github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
andza georgianmastანძაandza
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
fIrC icelandica distancefirðfịrç
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
odju3 yorubaeyeojúodjù
tse%3h navajoelktsè̄h
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
ma0k frenchlackmanquema̰k
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
ammatti finnishprofessionammattiammatti
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
vayb englishvibevibevayb
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
ma2k englishmarkmarkmau̖k
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
bigI9n englishbeginbeginbigïn
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
kInt germanchildkindkịnt
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
r%9af welshroperhaffr̊af
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
juG frenchdayjourjuġ
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
igivE georgiansameიგივეigivẹ
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
fim vietnamesefilmphimfim
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
kan6 tamileyeகண்kaṇ
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
tye9rra spanishlandtierratyėrra
pyatla icelandicbellbjallapyatla
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
sykG frenchsugarsucresykġ
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
'an vietnameseeatăn'an
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
ho%h5 germanhighhochhōḩ
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
le%bU danishliplæbelēbụ
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
zorro spanishfoxzorrozorro
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
we33i33 chinesepowerwȅȉ
rian thaistudyเรียนrian
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
s10 frenchsoundsonso̰̖
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
wa%' navajospinachwā'
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
fay thaifireไฟfay
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
x5i33n chinesehappyxẏȉn
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
sUtx hinditruthसचsụtx
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
t05at amharicfingerጣትt̖at
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
t00aq koreanearthṱaq
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
ta0 navajospring (season)ta̰
tsO33q chineseschooltsọ̏q
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
zum englishzoomzoomzum
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
xIp englishshipshipxịp
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
noo44 vietnameseboomnổnoő
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
de5 frenchtwode̖
tyee33 chineseanthilltyeȅ
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
sit englishseatseatsit
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
k%U33q chineseholekḥụ̏q
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
kh5o40' navajofirekḩó̰'
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
djanna arabicparadiseجنةdjanna
not englishnotenotenot
faGin frenchflourfarinefaġin
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
otto japanesewhoopsおっとotto
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
krie9It englishcreatecreatekriėịt
lo44o tibetanyearལོlőo
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
dziri georgianbottomძირიdziri
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
wOd englishwouldwouldwọd
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
mba9be swahiliherombabembȧbe
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
la5G frenchthemleurla̖ġ
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
cEkn icelandicservantþegncẹkn
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
he%3s5 navajopackagehè̄ş
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
q5a%m arabicyearعامq̇ām
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
hvost russiantailхвостhvost
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
fayr englishfirefirefayr
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
'ot hebrewsignomenאות'ot
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
ya%3j navajolittleyà̄j
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
Guj frenchredrougeġuj
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
blUd englishbloodbloodblụd
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
diko9d englishdecodedecodedikȯd
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
'il koreanone'il
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
sik englishseekseeksik
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
p10 frenchbridgepontpo̰̖
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
ian scottish gaelicbirdeunian
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
habba arabicto loveحبhabba
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
hil englishhealhealhil
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
h5ala nuxalkfernxalaḩala
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
a5r danishearørea̖r
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
s5m nuxalkto standlhmşm
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
t1jU danishfogtågeto̖jụ
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
s5o%3' navajofishşò̄'
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
mUy vietnamesecloudmâymụy
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
wei33 chineserockyweȉ
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
fEG frenchto dofairefẹġ
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
meIk englishmakemakemeịk
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
ka3a navajocrow cawkàa
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
a5m danishtenderøma̖m
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
f10 frenchfundfondfo̰̖
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
kal englishcallcallkal
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
li44i tibetanpearལིli̋i
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
dAnts englishdancedancedạnts
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
qge swahiliscorpionngeqge
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
Ga apache (western)foxghaġa
milhh arabicsaltملحmilhh
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
plussa icelandicblouseblússaplussa
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
xadjara arabictreeشجرةxadjara
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
kGeno frenchslotcréneaukġeno
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
laa33n chinesemistlaȁn
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
k99um koreandreamk̭um
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
trOm welshheavytrwmtrọm
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
perro spanishdogperroperro
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
Ga%ba arabicforestغابةġāba
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
dGE georgiandayდღეdġẹ
blO2 englishblurblurblọu̖
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
plant welshchildplantplant
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
mye4 burmeselandမြေmyé
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
a0 frenchyearan
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
zaaw vietnameseknifedaozaaw
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
korreo spanishmailcorreokorreo
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
bla0 frenchwhiteblancbla̰
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
'en hebrewnothingאין'en
aI germaneggeiaị
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
ap99a koreanfather아빠ap̌a
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
rAt englishratratrạt
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
weIv englishwavewaveweịv
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
saic welshsevensaithsaic
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
sI4s navajobeltsị́s
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
