github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
lUv englishlovelovelụv
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
blo englishblowblowblo
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
bo2d englishboardboardbou̖d
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
dAnts englishdancedancedạnts
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
vE0 frenchwinevinvẹ̰
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
gIft englishgiftgiftgịft
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
kInt germanchildkindkịnt
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
tx^a%' navajobeavertxḥā'
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
dGE georgiandayდღეdġẹ
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
mi33i44q chineselifemȉi̋q
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
fe33i44 chineseangerfȅi̋
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
mo3 burmeserainမိုးmò
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
t05at amharicfingerጣትt̖at
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
kGeno frenchslotcréneaukġeno
kan6 tamileyeகண்kaṇ
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
wolf englishwolfwolfwolf
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
kiq englishkingkingkiq
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
d^Un hindifundsधनdḥụn
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
'an vietnameseeatăn'an
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
s51sd welshtailllostşo̖sd
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
fay thaifireไฟfay
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
xIp englishshipshipxịp
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
sI4s navajobeltsị́s
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
t1 danishtoeto̖
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
kObob amharicstarኮኮብkọbob
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
deI englishdaydaydeị
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
h1l danishholehulho̖l
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
lo44o tibetanyearལོlőo
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
blO2 englishblurblurblọu̖
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
fGwa frenchcoldfroidfġwa
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
ets hebrewtreeעֵץets
hay englishhihihay
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
li44i tibetanpearལིli̋i
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
tr1id welshfoottroedtro̖id
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
Grma georgiandeepღრმაġrma
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
himni georgiananthemჰიმნიhimni
ca%k icelandicroofþakcāk
plussa icelandicblouseblússaplussa
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
hOnt germandoghundhọnt
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
sp2iq englishspringspringspu̖iq
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
wa%' navajospinachwā'
uuC icelandicmindúðuuç
ya33n chinesecorrectyȁn
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
p10 frenchbridgepontpo̰̖
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
10t frenchshamehonteo̰̖t
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
hUn' danishhandhåndhụn'
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
ko44o tibetanheadམགོkőo
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
la0 burmesemoonla̰
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
aja yorubawifeayaaja
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
bla0 frenchwhiteblancbla̰
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
zon englishzonezonezon
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
p%a koreanonionpḥa
aI germaneggeiaị
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
plant welshchildplantplant
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
taym englishtimetimetaym
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
ba%0s navajohoopbā̰s
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
sol englishsoulsoulsol
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
ma0k frenchlackmanquema̰k
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
xvili georgianchildშვილიxvili
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
passa9re italianto passpassàrepassȧre
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
korreo spanishmailcorreokorreo
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
k%U33q chineseholekḥụ̏q
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
t^e%s5 navajoreedtḥēş
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
baOm germantreebaumbaọm
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
ammatti finnishprofessionammattiammatti
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
gGa%s germangrassgrasgġās
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
wei33 chineserockyweȉ
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
perro spanishdogperroperro
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
s99al3 koreanrices̭aḷ
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
ian scottish gaelicbirdeunian
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
t1jU danishfogtågeto̖jụ
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
diko9d englishdecodedecodedikȯd
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
he%3s5 navajopackagehè̄ş
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
did englishdeeddeeddid
igivE georgiansameიგივეigivẹ
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
s10 frenchsoundsonso̰̖
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
deIt englishdatedatedeịt
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
ap99a koreanfather아빠ap̌a
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
flaIx germanfleshfleischflaịx
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
Ga apache (western)foxghaġa
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
mii33n chineseheavenmiȉn
tsru georgianfalseცრუtsru
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
t^u3 apache (western)watertḥù
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
vayb englishvibevibevayb
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
qoo vietnamesecornngôqoo
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
pleI englishplayplaypleị
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
fOl frenchcrowdfoulefọl
kreIv englishcravecravekreịv
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
di% thaigoodดีdī
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
erra9re italianto wandererràreerrȧre
la44am tibetanpathལམla̋am
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
fayr englishfirefirefayr
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
du% thaito seeดูdū
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
la5G frenchthemleurla̖ġ
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
tyee33 chineseanthilltyeȅ
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
si%5 finnishfilamentsyysī̖
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
ts93In navajobonets̀ịn
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
r%9af welshroperhaffr̊af
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
trOm welshheavytrwmtrọm
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
riavvio italianrestartriavvioriavvio
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
mi3 burmesefireမီးmì
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
rAt englishratratrạt
we33i33 chinesepowerwȅȉ
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
a5m danishtenderøma̖m
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
