github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
pGi frenchprizeprixpġi
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
fGwa frenchcoldfroidfġwa
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
ye4 burmesewaterရေyé
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
la44am tibetanpathལམla̋am
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
libG frenchfreelibrelibġ
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
hvost russiantailхвостhvost
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
tse%3h navajoelktsè̄h
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
laa33n chinesemistlaȁn
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
vayb englishvibevibevayb
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
torre spanishtowertorretorre
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
'd06i vietnamesegođi'ɗi
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
klAud englishcloudcloudklạud
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
kiq englishkingkingkiq
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
mye4 burmeselandမြေmyé
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
t00aq koreanearthṱaq
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
mii33n chineseheavenmiȉn
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
purra finnishto bitepurrapurra
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
b^a%r hindiburdenभारbḥār
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
sa3 burmeseto eatစားsà
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
kAt englishcatcatkạt
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
andza georgianmastანძაandza
t05at amharicfingerጣትt̖at
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
di%n arabicreligionدينdīn
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
milhh arabicsaltملحmilhh
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
habba arabicto loveحبhabba
tye9rra spanishlandtierratyėrra
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
siq englishsingsingsiq
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
sa30 navajoold agesà̰
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
te5k icelandicpooldökkte̖k
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
du% thaito seeดูdū
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
sp2iq englishspringspringspu̖iq
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
ya%3j navajolittleyà̄j
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
la0 burmesemoonla̰
pyatla icelandicbellbjallapyatla
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
'an vietnameseeatăn'an
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
pGi hebrewfruitפריpġi
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
perro spanishdogperroperro
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
Ga%ba arabicforestغابةġāba
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
kInt germanchildkindkịnt
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
din thaisoilดินdin
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
h5ma georgianvoiceხმაḩma
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
gGa%s germangrassgrasgġās
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
b10 frenchgoodbonbo̰̖
blo englishblowblowblo
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
blO2 englishblurblurblọu̖
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
wei33 chineserockyweȉ
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
bigI9n englishbeginbeginbigïn
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
'ani9 hebrewegoאני'anï
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
zum englishzoomzoomzum
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
deI englishdaydaydeị
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
ca%k icelandicroofþakcāk
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
t^am thaito makeทำtḥam
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
t^u3 apache (western)watertḥù
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
he%3s5 navajopackagehè̄ş
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
b1n thaiballบอลbo̖n
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
p%a koreanonionpḥa
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
zaaw vietnameseknifedaozaaw
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
tyee33 chineseanthilltyeȅ
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
Gamura georgianbatღამურაġamura
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
'ot hebrewsignomenאות'ot
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
not englishnotenotenot
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
ko44o tibetandoorསྒོkőo
ho%h5 germanhighhochhōḩ
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
di% thaigoodดีdī
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
a%dj hinditodayआजādj
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
djanna arabicparadiseجنةdjanna
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
a0 frenchyearan
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
q5a%m arabicyearعامq̇ām
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
t1jU danishfogtågeto̖jụ
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
hay englishhihihay
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
tul englishtooltooltul
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
sU33n chineseforestsụ̏n
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
plant welshchildplantplant
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
xax apache (western)bearshashxax
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
qoo vietnamesecornngôqoo
pI4k apache (western)bellybigpị́k
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
sol englishsoulsoulsol
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
baOm germantreebaumbaọm
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
bla0 frenchwhiteblancbla̰
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
d^Un hindifundsधनdḥụn
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
wa%' navajospinachwā'
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
ts93In navajobonets̀ịn
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
fOl frenchcrowdfoulefọl
rAt englishratratrạt
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
k%U33q chineseholekḥụ̏q
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
addio italiangoodbyeaddioaddio
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
ama3 navajomotheramà
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
arroz spanishricearrozarroz
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
ka33q chineseridgekȁq
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
aja yorubawifeayaaja
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
trOm welshheavytrwmtrọm
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
le%bU danishliplæbelēbụ
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
diko9d englishdecodedecodedikȯd
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
sik englishseekseeksik
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
cEkn icelandicservantþegncẹkn
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
'il koreanone'il
fe33i44 chineseangerfȅi̋
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
ma2k englishmarkmarkmau̖k
novEllo italiannewnovellonovẹllo
hUn' danishhandhåndhụn'
kh5o40' navajofirekḩó̰'
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
sykG frenchsugarsucresykġ
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
uuC icelandicmindúðuuç
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
kGeno frenchslotcréneaukġeno
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
mUy vietnamesecloudmâymụy
mpa3 apache (western)coyotembámpà
yard englishyardyardyard
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
