ̰
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
ya%3j navajolittleyà̄j
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
'd06i vietnamesegođi'ɗi
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
xax apache (western)bearshashxax
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
bla0 frenchwhiteblancbla̰
gargari georgianapricotგარგარიgargari
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
mye4 burmeselandမြေmyé
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
di%n arabicreligionدينdīn
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
novEllo italiannewnovellonovẹllo
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
na44a tibetanagena̋a
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
pu% thaicrabปูpū
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
gwraig welshwifegwraiggwraig
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
li44i tibetanpearལིli̋i
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
din thaisoilดินdin
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
fOyl danishbirdfuglfọyl
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
not englishnotenotenot
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
ca%k icelandicroofþakcāk
zGva georgianseaზღვაzġva
blo englishblowblowblo
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
rAt englishratratrạt
Is5 navajopine needleịş
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
fIrC icelandica distancefirðfịrç
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
'oq thaiactองก์'oq
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
mUy vietnamesecloudmâymụy
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
qge swahiliscorpionngeqge
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
mi33i44q chineselifemȉi̋q
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
di% thaigoodดีdī
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
ka33q chineseridgekȁq
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
tsru georgianfalseცრუtsru
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
klay thaifarไกลklay
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
tx'ah navajoheadweartx'ah
qoo vietnamesecornngôqoo
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
Guj frenchredrougeġuj
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
purra finnishto bitepurrapurra
garra spanishclawgarragarra
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
t00aq koreanearthṱaq
ra%dj hindiruleराजrādj
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
s99al3 koreanrices̭aḷ
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
sU33n chineseforestsụ̏n
pyatla icelandicbellbjallapyatla
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
b1n thaiballบอลbo̖n
h5ma georgianvoiceხმაḩma
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
saic welshsevensaithsaic
addio italiangoodbyeaddioaddio
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
bo2d englishboardboardbou̖d
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
xadjara arabictreeشجرةxadjara
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
sa3 burmeseto eatစားsà
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
hay englishhihihay
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
blUd englishbloodbloodblụd
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
xIp englishshipshipxịp
cor englishthorthorcor
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
andza georgianmastანძაandza
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
mo3 burmeserainမိုးmò
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
parC icelandicedgebarðparç
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
zas apache (western)snowzaszas
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
s5o%3' navajofishşò̄'
mpa3 apache (western)coyotembámpà
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
passa9re italianto passpassàrepassȧre
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
sykG frenchsugarsucresykġ
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
p10 frenchbridgepontpo̰̖
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
si%5 finnishfilamentsyysī̖
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
siq englishsingsingsiq
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
sUtx hinditruthसचsụtx
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
meIk englishmakemakemeịk
kObob amharicstarኮኮብkọbob
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
riavvio italianrestartriavvioriavvio
dGE georgiandayდღეdġẹ
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
dzili georgiansleepძილიdzili
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
kh5o40' navajofirekḩó̰'
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
tx05as5 navajofrogtx̖aş
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
wolf englishwolfwolfwolf
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
ta%30' navajocorntà̰̄'
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
yard englishyardyardyard
zum englishzoomzoomzum
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
le%bU danishliplæbelēbụ
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
Ekk icelandiceggeggẹkk
laa33n chinesemistlaȁn
ma2k englishmarkmarkmau̖k
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
arroz spanishricearrozarroz
deI englishdaydaydeị
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
he%3s5 navajopackagehè̄ş
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
du% thaito seeดูdū
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
wa%' navajospinachwā'
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
t05ena amharichealthጤናt̖ena
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
dAnts englishdancedancedạnts
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
CIs englishthisthisçịs
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
sl1 danishbeatslåslo̖
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
na5f frenchnineneufna̖f
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
wOd englishwouldwouldwọd
kAt englishcatcatkạt
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
xvili georgianchildშვილიxvili
t^u3 apache (western)watertḥù
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
sp2iq englishspringspringspu̖iq
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
'an vietnameseeatăn'an
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
pGi frenchprizeprixpġi
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
e%3' navajoclothingè̄'
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
ta0 frenchtimetempsta̰
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
ma0k frenchlackmanquema̰k
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
Ga apache (western)foxghaġa
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
la5G frenchthemleurla̖ġ
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
ammatti finnishprofessionammattiammatti
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
kInt germanchildkindkịnt
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
nda9ma swahilicalfndamandȧma
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
