github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
ya3 navajoskyyà
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
ta%30' navajocorntà̰̄'
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
ma2k englishmarkmarkmau̖k
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
mUy vietnamesecloudmâymụy
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
plussa icelandicblouseblússaplussa
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
ts93In navajobonets̀ịn
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
tsru georgianfalseცრუtsru
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
'en hebrewnothingאין'en
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
'ot hebrewsignomenאות'ot
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
10t frenchshamehonteo̰̖t
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
mpa3 apache (western)coyotembámpà
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
haEri georgianairჰაერიhaẹri
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
omi0 yorubawateromiomḭ
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
a5l danishbeerøla̖l
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
ye4 burmesewaterရေyé
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
b^a%r hindiburdenभारbḥār
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
fIrC icelandica distancefirðfịrç
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
tx05as5 navajofrogtx̖aş
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
otto japanesewhoopsおっとotto
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
kiq englishkingkingkiq
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
meIk englishmakemakemeịk
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
novEllo italiannewnovellonovẹllo
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
hil englishhealhealhil
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
diko9d englishdecodedecodedikȯd
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
ama3 navajomotheramà
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
kObob amharicstarኮኮብkọbob
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
Guj frenchredrougeġuj
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
mo3 burmeserainမိုးmò
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
sik englishseekseeksik
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
ka33q chineseridgekȁq
deIt englishdatedatedeịt
rian thaistudyเรียนrian
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
siq englishsingsingsiq
li44i tibetanpearལིli̋i
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
ma% thaicomeมาmā
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
la5G frenchthemleurla̖ġ
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
kGeno frenchslotcréneaukġeno
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
sp2iq englishspringspringspu̖iq
s51sd welshtailllostşo̖sd
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
sol englishsoulsoulsol
ets hebrewtreeעֵץets
di% thaigoodดีdī
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
qge swahiliscorpionngeqge
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
sU33n chineseforestsụ̏n
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
tul englishtooltooltul
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
erra9re italianto wandererràreerrȧre
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
gIft englishgiftgiftgịft
aI germaneggeiaị
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
t^am thaito makeทำtḥam
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
bigI9n englishbeginbeginbigïn
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
t1 danishtoeto̖
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
he%3s5 navajopackagehè̄ş
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
a5m danishtenderøma̖m
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
klay thaifarไกลklay
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
noo44 vietnameseboomnổnoő
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
Ga%ba arabicforestغابةġāba
p10 frenchbridgepontpo̰̖
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
tx'ah navajoheadweartx'ah
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
kal englishcallcallkal
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
'an vietnameseeatăn'an
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
tyee33 chineseanthilltyeȅ
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
Gamura georgianbatღამურაġamura
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
di%n arabicreligionدينdīn
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
ho%h5 germanhighhochhōḩ
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
uuC icelandicmindúðuuç
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
hay englishhihihay
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
libG frenchfreelibrelibġ
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
t^e%s5 navajoreedtḥēş
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
s5o%3' navajofishşò̄'
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
tsa georgianskyცაtsa
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
ko44o tibetanheadམགོkőo
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
s5o3k apache (western)fishłógşòk
gargari georgianapricotგარგარიgargari
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
la0 burmesemoonla̰
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
pI4k apache (western)bellybigpị́k
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
dGE georgiandayდღეdġẹ
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
tsO33q chineseschooltsọ̏q
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
bOk englishbookbookbọk
cInna icelandicto thinþynnacịnna
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
sykG frenchsugarsucresykġ
k99um koreandreamk̭um
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
so0' navajostarso̰'
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
qoo vietnamesecornngôqoo
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
ba%0s navajohoopbā̰s
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
me44e tibetanfireམེme̋e
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
bAnd englishbandbandbạnd
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
tye9rra spanishlandtierratyėrra
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
pyatla icelandicbellbjallapyatla
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
ra%dj hindiruleराजrādj
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
zon englishzonezonezon
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
riavvio italianrestartriavvioriavvio
bla0 frenchwhiteblancbla̰
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
trOm welshheavytrwmtrọm
fEG frenchto dofairefẹġ
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
passa9re italianto passpassàrepassȧre
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
Ga apache (western)foxghaġa
na5f frenchnineneufna̖f
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
a5r danishearørea̖r
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
ta0 frenchtimetempsta̰
b1n thaiballบอลbo̖n
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
ta0 navajospring (season)ta̰
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
habba arabicto loveحبhabba
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
huC icelandicskinhúðhuç
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
q5a%m arabicyearعامq̇ām
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
saic welshsevensaithsaic
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
s10 frenchsoundsonso̰̖
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
dzili georgiansleepძილიdzili
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
