github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
klAud englishcloudcloudklạud
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
ca%k icelandicroofþakcāk
ma0k frenchlackmanquema̰k
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
tyee33 chineseanthilltyeȅ
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
wolf englishwolfwolfwolf
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
odju3 yorubaeyeojúodjù
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
andza georgianmastანძაandza
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
dzili georgiansleepძილიdzili
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
x5i33n chinesehappyxẏȉn
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
mi3 burmesefireမီးmì
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
ma2k englishmarkmarkmau̖k
sI4s navajobeltsị́s
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
Ekk icelandiceggeggẹkk
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
tx'ah navajoheadweartx'ah
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
omi0 yorubawateromiomḭ
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
garra spanishclawgarragarra
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
t1jU danishfogtågeto̖jụ
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
Grma georgiandeepღრმაġrma
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
h5E georgiantreeხეḩẹ
a5m danishtenderøma̖m
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
yard englishyardyardyard
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
s10 frenchsoundsonso̰̖
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
cor englishthorthorcor
libG frenchfreelibrelibġ
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
nda9ma swahilicalfndamandȧma
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
dGE georgiandayდღეdġẹ
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
fOl frenchcrowdfoulefọl
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
le%bU danishliplæbelēbụ
korreo spanishmailcorreokorreo
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
s5ij navajourineşij
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
b^a%r hindiburdenभारbḥār
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
flaIx germanfleshfleischflaịx
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
sol englishsoulsoulsol
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
juG frenchdayjourjuġ
a5l danishbeerøla̖l
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
mye4 burmeselandမြေmyé
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
'an vietnameseeatăn'an
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
kObob amharicstarኮኮብkọbob
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
passa9re italianto passpassàrepassȧre
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
bigI9n englishbeginbeginbigïn
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
'en hebrewnothingאין'en
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
cEkn icelandicservantþegncẹkn
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
so0' navajostarso̰'
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
ya%3j navajolittleyà̄j
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
plussa icelandicblouseblússaplussa
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
tx05as5 navajofrogtx̖aş
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
ba%0s navajohoopbā̰s
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
lUv englishlovelovelụv
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
novEllo italiannewnovellonovẹllo
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
kh5o40' navajofirekḩó̰'
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
uuC icelandicmindúðuuç
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
10t frenchshamehonteo̰̖t
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
t^e%s5 navajoreedtḥēş
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
perro spanishdogperroperro
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
di%n arabicreligionدينdīn
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
pu% thaicrabปูpū
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
na5f frenchnineneufna̖f
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
q5a%m arabicyearعامq̇ām
mi33i44q chineselifemȉi̋q
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
noo44 vietnameseboomnổnoő
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
vE0 frenchwinevinvẹ̰
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
ets hebrewtreeעֵץets
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
sik englishseekseeksik
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
ta%30' navajocorntà̰̄'
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
gIft englishgiftgiftgịft
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
wOd englishwouldwouldwọd
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
'd06i vietnamesegođi'ɗi
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
EtG frenchto beêtreẹtġ
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
trOm welshheavytrwmtrọm
arroz spanishricearrozarroz
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
faGin frenchflourfarinefaġin
akpa3 yorubaarmapáakpà
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
p10 frenchbridgepontpo̰̖
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
addio italiangoodbyeaddioaddio
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
zon englishzonezonezon
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
bo2d englishboardboardbou̖d
de5 frenchtwode̖
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
ya33n chinesecorrectyȁn
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
Gavi frenchdelightedraviġavi
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
dAnts englishdancedancedạnts
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
cInna icelandicto thinþynnacịnna
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
s51sd welshtailllostşo̖sd
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
deIt englishdatedatedeịt
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
ammatti finnishprofessionammattiammatti
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
tul englishtooltooltul
me44e tibetanfireམེme̋e
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
gGa%s germangrassgrasgġās
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
haEri georgianairჰაერიhaẹri
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
weIt englishwaitwaitweịt
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
erra9re italianto wandererràreerrȧre
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
ap99a koreanfather아빠ap̌a
wei33 chineserockyweȉ
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
ho%h5 germanhighhochhōḩ
ma% thaicomeมาmā
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
rAt englishratratrạt
krie9It englishcreatecreatekriėịt
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
ama3 navajomotheramà
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
ko44o tibetandoorསྒོkőo
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
himni georgiananthemჰიმნიhimni
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
'ani9 hebrewegoאני'anï
fGwa frenchcoldfroidfġwa
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
p%a koreanonionpḥa
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
gargari georgianapricotგარგარიgargari
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
sI4k apache (western)scarsigsị́k
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
bAnd englishbandbandbạnd
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
tx^a%' navajobeavertxḥā'
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
t05ena amharichealthጤናt̖ena
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
blUd englishbloodbloodblụd
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
ka33q chineseridgekȁq
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
vayb englishvibevibevayb
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
k%U33q chineseholekḥụ̏q
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
si%5 finnishfilamentsyysī̖