'd06i vietnamesegođi'ɗi
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
sl1 danishbeatslåslo̖
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
zon englishzonezonezon
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
bAnd englishbandbandbạnd
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
h1l danishholehulho̖l
xax apache (western)bearshashxax
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
lUv englishlovelovelụv
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
mo3sI3 navajocatmòsị̀
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
praGC icelandictastebragðpraġç
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
himni georgiananthemჰიმნიhimni
taym englishtimetimetaym
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
baOm germantreebaumbaọm
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
s51sd welshtailllostşo̖sd
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
haEri georgianairჰაერიhaẹri
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
ta0 frenchtimetempsta̰
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
ra%dj hindiruleराजrādj
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
gargari georgianapricotგარგარიgargari
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
mi33i44q chineselifemȉi̋q
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
a5l danishbeerøla̖l
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
pGi hebrewfruitפריpġi
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
nda9ma swahilicalfndamandȧma
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
onna japanesewomanおんなonna
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
sa30 navajoold agesà̰
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
tul englishtooltooltul
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
yo% apache (western)beadyooyō
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
mo3 burmeserainမိုးmò
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
pGi frenchprizeprixpġi
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
h5ma georgianvoiceხმაḩma
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
'oq thaiactองก์'oq
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
din thaisoilดินdin
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
passa9re italianto passpassàrepassȧre
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
t^e%s5 navajoreedtḥēş
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
hOnt germandoghundhọnt
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
hay englishhihihay
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
ca%k icelandicroofþakcāk
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
did englishdeeddeeddid
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
garra spanishclawgarragarra
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
qoo vietnamesecornngôqoo
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
te5k icelandicpooldökkte̖k
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
mi3 burmesefireမီးmì
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
kuwl englishcoolcoolkuwl
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
ko44o tibetandoorསྒོkőo
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
purra finnishto bitepurrapurra
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
gGa%s germangrassgrasgġās
mii33n chineseheavenmiȉn
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
b^a%r hindiburdenभारbḥār
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
da%w thaistarดาวdāw
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
gwraig welshwifegwraiggwraig
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
sU33n chineseforestsụ̏n
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
du% thaito seeดูdū
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
s5o3k apache (western)fishłógşòk
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
ka33q chineseridgekȁq
t1 danishtoeto̖
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
d06aya hausaoneɗayaɗaya
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
deI englishdaydaydeị
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
libG frenchfreelibrelibġ
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
gIft englishgiftgiftgịft
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
fOl frenchcrowdfoulefọl
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
akpa3 yorubaarmapáakpà
tsru georgianfalseცრუtsru
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
huC icelandicskinhúðhuç
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
Gavi frenchdelightedraviġavi
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
a%dj hinditodayआजādj
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
bOk englishbookbookbọk
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
siq englishsingsingsiq
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
uuC icelandicmindúðuuç
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
riavvio italianrestartriavvioriavvio
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
wolf englishwolfwolfwolf
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
ne4 burmesesunနေné
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
pI4k apache (western)bellybigpị́k
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
dzili georgiansleepძილიdzili
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
xvili georgianchildშვილიxvili
kAt englishcatcatkạt
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
s5ij navajourineşij
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
ma% thaicomeมาmā
si%5 finnishfilamentsyysī̖
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
tx'ah navajoheadweartx'ah
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
hUn' danishhandhåndhụn'
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
EtG frenchto beêtreẹtġ
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
sp2iq englishspringspringspu̖iq
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
novEllo italiannewnovellonovẹllo
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
weIt englishwaitwaitweịt
pu% thaicrabปูpū
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
blo englishblowblowblo
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
p%Ul hindifruitफलpḥụl
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
kreIv englishcravecravekreịv
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
ets hebrewtreeעֵץets
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
t^u3 apache (western)watertḥù
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
zGva georgianseaზღვაzġva
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
b10 frenchgoodbonbo̰̖
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
ba%0s navajohoopbā̰s
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
ta%30' navajocorntà̰̄'
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
klay thaifarไกลklay
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
t^am thaito makeทำtḥam
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
b1n thaiballบอลbo̖n
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
flaIx germanfleshfleischflaịx
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
di% thaigoodดีdī
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
10t frenchshamehonteo̰̖t
h5E georgiantreeხეḩẹ
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
CIs englishthisthisçịs
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
sa3 burmeseto eatစားsà
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
mpa3 apache (western)coyotembámpà
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
Grma georgiandeepღრმაġrma
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
fOyl danishbirdfuglfọyl
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
ts93In navajobonets̀ịn
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
s99al3 koreanrices̭aḷ
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
na5f frenchnineneufna̖f
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
cInna icelandicto thinþynnacịnna
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
kiq