CIs englishthisthisçịs
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
kUy vietnamesetreecâykụy
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
kreIv englishcravecravekreịv
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
EtG frenchto beêtreẹtġ
'il koreanone'il
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
ne4 burmesesunနေné
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
blUd englishbloodbloodblụd
h5E georgiantreeხეḩẹ
h5ma georgianvoiceხმაḩma
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
torre spanishtowertorretorre
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
pu% thaicrabปูpū
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
fay thaifireไฟfay
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
plant welshchildplantplant
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
da%w thaistarดาวdāw
sa3 burmeseto eatစားsà
kh5o40' navajofirekḩó̰'
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
sI4s navajobeltsị́s
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
fe33i44 chineseangerfȅi̋
t1jU danishfogtågeto̖jụ
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
blo englishblowblowblo
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
f10 frenchfundfondfo̰̖
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
yo% apache (western)beadyooyō
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
laa33n chinesemistlaȁn
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
wolf englishwolfwolfwolf
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
did englishdeeddeeddid
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
t05ena amharichealthጤናt̖ena
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
du% thaito seeดูdū
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
fayr englishfirefirefayr
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
arroz spanishricearrozarroz
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
ian scottish gaelicbirdeunian
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
praGC icelandictastebragðpraġç
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
fGwa frenchcoldfroidfġwa
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
taym englishtimetimetaym
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
purra finnishto bitepurrapurra
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
mi3 burmesefireမီးmì
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
zorro spanishfoxzorrozorro
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
ya%3j navajolittleyà̄j
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
mo3sI3 navajocatmòsị̀
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
wOd englishwouldwouldwọd
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
pGi hebrewfruitפריpġi
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
hOnt germandoghundhọnt
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
sa30 navajoold agesà̰
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
juG frenchdayjourjuġ
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
pGi frenchprizeprixpġi
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
fim vietnamesefilmphimfim
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
deI englishdaydaydeị
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
s99al3 koreanrices̭aḷ
weIv englishwavewaveweịv
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
t00aq koreanearthṱaq
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
a%dj hinditodayआजādj
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
xIp englishshipshipxịp
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
h5ala nuxalkfernxalaḩala
Ekk icelandiceggeggẹkk
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
krie9It englishcreatecreatekriėịt
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
vE0 frenchwinevinvẹ̰
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
ammatti finnishprofessionammattiammatti
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
zas apache (western)snowzaszas
de5 frenchtwode̖
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
p%Ul hindifruitफलpḥụl
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
wa%' navajospinachwā'
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
xadjara arabictreeشجرةxadjara
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
rAt englishratratrạt
h1l danishholehulho̖l
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
kan6 tamileyeகண்kaṇ
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
e%3' navajoclothingè̄'
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
din thaisoilดินdin
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
ma0k frenchlackmanquema̰k
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
fOyl danishbirdfuglfọyl
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
le%bU danishliplæbelēbụ
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
tx^a%' navajobeavertxḥā'
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
garra spanishclawgarragarra
la5bU danishrunløbela̖bụ
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
xvili georgianchildშვილიxvili
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
odju3 yorubaeyeojúodjù
Gavi frenchdelightedraviġavi
zaaw vietnameseknifedaozaaw
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
bo2d englishboardboardbou̖d
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
ca%k icelandicroofþakcāk
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
we33i33 chinesepowerwȅȉ
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
ap99a koreanfather아빠ap̌a
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
zum englishzoomzoomzum
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
t^u3 apache (western)watertḥù
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
d06aya hausaoneɗayaɗaya
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
andza georgianmastანძაandza
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
ko44o tibetandoorསྒོkőo
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
flaIx germanfleshfleischflaịx
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
sl1 danishbeatslåslo̖
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
Is5 navajopine needleịş
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
onna japanesewomanおんなonna
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
fOl frenchcrowdfoulefọl
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
sit englishseatseatsit
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
tr1id welshfoottroedtro̖id
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
mii33n chineseheavenmiȉn
faGin frenchflourfarinefaġin
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
djanna arabicparadiseجنةdjanna
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
mi33i44q chineselifemȉi̋q
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
wei33 chineserockyweȉ
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
l1fd danishairluftlo̖fd
na44a tibetanagena̋a
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
kInt germanchildkindkịnt
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
si%5 finnishfilamentsyysī̖
addio italiangoodbyeaddioaddio
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
h5mali georgianswordხმალიḩmali
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
tse%3h navajoelktsè̄h
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
weIt englishwaitwaitweịt
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
ka3a navajocrow cawkàa
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
lo44o tibetanyearལོlőo
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
sUtx hinditruthसचsụtx
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
hUn' danishhandhåndhụn'
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
cor englishthorthorcor