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
b1n thaiballบอลbo̖n
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
'ot hebrewsignomenאות'ot
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
baOm germantreebaumbaọm
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
ta0 navajospring (season)ta̰
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
sU33n chineseforestsụ̏n
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
la5G frenchthemleurla̖ġ
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
hOnt germandoghundhọnt
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
gwraig welshwifegwraiggwraig
yo% apache (western)beadyooyō
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
CIs englishthisthisçịs
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
a0 frenchyearan
r%9af welshroperhaffr̊af
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
we33i33 chinesepowerwȅȉ
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
h5ala nuxalkfernxalaḩala
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
praGC icelandictastebragðpraġç
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
wa%' navajospinachwā'
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
din thaisoilดินdin
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
weIv englishwavewaveweịv
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
Gamura georgianbatღამურაġamura
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
siq englishsingsingsiq
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
a5r danishearørea̖r
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
diko9d englishdecodedecodedikȯd
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
pyatla icelandicbellbjallapyatla
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
laa33n chinesemistlaȁn
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
kiq englishkingkingkiq
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
kUy vietnamesetreecâykụy
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
sa3 burmeseto eatစားsà
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
blo englishblowblowblo
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
saic welshsevensaithsaic
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
purra finnishto bitepurrapurra
zum englishzoomzoomzum
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
xax apache (western)bearshashxax
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
parC icelandicedgebarðparç
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
p%Ul hindifruitफलpḥụl
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
na44a tibetanagena̋a
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
e%3' navajoclothingè̄'
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
did englishdeeddeeddid
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
tsru georgianfalseცრუtsru
meIk englishmakemakemeịk
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
du% thaito seeดูdū
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
onna japanesewomanおんなonna
mo3 burmeserainမိုးmò
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
'il koreanone'il
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
h5ma georgianvoiceხმაḩma
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
sUtx hinditruthसचsụtx
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
pGi frenchprizeprixpġi
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
fim vietnamesefilmphimfim
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
torre spanishtowertorretorre
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
hay englishhihihay
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
tr1id welshfoottroedtro̖id
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
pI4k apache (western)bellybigpị́k
a%dj hinditodayआजādj
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
Is5 navajopine needleịş
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
ye4 burmesewaterရေyé
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
h1l danishholehulho̖l
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
te5k icelandicpooldökkte̖k
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
mii33n chineseheavenmiȉn
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
li44i tibetanpearལིli̋i
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
ts93In navajobonets̀ịn
la0 burmesemoonla̰
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
dziri georgianbottomძირიdziri
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
t00aq koreanearthṱaq
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
zorro spanishfoxzorrozorro
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
zGva georgianseaზღვაzġva
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
ka3a navajocrow cawkàa
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
t^am thaito makeทำtḥam
he%3s5 navajopackagehè̄ş
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
d06aya hausaoneɗayaɗaya
bla0 frenchwhiteblancbla̰
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
da%w thaistarดาวdāw
Ga%ba arabicforestغابةġāba
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
h5mali georgianswordხმალიḩmali
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
ra%dj hindiruleराजrādj
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
fe33i44 chineseangerfȅi̋
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
s5o3k apache (western)fishłógşòk
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
bOk englishbookbookbọk
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
tye9rra spanishlandtierratyėrra
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
kInt germanchildkindkịnt
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
kreIv englishcravecravekreịv
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
mba9be swahiliherombabembȧbe
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
fay thaifireไฟfay
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
rian thaistudyเรียนrian
b10 frenchgoodbonbo̰̖
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
igivE georgiansameიგივეigivẹ
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
fIrC icelandica distancefirðfịrç
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
mpa3 apache (western)coyotembámpà
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
qge swahiliscorpionngeqge
hvost russiantailхвостhvost
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
sl1 danishbeatslåslo̖
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
Ga apache (western)foxghaġa
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
ta0 frenchtimetempsta̰
s5o%3' navajofishşò̄'
la44am tibetanpathལམla̋am
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
kGeno frenchslotcréneaukġeno
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
ian scottish gaelicbirdeunian
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
huC icelandicskinhúðhuç
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
lyau33 chinesegoodlyaȕ
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
sykG frenchsugarsucresykġ
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
sp2iq englishspringspringspu̖iq
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
aI germaneggeiaị
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
mo3sI3 navajocatmòsị̀
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
xIp englishshipshipxịp
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
blO2 englishblurblurblọu̖
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
otto japanesewhoopsおっとotto
zas apache (western)snowzaszas
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
fEG frenchto dofairefẹġ
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
plant welshchildplantplant
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
kan6 tamileyeகண்kaṇ
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
riavvio italianrestartriavvioriavvio
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
kAt englishcatcatkạt
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
habba arabicto loveحبhabba
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
hil englishhealhealhil
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar