github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
yard englishyardyardyard
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
s5ij navajourineşij
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
saic welshsevensaithsaic
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
krie9It englishcreatecreatekriėịt
huC icelandicskinhúðhuç
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
libG frenchfreelibrelibġ
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
korreo spanishmailcorreokorreo
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
siq englishsingsingsiq
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
l1fd danishairluftlo̖fd
kAt englishcatcatkạt
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
did englishdeeddeeddid
b^a%r hindiburdenभारbḥār
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
zorro spanishfoxzorrozorro
h5ala nuxalkfernxalaḩala
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
bo2d englishboardboardbou̖d
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
trOm welshheavytrwmtrọm
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
odju3 yorubaeyeojúodjù
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
la5bU danishrunløbela̖bụ
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
ma2k englishmarkmarkmau̖k
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
klay thaifarไกลklay
fEG frenchto dofairefẹġ
da%w thaistarดาวdāw
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
xvili georgianchildშვილიxvili
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
fe33i44 chineseangerfȅi̋
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
sykG frenchsugarsucresykġ
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
noo44 vietnameseboomnổnoő
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
sit englishseatseatsit
mo3sI3 navajocatmòsị̀
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
bigI9n englishbeginbeginbigïn
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
kGeno frenchslotcréneaukġeno
plant welshchildplantplant
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
klAud englishcloudcloudklạud
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
cInna icelandicto thinþynnacịnna
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
t^am thaito makeทำtḥam
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
passa9re italianto passpassàrepassȧre
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
s10 frenchsoundsonso̰̖
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
dGE georgiandayდღეdġẹ
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
gwraig welshwifegwraiggwraig
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
rian thaistudyเรียนrian
tse%3h navajoelktsè̄h
dzili georgiansleepძილიdzili
juG frenchdayjourjuġ
h5ma georgianvoiceხმაḩma
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
de5 frenchtwode̖
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
hvost russiantailхвостhvost
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
sp2iq englishspringspringspu̖iq
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
e%3' navajoclothingè̄'
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
laa33n chinesemistlaȁn
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
praGC icelandictastebragðpraġç
t1 danishtoeto̖
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
t^e%s5 navajoreedtḥēş
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
a0 frenchyearan
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
kreIv englishcravecravekreịv
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
zGva georgianseaზღვაzġva
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
tx'ah navajoheadweartx'ah
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
sUtx hinditruthसचsụtx
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
di% thaigoodดีdī
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
xadjara arabictreeشجرةxadjara
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
deIt englishdatedatedeịt
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
wolf englishwolfwolfwolf
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
not englishnotenotenot
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
gGa%s germangrassgrasgġās
f10 frenchfundfondfo̰̖
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
ya%3j navajolittleyà̄j
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
sI4s navajobeltsị́s
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
baOm germantreebaumbaọm
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
Ga%ba arabicforestغابةġāba
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
fOyl danishbirdfuglfọyl
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
ka3a navajocrow cawkàa
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
'ani9 hebrewegoאני'anï
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
din thaisoilดินdin
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
t1jU danishfogtågeto̖jụ
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
qoo vietnamesecornngôqoo
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
vayb englishvibevibevayb
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
du% thaito seeดูdū
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
deI englishdaydaydeị
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
t00aq koreanearthṱaq
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
s5o3k apache (western)fishłógşòk
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
me44e tibetanfireམེme̋e
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
hUn' danishhandhåndhụn'
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
blo englishblowblowblo
na44a tibetanagena̋a
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
rAt englishratratrạt
ya3 navajoskyyà
Ekk icelandiceggeggẹkk
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
blO2 englishblurblurblọu̖
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
wOd englishwouldwouldwọd
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
omi0 yorubawateromiomḭ
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
EtG frenchto beêtreẹtġ
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
sa3 burmeseto eatစားsà
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
parC icelandicedgebarðparç
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
'ot hebrewsignomenאות'ot
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
10t frenchshamehonteo̰̖t
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
h5mali georgianswordხმალიḩmali
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
pI4k apache (western)bellybigpị́k
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
kal englishcallcallkal
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
aja yorubawifeayaaja
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
tul englishtooltooltul
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
s51sd welshtailllostşo̖sd
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
dziri georgianbottomძირიdziri
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
purra finnishto bitepurrapurra
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
ets hebrewtreeעֵץets
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
gIft englishgiftgiftgịft
a5m danishtenderøma̖m
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
mi3 burmesefireမီးmì
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
hOnt germandoghundhọnt
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
he%3s5 navajopackagehè̄ş
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
ho%h5 germanhighhochhōḩ
fim vietnamesefilmphimfim
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
otto japanesewhoopsおっとotto
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
s99al3 koreanrices̭aḷ
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
tyee33 chineseanthilltyeȅ
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
te5k icelandicpooldökkte̖k
gargari georgianapricotგარგარიgargari
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
djanna arabicparadiseجنةdjanna
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
sol englishsoulsoulsol
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
pyatla icelandicbellbjallapyatla
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
b10 frenchgoodbonbo̰̖
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
we33i33 chinesepowerwȅȉ
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
kh5o40' navajofirekḩó̰'
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
wa%' navajospinachwā'
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
ama3 navajomotheramà
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
kuwl englishcoolcoolkuwl
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
r%9af welshroperhaffr̊af
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
kUy vietnamesetreecâykụy
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
dAnts englishdancedancedạnts
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
fayr englishfirefirefayr
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
kiq englishkingkingkiq
meIk englishmakemakemeịk
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
b1n thaiballบอลbo̖n
ta0 navajospring (season)ta̰
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
ne4 burmesesunနေné
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
ma0k frenchlackmanquema̰k
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
ta%30' navajocorntà̰̄'
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
le%bU danishliplæbelēbụ
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
ka33q chineseridgekȁq
akpa3 yorubaarmapáakpà
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
tye9rra spanishlandtierratyėrra
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
xIp englishshipshipxịp
ye4 burmesewaterရေyé
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
mpa3 apache (western)coyotembámpà
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
ammatti finnishprofessionammattiammatti
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
lo44o tibetanyearལོlőo
wei33 chineserockyweȉ
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
fay thaifireไฟfay
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
a5r danishearørea̖r
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
kan6 tamileyeகண்kaṇ
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
Gavi frenchdelightedraviġavi
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
sI4k apache (western)scarsigsị́k
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
zaaw vietnameseknifedaozaaw
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
d06aya hausaoneɗayaɗaya
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
li44i tibetanpearལིli̋i
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
ko44o tibetanheadམགོkőo
hil englishhealhealhil
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
riavvio italianrestartriavvioriavvio
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
yo% apache (western)beadyooyō
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
t05at amharicfingerጣትt̖at
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
'il koreanone'il
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
tx^a%' navajobeavertxḥā'
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
lyau33 chinesegoodlyaȕ
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
sl1 danishbeatslåslo̖
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
pGi frenchprizeprixpġi
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
aI germaneggeiaị
k99um koreandreamk̭um
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
ko44o tibetandoorསྒོkőo
pu% thaicrabปูpū
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
t^u3 apache (western)watertḥù
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
'd06i vietnamesegođi'ɗi
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
h1l danishholehulho̖l
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
bAnd englishbandbandbạnd
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
ta0 frenchtimetempsta̰
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
blUd englishbloodbloodblụd
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
ra%dj hindiruleराजrādj
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
milhh arabicsaltملحmilhh
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
weIt englishwaitwaitweịt
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
taym englishtimetimetaym
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
ap99a koreanfather아빠ap̌a
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
perro spanishdogperroperro
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
nda9ma swahilicalfndamandȧma
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
di%n arabicreligionدينdīn
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
ma% thaicomeมาmā
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
mye4 burmeselandမြေmyé
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
Grma georgiandeepღრმაġrma
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
weIv englishwavewaveweịv
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
la0 burmesemoonla̰
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
mUy vietnamesecloudmâymụy
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
ca%k icelandicroofþakcāk
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
mba9be swahiliherombabembȧbe
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
s5m nuxalkto standlhmşm
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
si%5 finnishfilamentsyysī̖
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
fOl frenchcrowdfoulefọl
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
la5G frenchthemleurla̖ġ
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
Is5 navajopine needleịş
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
tr1id welshfoottroedtro̖id
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
h5E georgiantreeხეḩẹ
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
zas apache (western)snowzaszas
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
sa30 navajoold agesà̰
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
novEllo italiannewnovellonovẹllo
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
t05ena amharichealthጤናt̖ena
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
qge swahiliscorpionngeqge
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
hay englishhihihay
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
so0' navajostarso̰'
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
fGwa frenchcoldfroidfġwa
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
a%dj hinditodayआजādj
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
p10 frenchbridgepontpo̰̖
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
zon englishzonezonezon
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
pleI englishplayplaypleị
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
ya33n chinesecorrectyȁn
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
'oq thaiactองก์'oq
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
mo3 burmeserainမိုးmò
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
p%a koreanonionpḥa
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
bOk englishbookbookbọk
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
onna japanesewomanおんなonna
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
ba%0s navajohoopbā̰s
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
mii33n chineseheavenmiȉn
d^Un hindifundsधनdḥụn
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
na5f frenchnineneufna̖f
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
addio italiangoodbyeaddioaddio
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
tx05as5 navajofrogtx̖aş
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
x4Ex5sEt