github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
perro spanishdogperroperro
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
'd06i vietnamesegođi'ɗi
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
na44a tibetanagena̋a
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
b1n thaiballบอลbo̖n
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
xIp englishshipshipxịp
deI englishdaydaydeị
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
he%3s5 navajopackagehè̄ş
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
lyau33 chinesegoodlyaȕ
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
ama3 navajomotheramà
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
Is5 navajopine needleịş
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
fim vietnamesefilmphimfim
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
siq englishsingsingsiq
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
CIs englishthisthisçịs
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
ma2k englishmarkmarkmau̖k
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
Ga apache (western)foxghaġa
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
k99um koreandreamk̭um
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
igivE georgiansameიგივეigivẹ
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
fayr englishfirefirefayr
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
addio italiangoodbyeaddioaddio
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
d^Un hindifundsधनdḥụn
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
'an vietnameseeatăn'an
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
h5E georgiantreeხეḩẹ
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
fe33i44 chineseangerfȅi̋
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
andza georgianmastანძაandza
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
t05at amharicfingerጣትt̖at
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
ba%0s navajohoopbā̰s
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
so0' navajostarso̰'
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
kAt englishcatcatkạt
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
r%9af welshroperhaffr̊af
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
wolf englishwolfwolfwolf
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
zas apache (western)snowzaszas
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
la44am tibetanpathལམla̋am
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
ammatti finnishprofessionammattiammatti
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
hUn' danishhandhåndhụn'
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
not englishnotenotenot
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
zaaw vietnameseknifedaozaaw
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
klay thaifarไกลklay
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
s5ij navajourineşij
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
ka33q chineseridgekȁq
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
ets hebrewtreeעֵץets
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
himni georgiananthemჰიმნიhimni
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
la5bU danishrunløbela̖bụ
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
kan6 tamileyeகண்kaṇ
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
Grma georgiandeepღრმაġrma
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
pu% thaicrabปูpū
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
sUtx hinditruthसचsụtx
h5ala nuxalkfernxalaḩala
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
ko44o tibetandoorསྒོkőo
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
tul englishtooltooltul
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
ta0 navajospring (season)ta̰
kUy vietnamesetreecâykụy
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
da%w thaistarดาวdāw
h5mali georgianswordხმალიḩmali
kGeno frenchslotcréneaukġeno
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
blo englishblowblowblo
si%5 finnishfilamentsyysī̖
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
ian scottish gaelicbirdeunian
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
gwraig welshwifegwraiggwraig
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
mii33n chineseheavenmiȉn
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
fay thaifireไฟfay
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
tx'ah navajoheadweartx'ah
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
'ot hebrewsignomenאות'ot
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
juG frenchdayjourjuġ
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
mUy vietnamesecloudmâymụy
wa%' navajospinachwā'
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
baOm germantreebaumbaọm
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
bOk englishbookbookbọk
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
dGE georgiandayდღეdġẹ
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
cEkn icelandicservantþegncẹkn
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
tx^a%' navajobeavertxḥā'
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
haEri georgianairჰაერიhaẹri
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
tyee33 chineseanthilltyeȅ
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
wei33 chineserockyweȉ
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
di% thaigoodดีdī
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
a5m danishtenderøma̖m
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
b10 frenchgoodbonbo̰̖
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
fGwa frenchcoldfroidfġwa
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
bla0 frenchwhiteblancbla̰
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
la5G frenchthemleurla̖ġ
aja yorubawifeayaaja
nda9ma swahilicalfndamandȧma
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
li44i tibetanpearལིli̋i
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
novEllo italiannewnovellonovẹllo
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
zum englishzoomzoomzum
mi33i44q chineselifemȉi̋q
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
sU33n chineseforestsụ̏n
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
hvost russiantailхвостhvost
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
weIt englishwaitwaitweịt
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
ya%3j navajolittleyà̄j
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
a5l danishbeerøla̖l
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
d06aya hausaoneɗayaɗaya
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
onna japanesewomanおんなonna
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
riavvio italianrestartriavvioriavvio
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
gIft englishgiftgiftgịft
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
sa30 navajoold agesà̰
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
mpa3 apache (western)coyotembámpà
tse%3h navajoelktsè̄h
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
l1fd danishairluftlo̖fd
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
Gavi frenchdelightedraviġavi
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
gGa%s germangrassgrasgġās
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
ya3 navajoskyyà
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
cor englishthorthorcor
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
fEG frenchto dofairefẹġ
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
praGC icelandictastebragðpraġç
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
parC icelandicedgebarðparç
flaIx germanfleshfleischflaịx
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
'il koreanone'il
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
q5a%m arabicyearعامq̇ām