gIft englishgiftgiftgịft
tr1id welshfoottroedtro̖id
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
ma% thaicomeมาmā
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
Ekk icelandiceggeggẹkk
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
tsru georgianfalseცრუtsru
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
riavvio italianrestartriavvioriavvio
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
kreIv englishcravecravekreịv
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
fayr englishfirefirefayr
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
p10 frenchbridgepontpo̰̖
na44a tibetanagena̋a
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
dAnts englishdancedancedạnts
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
Gavi frenchdelightedraviġavi
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
bOk englishbookbookbọk
fim vietnamesefilmphimfim
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
ne4 burmesesunနေné
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
t05ena amharichealthጤናt̖ena
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
k99um koreandreamk̭um
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
h5E georgiantreeხეḩẹ
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
a5l danishbeerøla̖l
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
saic welshsevensaithsaic
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
sit englishseatseatsit
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
mo3 burmeserainမိုးmò
dziri georgianbottomძირიdziri
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
mi33i44q chineselifemȉi̋q
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
de5 frenchtwode̖
a5r danishearørea̖r
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
hil englishhealhealhil
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
s5o3k apache (western)fishłógşòk
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
kUy vietnamesetreecâykụy
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
lUv englishlovelovelụv
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
ta%30' navajocorntà̰̄'
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
pleI englishplayplaypleị
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
zorro spanishfoxzorrozorro
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
zas apache (western)snowzaszas
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
erra9re italianto wandererràreerrȧre
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
t^e%s5 navajoreedtḥēş
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
deIt englishdatedatedeịt
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
sI4k apache (western)scarsigsị́k
plussa icelandicblouseblússaplussa
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
f10 frenchfundfondfo̰̖
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
la5bU danishrunløbela̖bụ
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
ets hebrewtreeעֵץets
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
sUtx hinditruthसचsụtx
juG frenchdayjourjuġ
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
e%3' navajoclothingè̄'
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
ra%dj hindiruleराजrādj
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
klay thaifarไกลklay
xvili georgianchildშვილიxvili
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
zGva georgianseaზღვაzġva
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
xIp englishshipshipxịp
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
so0' navajostarso̰'
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
la5G frenchthemleurla̖ġ
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
rian thaistudyเรียนrian
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
bAnd englishbandbandbạnd
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
fEG frenchto dofairefẹġ
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
kuwl englishcoolcoolkuwl
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
kan6 tamileyeகண்kaṇ
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
meIk englishmakemakemeịk
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
odju3 yorubaeyeojúodjù
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
ta0 frenchtimetempsta̰
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
himni georgiananthemჰიმნიhimni
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
mba9be swahiliherombabembȧbe
mo3sI3 navajocatmòsị̀
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
haEri georgianairჰაერიhaẹri
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
yo% apache (western)beadyooyō
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
s5o%3' navajofishşò̄'
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
mi3 burmesefireမီးmì
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
CIs englishthisthisçịs
ma0k frenchlackmanquema̰k
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
l1fd danishairluftlo̖fd
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
parC icelandicedgebarðparç
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
p%Ul hindifruitफलpḥụl
gwraig welshwifegwraiggwraig
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
ap99a koreanfather아빠ap̌a
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
Guj frenchredrougeġuj
na5f frenchnineneufna̖f
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
tsO33q chineseschooltsọ̏q
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
ian scottish gaelicbirdeunian
vE0 frenchwinevinvẹ̰
kObob amharicstarኮኮብkọbob
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
me44e tibetanfireམེme̋e
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
tsa georgianskyცაtsa
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
sI4s navajobeltsị́s
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
dzili georgiansleepძილიdzili
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
fIrC icelandica distancefirðfịrç
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
hOnt germandoghundhọnt
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
kal englishcallcallkal
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
lo44o tibetanyearལོlőo
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
ba%0s navajohoopbā̰s
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
noo44 vietnameseboomnổnoő
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
tx'ah navajoheadweartx'ah
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
s5m nuxalkto standlhmşm
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
ta0 navajospring (season)ta̰
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
'oq thaiactองก์'oq
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
sl1 danishbeatslåslo̖
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
faGin frenchflourfarinefaġin
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
blUd englishbloodbloodblụd
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
ammatti finnishprofessionammattiammatti
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
'en hebrewnothingאין'en
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
da%w thaistarดาวdāw
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
a5m danishtenderøma̖m
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
weIv englishwavewaveweịv
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
10t frenchshamehonteo̰̖t
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
ya33n chinesecorrectyȁn
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
s5ij navajourineşij
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
wolf englishwolfwolfwolf
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
akpa3 yorubaarmapáakpà
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
x5i33n chinesehappyxẏȉn
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila