github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
zas apache (western)snowzaszas
s5o3k apache (western)fishłógşòk
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
a%dj hinditodayआजādj
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
ka3a navajocrow cawkàa
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
novEllo italiannewnovellonovẹllo
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
xIp englishshipshipxịp
s5o%3' navajofishşò̄'
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
rian thaistudyเรียนrian
t^e%s5 navajoreedtḥēş
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
fayr englishfirefirefayr
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
ye4 burmesewaterရေyé
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
a5m danishtenderøma̖m
arroz spanishricearrozarroz
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
wOd englishwouldwouldwọd
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
blUd englishbloodbloodblụd
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
10t frenchshamehonteo̰̖t
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
si%5 finnishfilamentsyysī̖
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
fay thaifireไฟfay
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
taym englishtimetimetaym
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
ba%0s navajohoopbā̰s
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
xax apache (western)bearshashxax
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
kh5o40' navajofirekḩó̰'
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
sU33n chineseforestsụ̏n
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
haEri georgianairჰაერიhaẹri
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
mye4 burmeselandမြေmyé
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
CIs englishthisthisçịs
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
habba arabicto loveحبhabba
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
vayb englishvibevibevayb
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
deIt englishdatedatedeịt
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
hay englishhihihay
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
h5ma georgianvoiceხმაḩma
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
rAt englishratratrạt
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
dziri georgianbottomძირიdziri
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
te5k icelandicpooldökkte̖k
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
aja yorubawifeayaaja
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
Grma georgiandeepღრმაġrma
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
zum englishzoomzoomzum
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
aI germaneggeiaị
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
h5mali georgianswordხმალიḩmali
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
kInt germanchildkindkịnt
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
did englishdeeddeeddid
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
me44e tibetanfireམེme̋e
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
hOnt germandoghundhọnt
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
s51sd welshtailllostşo̖sd
uuC icelandicmindúðuuç
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
klAud englishcloudcloudklạud
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
addio italiangoodbyeaddioaddio
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
tye9rra spanishlandtierratyėrra
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
xadjara arabictreeشجرةxadjara
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
dGE georgiandayდღეdġẹ
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
xvili georgianchildშვილიxvili
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
sl1 danishbeatslåslo̖
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
la5G frenchthemleurla̖ġ
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
fim vietnamesefilmphimfim
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
klay thaifarไกลklay
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
fGwa frenchcoldfroidfġwa
nda9ma swahilicalfndamandȧma
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
sit englishseatseatsit
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
weIt englishwaitwaitweịt
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
sp2iq englishspringspringspu̖iq
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
wolf englishwolfwolfwolf
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
korreo spanishmailcorreokorreo
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
wa%' navajospinachwā'
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
he%3s5 navajopackagehè̄ş
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
so0' navajostarso̰'
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
we33i33 chinesepowerwȅȉ
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
deI englishdaydaydeị
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
hUn' danishhandhåndhụn'
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
andza georgianmastანძაandza
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
'an vietnameseeatăn'an
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
plant welshchildplantplant
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
diko9d englishdecodedecodedikȯd
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
k%U33q chineseholekḥụ̏q
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
p%a koreanonionpḥa
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
sI4s navajobeltsị́s
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
erra9re italianto wandererràreerrȧre
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
ta0 navajospring (season)ta̰
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
'en hebrewnothingאין'en
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
Ga%ba arabicforestغابةġāba
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
pu% thaicrabปูpū
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
h5E georgiantreeხეḩẹ
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
sol englishsoulsoulsol
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
krie9It englishcreatecreatekriėịt
ets hebrewtreeעֵץets
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
d06aya hausaoneɗayaɗaya
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
du% thaito seeดูdū
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
ap99a koreanfather아빠ap̌a
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
otto japanesewhoopsおっとotto
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
t^am thaito makeทำtḥam
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
igivE georgiansameიგივეigivẹ
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
ma0k frenchlackmanquema̰k
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
bOk englishbookbookbọk
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
ca%k icelandicroofþakcāk
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
ts93In navajobonets̀ịn
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
saic welshsevensaithsaic
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
Gavi frenchdelightedraviġavi
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
s5ij navajourineşij
tr1id welshfoottroedtro̖id
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
faGin frenchflourfarinefaġin
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
cor englishthorthorcor
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
dzili georgiansleepძილიdzili
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
tul englishtooltooltul
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
t1 danishtoeto̖
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
noo44 vietnameseboomnổnoő
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
passa9re italianto passpassàrepassȧre
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
'ani9 hebrewegoאני'anï
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
qoo vietnamesecornngôqoo
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
bAnd englishbandbandbạnd
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
meIk englishmakemakemeịk
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
la0 burmesemoonla̰
le%bU danishliplæbelēbụ
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
sa30 navajoold agesà̰
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
mii33n chineseheavenmiȉn
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
plussa icelandicblouseblússaplussa
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
di%n arabicreligionدينdīn
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
h1l danishholehulho̖l
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
kan6 tamileyeகண்kaṇ
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
laa33n chinesemistlaȁn
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
'oq thaiactองก์'oq
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
himni georgiananthemჰიმნიhimni
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
hil englishhealhealhil
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
sykG frenchsugarsucresykġ
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
gwraig welshwifegwraiggwraig
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
kUy vietnamesetreecâykụy
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
pyatla icelandicbellbjallapyatla
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
q5a%m arabicyearعامq̇ām
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
blO2 englishblurblurblọu̖
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
qge swahiliscorpionngeqge
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
gargari georgianapricotგარგარიgargari
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
ya33n chinesecorrectyȁn
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
t05at amharicfingerጣትt̖at
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
torre spanishtowertorretorre
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
ko44o tibetandoorསྒོkőo
Guj frenchredrougeġuj
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
sI4k apache (western)scarsigsị́k
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
siq englishsingsingsiq
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
bigI9n englishbeginbeginbigïn
p%Ul hindifruitफलpḥụl
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
lo44o tibetanyearལོlőo
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
kuwl englishcoolcoolkuwl
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
kiq englishkingkingkiq
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
kreIv englishcravecravekreịv
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
gGa%s germangrassgrasgġās
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
mo3sI3 navajocatmòsị̀
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
kAt englishcatcatkạt
x5i33n chinesehappyxẏȉn
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
mba9be swahiliherombabembȧbe
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
gIft englishgiftgiftgịft
ne4 burmesesunနေné
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
d^Un hindifundsधनdḥụn
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
h5ala nuxalkfernxalaḩala
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
yard englishyardyardyard
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
pGi frenchprizeprixpġi
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
mi33i44q chineselifemȉi̋q
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
mo3 burmeserainမိုးmò
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
b1n thaiballบอลbo̖n
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
djanna arabicparadiseجنةdjanna
b^a%r hindiburdenभारbḥār
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
Gamura georgianbatღამურაġamura
juG frenchdayjourjuġ
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
purra finnishto bitepurrapurra
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
mpa3 apache (western)coyotembámpà
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
r%9af welshroperhaffr̊af
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
fOl frenchcrowdfoulefọl
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
e%3' navajoclothingè̄'
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
EtG frenchto beêtreẹtġ
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
odju3 yorubaeyeojúodjù
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
de5 frenchtwode̖
vE0 frenchwinevinvẹ̰
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
fEG frenchto dofairefẹġ
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
'ot hebrewsignomenאות'ot
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
ama3 navajomotheramà
akpa3 yorubaarmapáakpà
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
parC icelandicedgebarðparç
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
zaaw vietnameseknifedaozaaw
yo% apache (western)beadyooyō
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
Ekk icelandiceggeggẹkk
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
garra spanishclawgarragarra
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
ma2k englishmarkmarkmau̖k
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
s99al3 koreanrices̭aḷ
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
huC icelandicskinhúðhuç
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
sik englishseekseeksik
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
ka33q chineseridgekȁq
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
zGva georgianseaზღვაzġva
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
tx'ah navajoheadweartx'ah
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
a0 frenchyearan
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
trOm welshheavytrwmtrọm
lUv englishlovelovelụv
li44i tibetanpearལིli̋i
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
cEkn icelandicservantþegncẹkn
ra%dj hindiruleराजrādj
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
s10 frenchsoundsonso̰̖
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
sUtx hinditruthसचsụtx
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
tyee33 chineseanthilltyeȅ
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
pGi hebrewfruitפריpġi
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
pleI englishplayplaypleị
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
tse%3h navajoelktsè̄h
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
la44am tibetanpathལམla̋am
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
t05ena amharichealthጤናt̖ena
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
sa3 burmeseto eatစားsà
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
dAnts englishdancedancedạnts
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
fOyl danishbirdfuglfọyl
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
ammatti finnishprofessionammattiammatti
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
ho%h5 germanhighhochhōḩ
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
mUy vietnamesecloudmâymụy
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
fe33i44 chineseangerfȅi̋
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
t1jU danishfogtågeto̖jụ
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
ta0 frenchtimetempsta̰
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
k99um koreandreamk̭um
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
b10 frenchgoodbonbo̰̖
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
wei33 chineserockyweȉ
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
not englishnotenotenot
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
ma% thaicomeมาmā
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
Is5 navajopine needleịş
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
l1fd danishairluftlo̖fd
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
ya%3j navajolittleyà̄j
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
'd06i vietnamesegođi'ɗi
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
di% thaigoodดีdī
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
mi3 burmesefireမီးmì
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
zon englishzonezonezon
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
la5bU danishrunløbela̖bụ
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
ya3 navajoskyyà
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
tx05as5 navajofrogtx̖aş
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
pI4k apache (western)bellybigpị́k
p10 frenchbridgepontpo̰̖
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
hvost russiantailхвостhvost
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
onna japanesewomanおんなonna
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt