github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
sykG frenchsugarsucresykġ
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
pGi hebrewfruitפריpġi
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
s99al3 koreanrices̭aḷ
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
sUtx hinditruthसचsụtx
mi33i44q chineselifemȉi̋q
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
ta%30' navajocorntà̰̄'
bAnd englishbandbandbạnd
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
rian thaistudyเรียนrian
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
cor englishthorthorcor
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
ka3a navajocrow cawkàa
t^u3 apache (western)watertḥù
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
ma2k englishmarkmarkmau̖k
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
gGa%s germangrassgrasgġās
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
ba%0s navajohoopbā̰s
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
kan6 tamileyeகண்kaṇ
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
riavvio italianrestartriavvioriavvio
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
sp2iq englishspringspringspu̖iq
klAud englishcloudcloudklạud
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
juG frenchdayjourjuġ
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
libG frenchfreelibrelibġ
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
ca%k icelandicroofþakcāk
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
Is5 navajopine needleịş
lyau33 chinesegoodlyaȕ
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
aI germaneggeiaị
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
'en hebrewnothingאין'en
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
tx^a%' navajobeavertxḥā'
hOnt germandoghundhọnt
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
b^a%r hindiburdenभारbḥār
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
da%w thaistarดาวdāw
ne4 burmesesunနေné
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
ya3 navajoskyyà
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
dzili georgiansleepძილიdzili
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
korreo spanishmailcorreokorreo
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
gargari georgianapricotგარგარიgargari
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
ts93In navajobonets̀ịn
ko44o tibetandoorསྒོkőo
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
'ot hebrewsignomenאות'ot
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
ian scottish gaelicbirdeunian
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
la44am tibetanpathལམla̋am
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
EtG frenchto beêtreẹtġ
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
addio italiangoodbyeaddioaddio
hil englishhealhealhil
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
yard englishyardyardyard
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
vayb englishvibevibevayb
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
e%3' navajoclothingè̄'
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
nda9ma swahilicalfndamandȧma
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
haEri georgianairჰაერიhaẹri
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
tsO33q chineseschooltsọ̏q
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
lUv englishlovelovelụv
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
wei33 chineserockyweȉ
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
perro spanishdogperroperro
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
Gamura georgianbatღამურაġamura
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
s5o%3' navajofishşò̄'
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
tul englishtooltooltul
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
zaaw vietnameseknifedaozaaw
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
sa3 burmeseto eatစားsà
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
blO2 englishblurblurblọu̖
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
bo2d englishboardboardbou̖d
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
fay thaifireไฟfay
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
mo3 burmeserainမိုးmò
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
kUy vietnamesetreecâykụy
not englishnotenotenot
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
klay thaifarไกลklay
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
mii33n chineseheavenmiȉn
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
purra finnishto bitepurrapurra
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
blo englishblowblowblo
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
pleI englishplayplaypleị
hay englishhihihay
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
sik englishseekseeksik
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
xIp englishshipshipxịp
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
kiq englishkingkingkiq
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
we33i33 chinesepowerwȅȉ
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
dGE georgiandayდღეdġẹ
t00aq koreanearthṱaq
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
so0' navajostarso̰'
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
mo3sI3 navajocatmòsị̀
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
CIs englishthisthisçịs
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
'an vietnameseeatăn'an
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
bla0 frenchwhiteblancbla̰
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
a5m danishtenderøma̖m
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
garra spanishclawgarragarra
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
ama3 navajomotheramà
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
flaIx germanfleshfleischflaịx
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
baOm germantreebaumbaọm
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
din thaisoilดินdin
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
ta0 navajospring (season)ta̰
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
ho%h5 germanhighhochhōḩ
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
milhh arabicsaltملحmilhh
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
plant welshchildplantplant
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
h1l danishholehulho̖l
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
'ani9 hebrewegoאני'anï
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
dziri georgianbottomძირიdziri
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
pGi frenchprizeprixpġi
s5o3k apache (western)fishłógşòk
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
xvili georgianchildშვილიxvili
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
krie9It englishcreatecreatekriėịt
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
blUd englishbloodbloodblụd
novEllo italiannewnovellonovẹllo
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
tsru georgianfalseცრუtsru
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
kInt germanchildkindkịnt
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
s10 frenchsoundsonso̰̖
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
yo% apache (western)beadyooyō
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
ya33n chinesecorrectyȁn
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
'il koreanone'il
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
r%9af welshroperhaffr̊af
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
fIrC icelandica distancefirðfịrç
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
p%Ul hindifruitफलpḥụl
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
b1n thaiballบอลbo̖n
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
ye4 burmesewaterရေyé
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
zon englishzonezonezon
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
faGin frenchflourfarinefaġin
torre spanishtowertorretorre
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
q5a%m arabicyearعامq̇ām
x5i33n chinesehappyxẏȉn
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
deI englishdaydaydeị
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
sa30 navajoold agesà̰
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
odju3 yorubaeyeojúodjù
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
gwraig welshwifegwraiggwraig
Gavi frenchdelightedraviġavi
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
di% thaigoodดีdī
onna japanesewomanおんなonna
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
Ga%ba arabicforestغابةġāba
10t frenchshamehonteo̰̖t
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
rAt englishratratrạt
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
sI4s navajobeltsị́s
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
pI4k apache (western)bellybigpị́k
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
a5l danishbeerøla̖l
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
otto japanesewhoopsおっとotto
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
habba arabicto loveحبhabba
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
f10 frenchfundfondfo̰̖
qge swahiliscorpionngeqge
weIv englishwavewaveweịv
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
tse%3h navajoelktsè̄h
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
ra%dj hindiruleराजrādj
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
d06aya hausaoneɗayaɗaya
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
meIk englishmakemakemeịk
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
ma0k frenchlackmanquema̰k
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
s51sd welshtailllostşo̖sd
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
hvost russiantailхвостhvost
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
ammatti finnishprofessionammattiammatti
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
na5f frenchnineneufna̖f
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
la5bU danishrunløbela̖bụ
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
siq englishsingsingsiq
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
pyatla icelandicbellbjallapyatla
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
'd06i vietnamesegođi'ɗi
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
fOl frenchcrowdfoulefọl
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
laa33n chinesemistlaȁn
fOyl danishbirdfuglfọyl
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
djanna arabicparadiseجنةdjanna
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
me44e tibetanfireམེme̋e
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
plussa icelandicblouseblússaplussa
mpa3 apache (western)coyotembámpà
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
mi3 burmesefireမီးmì
fayr englishfirefirefayr
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
fim vietnamesefilmphimfim
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
deIt englishdatedatedeịt
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
did englishdeeddeeddid
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
hUn' danishhandhåndhụn'
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
t1jU danishfogtågeto̖jụ
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
wOd englishwouldwouldwọd
pu% thaicrabปูpū
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
zum englishzoomzoomzum
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
xax apache (western)bearshashxax
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
erra9re italianto wandererràreerrȧre
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
ets hebrewtreeעֵץets
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
ta0 frenchtimetempsta̰
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
k%U33q chineseholekḥụ̏q
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
mba9be swahiliherombabembȧbe
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
zas apache (western)snowzaszas
kuwl englishcoolcoolkuwl
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
zGva georgianseaზღვაzġva
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
taym englishtimetimetaym
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
de5 frenchtwode̖
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
bOk englishbookbookbọk
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
passa9re italianto passpassàrepassȧre
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
d^Un hindifundsधनdḥụn
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
zorro spanishfoxzorrozorro
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
le%bU danishliplæbelēbụ
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
Grma georgiandeepღრმაġrma
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
Ekk icelandiceggeggẹkk
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
fEG frenchto dofairefẹġ
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
saic welshsevensaithsaic
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
qoo vietnamesecornngôqoo
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
a%dj hinditodayआजādj
kal englishcallcallkal
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
p10 frenchbridgepontpo̰̖
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
t05ena amharichealthጤናt̖ena
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
dAnts englishdancedancedạnts
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
si%5 finnishfilamentsyysī̖
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
kObob amharicstarኮኮብkọbob
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
tsa georgianskyცაtsa
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
sl1 danishbeatslåslo̖
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
t05at amharicfingerጣትt̖at
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
weIt englishwaitwaitweịt
ap99a koreanfather아빠ap̌a
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
wolf englishwolfwolfwolf
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
tyee33 chineseanthilltyeȅ
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
andza georgianmastანძაandza
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
h5E georgiantreeხეḩẹ
la0 burmesemoonla̰
omi0 yorubawateromiomḭ
fe33i44 chineseangerfȅi̋
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
a0 frenchyearan
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
te5k icelandicpooldökkte̖k
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
a5r danishearørea̖r
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
b10 frenchgoodbonbo̰̖
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
l1fd danishairluftlo̖fd
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
vE0 frenchwinevinvẹ̰
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
tr1id welshfoottroedtro̖id
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
lo44o tibetanyearལོlőo
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
rabi%q5 arabicspring (season)ربيع</