github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
lyau33 chinesegoodlyaȕ
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
ta0 navajospring (season)ta̰
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
xvili georgianchildშვილიxvili
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
flaIx germanfleshfleischflaịx
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
blO2 englishblurblurblọu̖
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
10t frenchshamehonteo̰̖t
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
tsO33q chineseschooltsọ̏q
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
wei33 chineserockyweȉ
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
t00aq koreanearthṱaq
Grma georgiandeepღრმაġrma
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
wOd englishwouldwouldwọd
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
korreo spanishmailcorreokorreo
bigI9n englishbeginbeginbigïn
s5m nuxalkto standlhmşm
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
d^Un hindifundsधनdḥụn
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
h5mali georgianswordხმალიḩmali
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
CIs englishthisthisçịs
tul englishtooltooltul
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
ta0 frenchtimetempsta̰
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
ya3 navajoskyyà
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
t1jU danishfogtågeto̖jụ
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
addio italiangoodbyeaddioaddio
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
ma2k englishmarkmarkmau̖k
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
x5i33n chinesehappyxẏȉn
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
siq englishsingsingsiq
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
mo3 burmeserainမိုးmò
zaaw vietnameseknifedaozaaw
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
igivE georgiansameიგივეigivẹ
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
he%3s5 navajopackagehè̄ş
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
EtG frenchto beêtreẹtġ
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
sik englishseekseeksik
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
sa30 navajoold agesà̰
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
p%a koreanonionpḥa
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
wolf englishwolfwolfwolf
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
laa33n chinesemistlaȁn
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
yard englishyardyardyard
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
a%dj hinditodayआजādj
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
dAnts englishdancedancedạnts
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
sl1 danishbeatslåslo̖
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
deI englishdaydaydeị
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
p%Ul hindifruitफलpḥụl
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
Gavi frenchdelightedraviġavi
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
fEG frenchto dofairefẹġ
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
lUv englishlovelovelụv
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
hvost russiantailхвостhvost
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
Is5 navajopine needleịş
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
de5 frenchtwode̖
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
di% thaigoodดีdī
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
t1 danishtoeto̖
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
mi33i44q chineselifemȉi̋q
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
s5o%3' navajofishşò̄'
ko44o tibetanheadམགོkőo
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
h1l danishholehulho̖l
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
s5o3k apache (western)fishłógşòk
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
din thaisoilดินdin
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
otto japanesewhoopsおっとotto
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
cInna icelandicto thinþynnacịnna
di%n arabicreligionدينdīn
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
cor englishthorthorcor
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
blUd englishbloodbloodblụd
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
hUn' danishhandhåndhụn'
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
weIt englishwaitwaitweịt
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
fayr englishfirefirefayr
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
aI germaneggeiaị
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
tse%3h navajoelktsè̄h
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
fOyl danishbirdfuglfọyl
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
vayb englishvibevibevayb
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
tx'ah navajoheadweartx'ah
la5bU danishrunløbela̖bụ
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
'en hebrewnothingאין'en
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
me44e tibetanfireམེme̋e
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
t^u3 apache (western)watertḥù
a5r danishearørea̖r
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
saic welshsevensaithsaic
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
a5l danishbeerøla̖l
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
ko44o tibetandoorསྒོkőo
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
arroz spanishricearrozarroz
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
aja yorubawifeayaaja
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
kInt germanchildkindkịnt
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
mo3sI3 navajocatmòsị̀
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
da%w thaistarดาวdāw
purra finnishto bitepurrapurra
'ot hebrewsignomenאות'ot
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
dzili georgiansleepძილიdzili
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
ba%0s navajohoopbā̰s
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
tsru georgianfalseცრუtsru
dziri georgianbottomძირიdziri
klAud englishcloudcloudklạud
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
si%5 finnishfilamentsyysī̖
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
ye4 burmesewaterရေyé
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
xadjara arabictreeشجرةxadjara
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
Gamura georgianbatღამურაġamura
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
bo2d englishboardboardbou̖d
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
plussa icelandicblouseblússaplussa
djanna arabicparadiseجنةdjanna
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
sU33n chineseforestsụ̏n
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
la44am tibetanpathལམla̋am
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
hOnt germandoghundhọnt
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
klay thaifarไกลklay
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
ma0k frenchlackmanquema̰k
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
mpa3 apache (western)coyotembámpà
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
gGa%s germangrassgrasgġās
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
pleI englishplayplaypleị
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
cEkn icelandicservantþegncẹkn
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
mii33n chineseheavenmiȉn
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
rian thaistudyเรียนrian
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
tsa georgianskyცაtsa
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