s5m nuxalkto standlhmşm
habba arabicto loveحبhabba
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
p%a koreanonionpḥa
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
la0 burmesemoonla̰
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
we33i33 chinesepowerwȅȉ
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
'ani9 hebrewegoאני'anï
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
sI4k apache (western)scarsigsị́k
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
tye9rra spanishlandtierratyėrra
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
mii33n chineseheavenmiȉn
s5o3k apache (western)fishłógşòk
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
wei33 chineserockyweȉ
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
trOm welshheavytrwmtrọm
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
fayr englishfirefirefayr
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
weIv englishwavewaveweịv
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
de5 frenchtwode̖
baOm germantreebaumbaọm
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
kal englishcallcallkal
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
uuC icelandicmindúðuuç
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
fOl frenchcrowdfoulefọl
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
blO2 englishblurblurblọu̖
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
erra9re italianto wandererràreerrȧre
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
mo3sI3 navajocatmòsị̀
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
t1 danishtoeto̖
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
sit englishseatseatsit
hvost russiantailхвостhvost
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
perro spanishdogperroperro
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
milhh arabicsaltملحmilhh
Gamura georgianbatღამურაġamura
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
kuwl englishcoolcoolkuwl
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
tx^a%' navajobeavertxḥā'
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
huC icelandicskinhúðhuç
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
a5r danishearørea̖r
fim vietnamesefilmphimfim
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
s5ij navajourineşij
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
plant welshchildplantplant
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
gGa%s germangrassgrasgġās
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
da%w thaistarดาวdāw
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
d06aya hausaoneɗayaɗaya
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
igivE georgiansameიგივეigivẹ
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
faGin frenchflourfarinefaġin
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
tul englishtooltooltul
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
t1jU danishfogtågeto̖jụ
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
omi0 yorubawateromiomḭ
odju3 yorubaeyeojúodjù
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
ts93In navajobonets̀ịn
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
ba%0s navajohoopbā̰s
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
bigI9n englishbeginbeginbigïn
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
otto japanesewhoopsおっとotto
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
cEkn icelandicservantþegncẹkn
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
fGwa frenchcoldfroidfġwa
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
ya33n chinesecorrectyȁn
s51sd welshtailllostşo̖sd
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
ya3 navajoskyyà
pI4k apache (western)bellybigpị́k
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
aja yorubawifeayaaja
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
pleI englishplayplaypleị
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
aI germaneggeiaị
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
pGi hebrewfruitפריpġi
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
deIt englishdatedatedeịt
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
a5l danishbeerøla̖l
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
sI4s navajobeltsị́s
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
fe33i44 chineseangerfȅi̋
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
tse%3h navajoelktsè̄h
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
Ga%ba arabicforestغابةġāba
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
juG frenchdayjourjuġ
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
tyee33 chineseanthilltyeȅ
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
onna japanesewomanおんなonna
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
te5k icelandicpooldökkte̖k
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
lyau33 chinesegoodlyaȕ
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
korreo spanishmailcorreokorreo
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
bAnd englishbandbandbạnd
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
zon englishzonezonezon
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
f10 frenchfundfondfo̰̖
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
x5i33n chinesehappyxẏȉn
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
kan6 tamileyeகண்kaṇ
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
'il koreanone'il
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
ets hebrewtreeעֵץets
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
so0' navajostarso̰'
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
weIt englishwaitwaitweịt
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
sol englishsoulsoulsol
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
libG frenchfreelibrelibġ
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
a0 frenchyearan
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
haEri georgianairჰაერიhaẹri
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
10t frenchshamehonteo̰̖t
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
torre spanishtowertorretorre
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
ta0 navajospring (season)ta̰
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
himni georgiananthemჰიმნიhimni
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
hUn' danishhandhåndhụn'
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
k99um koreandreamk̭um
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
yo% apache (western)beadyooyō
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
t^am thaito makeทำtḥam
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
vayb englishvibevibevayb
ma% thaicomeมาmā
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
r%9af welshroperhaffr̊af
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
lo44o tibetanyearལོlőo
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
praGC icelandictastebragðpraġç
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
tr1id welshfoottroedtro̖id
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
lo33o33