s5o3k apache (western)fishłógşòk
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
s5ij navajourineşij
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
otto japanesewhoopsおっとotto
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
a0 frenchyearan
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
kuwl englishcoolcoolkuwl
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
yard englishyardyardyard
arroz spanishricearrozarroz
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
praGC icelandictastebragðpraġç
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
p%Ul hindifruitफलpḥụl
a5l danishbeerøla̖l
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
bAnd englishbandbandbạnd
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
wOd englishwouldwouldwọd
siq englishsingsingsiq
bigI9n englishbeginbeginbigïn
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
f10 frenchfundfondfo̰̖
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
t05ena amharichealthጤናt̖ena
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
gargari georgianapricotგარგარიgargari
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
qge swahiliscorpionngeqge
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
haEri georgianairჰაერიhaẹri
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
weIt englishwaitwaitweịt
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
s5o%3' navajofishşò̄'
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
te5k icelandicpooldökkte̖k
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
CIs englishthisthisçịs
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
fEG frenchto dofairefẹġ
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
zas apache (western)snowzaszas
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
mo3sI3 navajocatmòsị̀
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
sit englishseatseatsit
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
ta0 frenchtimetempsta̰
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
akpa3 yorubaarmapáakpà
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
ko44o tibetandoorསྒོkőo
Is5 navajopine needleịş
klAud englishcloudcloudklạud
onna japanesewomanおんなonna
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
parC icelandicedgebarðparç
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
weIv englishwavewaveweịv
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
gwraig welshwifegwraiggwraig
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
'en hebrewnothingאין'en
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
fIrC icelandica distancefirðfịrç
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
purra finnishto bitepurrapurra
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
me44e tibetanfireམེme̋e
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
tul englishtooltooltul
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
t^am thaito makeทำtḥam
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
djanna arabicparadiseجنةdjanna
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
s5m nuxalkto standlhmşm
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
not englishnotenotenot
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
ama3 navajomotheramà
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
e%3' navajoclothingè̄'
hil englishhealhealhil
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
h5mali georgianswordხმალიḩmali
pGi hebrewfruitפריpġi
huC icelandicskinhúðhuç
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
kh5o40' navajofirekḩó̰'
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
yo% apache (western)beadyooyō
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
b1n thaiballบอลbo̖n
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
zorro spanishfoxzorrozorro
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
b10 frenchgoodbonbo̰̖
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
garra spanishclawgarragarra
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
novEllo italiannewnovellonovẹllo
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
ye4 burmesewaterရေyé
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
pu% thaicrabปูpū
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
t00aq koreanearthṱaq
cor englishthorthorcor
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
so0' navajostarso̰'
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
tsa georgianskyცაtsa
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
de5 frenchtwode̖
tx'ah navajoheadweartx'ah
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
krie9It englishcreatecreatekriėịt
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
dzili georgiansleepძილიdzili
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
Guj frenchredrougeġuj
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
sl1 danishbeatslåslo̖
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
ya%3j navajolittleyà̄j
b^a%r hindiburdenभारbḥār
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
ma2k englishmarkmarkmau̖k
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
habba arabicto loveحبhabba
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
juG frenchdayjourjuġ
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
sik englishseekseeksik
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
pyatla icelandicbellbjallapyatla
libG frenchfreelibrelibġ
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
k99um koreandreamk̭um
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
addio italiangoodbyeaddioaddio
'il koreanone'il
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
da%w thaistarดาวdāw
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
Gamura georgianbatღამურაġamura
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
blUd englishbloodbloodblụd
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
laa33n chinesemistlaȁn
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
torre spanishtowertorretorre
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
tx05as5 navajofrogtx̖aş
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
d06aya hausaoneɗayaɗaya
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
sa30 navajoold agesà̰
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
mba9be swahiliherombabembȧbe
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
na5f frenchnineneufna̖f
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
hvost russiantailхвостhvost
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
ma% thaicomeมาmā
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
fOyl danishbirdfuglfọyl
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
cInna icelandicto thinþynnacịnna
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
bOk englishbookbookbọk
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
h5ala nuxalkfernxalaḩala
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
ho%h5 germanhighhochhōḩ
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
ne4 burmesesunနေné
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
EtG frenchto beêtreẹtġ
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
sa3 burmeseto eatစားsà
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
klay thaifarไกลklay
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
lyau33 chinesegoodlyaȕ
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
fim vietnamesefilmphimfim
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
kal englishcallcallkal
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
'ani9 hebrewegoאני'anï
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
xax apache (western)bearshashxax
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金