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
hOnt germandoghundhọnt
s10 frenchsoundsonso̰̖
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
le%bU danishliplæbelēbụ
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
t^u3 apache (western)watertḥù
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
mye4 burmeselandမြေmyé
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
t05ena amharichealthጤናt̖ena
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
h5ma georgianvoiceხმაḩma
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
zGva georgianseaზღვაzġva
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
s5o3k apache (western)fishłógşòk
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
k%U33q chineseholekḥụ̏q
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
saic welshsevensaithsaic
'oq thaiactองก์'oq
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
dzili georgiansleepძილიdzili
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
yo% apache (western)beadyooyō
kh5o40' navajofirekḩó̰'
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
trOm welshheavytrwmtrọm
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
sol englishsoulsoulsol
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
arroz spanishricearrozarroz
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
diko9d englishdecodedecodedikȯd
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
klAud englishcloudcloudklạud
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
taym englishtimetimetaym
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
Ga%ba arabicforestغابةġāba
dziri georgianbottomძირიdziri
uuC icelandicmindúðuuç
kreIv englishcravecravekreịv
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
ma0k frenchlackmanquema̰k
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
odju3 yorubaeyeojúodjù
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
la0 burmesemoonla̰
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
ap99a koreanfather아빠ap̌a
tsa georgianskyცაtsa
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
dAnts englishdancedancedạnts
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
a%dj hinditodayआजādj
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
xadjara arabictreeشجرةxadjara
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
pyatla icelandicbellbjallapyatla
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
ta0 frenchtimetempsta̰
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
x5i33n chinesehappyxẏȉn
blO2 englishblurblurblọu̖
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
rAt englishratratrạt
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
p%a koreanonionpḥa
hil englishhealhealhil
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
tr1id welshfoottroedtro̖id
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
pI4k apache (western)bellybigpị́k
'ani9 hebrewegoאני'anï
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
p%Ul hindifruitफलpḥụl
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
milhh arabicsaltملحmilhh
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
vE0 frenchwinevinvẹ̰
otto japanesewhoopsおっとotto
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
sa3 burmeseto eatစားsà
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
s51sd welshtailllostşo̖sd
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
f10 frenchfundfondfo̰̖
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
Ekk icelandiceggeggẹkk
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
b^a%r hindiburdenभारbḥār
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
a5r danishearørea̖r
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
ho%h5 germanhighhochhōḩ
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
fOyl danishbirdfuglfọyl
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
xax apache (western)bearshashxax
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
mo3sI3 navajocatmòsị̀
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
'en hebrewnothingאין'en
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
s99al3 koreanrices̭aḷ
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
na5f frenchnineneufna̖f
ts93In navajobonets̀ịn
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
t1 danishtoeto̖
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
de5 frenchtwode̖
t^e%s5 navajoreedtḥēş
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
h1l danishholehulho̖l
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
ko44o tibetanheadམགོkőo
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
plussa icelandicblouseblússaplussa
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
pGi hebrewfruitפריpġi
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
bigI9n englishbeginbeginbigïn
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
tsO33q chineseschooltsọ̏q
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
te5k icelandicpooldökkte̖k
hay englishhihihay
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
akpa3 yorubaarmapáakpà
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
wOd englishwouldwouldwọd
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
p10 frenchbridgepontpo̰̖
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
tx05as5 navajofrogtx̖aş
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
faGin frenchflourfarinefaġin
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
krie9It englishcreatecreatekriėịt
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
a0 frenchyearan
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
ra%dj hindiruleराजrādj
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
korreo spanishmailcorreokorreo
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
ta%30' navajocorntà̰̄'
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
fIrC icelandica distancefirðfịrç
noo44 vietnameseboomnổnoő
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
mi3 burmesefireမီးmì
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
t^am thaito makeทำtḥam
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
ne4 burmesesunနေné
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
laa33n chinesemistlaȁn
din thaisoilดินdin
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
we33i33 chinesepowerwȅȉ
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
qoo vietnamesecornngôqoo
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
ca%k icelandicroofþakcāk
EtG frenchto beêtreẹtġ
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
ye4 burmesewaterရေyé
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
omi0 yorubawateromiomḭ
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
rian thaistudyเรียนrian
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
t00aq koreanearthṱaq
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
pGi frenchprizeprixpġi
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
sit englishseatseatsit
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
ma% thaicomeมาmā
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
garra spanishclawgarragarra
zorro spanishfoxzorrozorro
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
e%3' navajoclothingè̄'
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
vayb englishvibevibevayb
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
erra9re italianto wandererràreerrȧre
weIv englishwavewaveweịv
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
di%n arabicreligionدينdīn
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
torre spanishtowertorretorre
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
ka3a navajocrow cawkàa
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
cInna icelandicto thinþynnacịnna
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
sik englishseekseeksik
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
du% thaito seeดูdū
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w