kreIv englishcravecravekreịv
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
l1fd danishairluftlo̖fd
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
meIk englishmakemakemeịk
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
fe33i44 chineseangerfȅi̋
kiq englishkingkingkiq
ets hebrewtreeעֵץets
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
bla0 frenchwhiteblancbla̰
faGin frenchflourfarinefaġin
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
tr1id welshfoottroedtro̖id
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
huC icelandicskinhúðhuç
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
sp2iq englishspringspringspu̖iq
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
la0 burmesemoonla̰
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
diko9d englishdecodedecodedikȯd
a5m danishtenderøma̖m
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
sol englishsoulsoulsol
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
trOm welshheavytrwmtrọm
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
plant welshchildplantplant
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
we33i33 chinesepowerwȅȉ
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
qge swahiliscorpionngeqge
q5a%m arabicyearعامq̇ām
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
mba9be swahiliherombabembȧbe
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
r%9af welshroperhaffr̊af
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
Ga apache (western)foxghaġa
'ani9 hebrewegoאני'anï
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
vE0 frenchwinevinvẹ̰
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
d06aya hausaoneɗayaɗaya
sa3 burmeseto eatစားsà
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
ma% thaicomeมาmā
not englishnotenotenot
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
akpa3 yorubaarmapáakpà
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
xax apache (western)bearshashxax
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
wa%' navajospinachwā'
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
t05ena amharichealthጤናt̖ena
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
k%U33q chineseholekḥụ̏q
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
tye9rra spanishlandtierratyėrra
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
deIt englishdatedatedeịt
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
zon englishzonezonezon
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
milhh arabicsaltملحmilhh
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
sykG frenchsugarsucresykġ
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
kal englishcallcallkal
gwraig welshwifegwraiggwraig
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
himni georgiananthemჰიმნიhimni
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
sit englishseatseatsit
bAnd englishbandbandbạnd
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
pI4k apache (western)bellybigpị́k
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
hil englishhealhealhil
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
zas apache (western)snowzaszas
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
perro spanishdogperroperro
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
tx05as5 navajofrogtx̖aş
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
'il koreanone'il
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
mUy vietnamesecloudmâymụy
krie9It englishcreatecreatekriėịt
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
praGC icelandictastebragðpraġç
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
t^am thaito makeทำtḥam
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
haEri georgianairჰაერიhaẹri
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
torre spanishtowertorretorre
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
kAt englishcatcatkạt
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
nda9ma swahilicalfndamandȧma
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
s10 frenchsoundsonso̰̖
ho%h5 germanhighhochhōḩ
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
fim vietnamesefilmphimfim
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
xIp englishshipshipxịp
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
ammatti finnishprofessionammattiammatti
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
p10 frenchbridgepontpo̰̖
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
pGi hebrewfruitפריpġi
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
ts93In navajobonets̀ịn
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
passa9re italianto passpassàrepassȧre
riavvio italianrestartriavvioriavvio
ap99a koreanfather아빠ap̌a
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
fay thaifireไฟfay
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
ne4 burmesesunနေné
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
ka3a navajocrow cawkàa
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
qoo vietnamesecornngôqoo
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
zorro spanishfoxzorrozorro
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
Guj frenchredrougeġuj
blo englishblowblowblo
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
tx^a%' navajobeavertxḥā'
a0 frenchyearan
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
t^e%s5 navajoreedtḥēş
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
ca%k icelandicroofþakcāk
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
t05at amharicfingerጣትt̖at
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
sI4s navajobeltsị́s
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
erra9re italianto wandererràreerrȧre
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
baOm germantreebaumbaọm
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
omi0 yorubawateromiomḭ
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
ra%dj hindiruleराजrādj
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
ka33q chineseridgekȁq
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
fOl frenchcrowdfoulefọl
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
kObob amharicstarኮኮብkọbob
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
du% thaito seeดูdū
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
na5f frenchnineneufna̖f
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
'd06i vietnamesegođi'ɗi
uuC icelandicmindúðuuç
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
mi3 burmesefireမီးmì
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
parC icelandicedgebarðparç
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
rAt englishratratrạt
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
pGi frenchprizeprixpġi
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
onna japanesewomanおんなonna
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
h5ala nuxalkfernxalaḩala
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
odju3 yorubaeyeojúodjù
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
kh5o40' navajofirekḩó̰'
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
hay englishhihihay
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
ama3 navajomotheramà
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
f10 frenchfundfondfo̰̖
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
kUy vietnamesetreecâykụy
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
garra spanishclawgarragarra
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
ian scottish gaelicbirdeunian
kGeno frenchslotcréneaukġeno
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
mye4 burmeselandမြေmyé
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
kuwl englishcoolcoolkuwl
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
b1n thaiballบอลbo̖n
lu9okka