github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

ja5n frenchyoungjeuneja̖n
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
gGa%s germangrassgrasgġās
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
torre spanishtowertorretorre
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
s5o%3' navajofishşò̄'
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
praGC icelandictastebragðpraġç
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
kUy vietnamesetreecâykụy
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
mye4 burmeselandမြေmyé
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
p%a koreanonionpḥa
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
zorro spanishfoxzorrozorro
erra9re italianto wandererràreerrȧre
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
Grma georgiandeepღრმაġrma
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
sp2iq englishspringspringspu̖iq
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
q5a%m arabicyearعامq̇ām
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
huC icelandicskinhúðhuç
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
garra spanishclawgarragarra
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
not englishnotenotenot
ets hebrewtreeעֵץets
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
10t frenchshamehonteo̰̖t
k99um koreandreamk̭um
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
deIt englishdatedatedeịt
di% thaigoodดีdī
novEllo italiannewnovellonovẹllo
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
trOm welshheavytrwmtrọm
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
dziri georgianbottomძირიdziri
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
arroz spanishricearrozarroz
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
fOyl danishbirdfuglfọyl
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
zum englishzoomzoomzum
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
ra%dj hindiruleराजrādj
libG frenchfreelibrelibġ
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
he%3s5 navajopackagehè̄ş
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
x5i33n chinesehappyxẏȉn
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
h1l danishholehulho̖l
pyatla icelandicbellbjallapyatla
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
qoo vietnamesecornngôqoo
EtG frenchto beêtreẹtġ
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
zaaw vietnameseknifedaozaaw
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
tsru georgianfalseცრუtsru
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
t00aq koreanearthṱaq
l1fd danishairluftlo̖fd
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
'en hebrewnothingאין'en
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
odju3 yorubaeyeojúodjù
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
ka33q chineseridgekȁq
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
h5E georgiantreeხეḩẹ
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
dzili georgiansleepძილიdzili
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
fe33i44 chineseangerfȅi̋
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
faGin frenchflourfarinefaġin
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
riavvio italianrestartriavvioriavvio
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
saic welshsevensaithsaic
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
xvili georgianchildშვილიxvili
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
siq englishsingsingsiq
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
Ga%ba arabicforestغابةġāba
mo3sI3 navajocatmòsị̀
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
ya33n chinesecorrectyȁn
weIt englishwaitwaitweịt
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
taym englishtimetimetaym
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
kreIv englishcravecravekreịv
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
s5m nuxalkto standlhmşm
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
klay thaifarไกลklay
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
ba%0s navajohoopbā̰s
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
fay thaifireไฟfay
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
kh5o40' navajofirekḩó̰'
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
te5k icelandicpooldökkte̖k
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
lo44o tibetanyearལོlőo
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
klAud englishcloudcloudklạud
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
pleI englishplayplaypleị
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
blUd englishbloodbloodblụd
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
sol englishsoulsoulsol
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
sa3 burmeseto eatစားsà
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
passa9re italianto passpassàrepassȧre
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
'd06i vietnamesegođi'ɗi
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
kGeno frenchslotcréneaukġeno
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
we33i33 chinesepowerwȅȉ
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
di%n arabicreligionدينdīn
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
s5ij navajourineşij
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
wa%' navajospinachwā'
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
sI4k apache (western)scarsigsị́k
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
t^am thaito makeทำtḥam
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
Guj frenchredrougeġuj
aja yorubawifeayaaja
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
baOm germantreebaumbaọm
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
tye9rra spanishlandtierratyėrra
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
addio italiangoodbyeaddioaddio
ho%h5 germanhighhochhōḩ
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
t1jU danishfogtågeto̖jụ
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
ama3 navajomotheramà
sI4s navajobeltsị́s
ko44o tibetandoorསྒོkőo
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
s99al3 koreanrices̭aḷ
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
hUn' danishhandhåndhụn'
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
ta0 frenchtimetempsta̰
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
andza georgianmastანძაandza
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
b10 frenchgoodbonbo̰̖
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
li44i tibetanpearལིli̋i
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
milhh arabicsaltملحmilhh
fGwa frenchcoldfroidfġwa
mi33i44q chineselifemȉi̋q
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
k%U33q chineseholekḥụ̏q
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
mo3 burmeserainမိုးmò
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
tx'ah navajoheadweartx'ah
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
dAnts englishdancedancedạnts
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
did englishdeeddeeddid
djanna arabicparadiseجنةdjanna
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
CIs englishthisthisçịs
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
hvost russiantailхвостhvost
omi0 yorubawateromiomḭ
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
onna japanesewomanおんなonna
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
tr1id welshfoottroedtro̖id
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
mUy vietnamesecloudmâymụy
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
diko9d englishdecodedecodedikȯd
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
noo44 vietnameseboomnổnoő
tse%3h navajoelktsè̄h
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
uuC icelandicmindúðuuç
flaIx germanfleshfleischflaịx
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
tul englishtooltooltul
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
Ga apache (western)foxghaġa
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
pGi hebrewfruitפריpġi
lUv englishlovelovelụv
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
zGva georgianseaზღვაzġva
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
'oq thaiactองก์'oq
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
tx^a%' navajobeavertxḥā'
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
fim vietnamesefilmphimfim
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
gwraig welshwifegwraiggwraig
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
h5ma georgianvoiceხმაḩma
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
rian thaistudyเรียนrian
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
e%3' navajoclothingè̄'
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
le%bU danishliplæbelēbụ
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
du% thaito seeดูdū
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
kuwl englishcoolcoolkuwl
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
bigI9n englishbeginbeginbigïn
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
juG frenchdayjourjuġ
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
h5ala nuxalkfernxalaḩala
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
de5 frenchtwode̖
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
ma% thaicomeมาmā
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
ya3 navajoskyyà
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
ammatti finnishprofessionammattiammatti
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
sykG frenchsugarsucresykġ
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
a%dj hinditodayआजādj
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
yo% apache (western)beadyooyō
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
wOd englishwouldwouldwọd
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
aI germaneggeiaị
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
p%Ul hindifruitफलpḥụl
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
blo englishblowblowblo
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
bo2d englishboardboardbou̖d
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
fEG frenchto dofairefẹġ
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
ma0k frenchlackmanquema̰k
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
'ani9 hebrewegoאני'anï
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
la0 burmesemoonla̰
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
me44e tibetanfireམེme̋e
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
cEkn icelandicservantþegncẹkn
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
bOk englishbookbookbọk
qge swahiliscorpionngeqge
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
ya%3j navajolittleyà̄j
sik englishseekseeksik
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
tyee33 chineseanthilltyeȅ
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
fIrC icelandica distancefirðfịrç
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
ap99a koreanfather아빠ap̌a
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
meIk englishmakemakemeịk
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
b^a%r hindiburdenभारbḥār
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
weIv englishwavewaveweịv
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
'an vietnameseeatăn'an
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
s51sd welshtailllostşo̖sd
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
sa30 navajoold agesà̰
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
p10 frenchbridgepontpo̰̖
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
vayb englishvibevibevayb
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
sl1 danishbeatslåslo̖
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
igivE georgiansameიგივეigivẹ
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
t1 danishtoeto̖
blO2 englishblurblurblọu̖
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
h5mali georgianswordხმალიḩmali
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
si%5 finnishfilamentsyysī̖
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
yard englishyardyardyard
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
t05ena amharichealthጤናt̖ena
Is5 navajopine needleịş
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
t^u3 apache (western)watertḥù
bAnd englishbandbandbạnd
a5r danishearørea̖r
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
pu% thaicrabปูpū
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
ta%30' navajocorntà̰̄'
xIp englishshipshipxịp
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
himni georgiananthemჰიმნიhimni
ts93In navajobonets̀ịn
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
habba arabicto loveحبhabba
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
f10 frenchfundfondfo̰̖
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
sUtx hinditruthसचsụtx
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
parC icelandicedgebarðparç
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
d06aya hausaoneɗayaɗaya
'ot hebrewsignomenאות'ot
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
na44a tibetanagena̋a
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
zon englishzonezonezon
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
Ekk icelandiceggeggẹkk
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
d^Un hindifundsधनdḥụn
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
a5m danishtenderøma̖m
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
t^e%s5 navajoreedtḥēş
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
tsO33q chineseschooltsọ̏q
dGE georgiandayდღეdġẹ
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
la5G frenchthemleurla̖ġ
Gamura georgianbatღამურაġamura
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
la44am tibetanpathལམla̋am
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
bla0 frenchwhiteblancbla̰
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
kInt germanchildkindkịnt
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
mpa3 apache (western)coyotembámpà
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
hOnt germandoghundhọnt
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
xadjara arabictreeشجرةxadjara
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
lyau33 chinesegoodlyaȕ
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
nda9ma swahilicalfndamandȧma
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
wei33 chineserockyweȉ
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
cInna icelandicto thinþynnacịnna
s5o3k apache (western)fishłógşòk
akpa3 yorubaarmapáakpà
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
rAt englishratratrạt
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
ma2k englishmarkmarkmau̖k
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
kal englishcallcallkal
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
mii33n chineseheavenmiȉn
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
kObob amharicstarኮኮብkọbob
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
ka3a navajocrow cawkàa
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
t05at amharicfingerጣትt̖at
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
haEri georgianairჰაერიhaẹri
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
korreo spanishmailcorreokorreo
p%i33q