github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

le%bU danishliplæbelēbụ
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
pleI englishplayplaypleị
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
'en hebrewnothingאין'en
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
me44e tibetanfireམེme̋e
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
t05ena amharichealthጤናt̖ena
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
tsa georgianskyცაtsa
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
perro spanishdogperroperro
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
a%dj hinditodayआजādj
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
tyee33 chineseanthilltyeȅ
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
gGa%s germangrassgrasgġās
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
du% thaito seeดูdū
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
garra spanishclawgarragarra
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
ho%h5 germanhighhochhōḩ
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
ta0 frenchtimetempsta̰
uuC icelandicmindúðuuç
weIv englishwavewaveweịv
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
la5G frenchthemleurla̖ġ
gwraig welshwifegwraiggwraig
r%9af welshroperhaffr̊af
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
s5o%3' navajofishşò̄'
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
rian thaistudyเรียนrian
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
onna japanesewomanおんなonna
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
10t frenchshamehonteo̰̖t
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
di%n arabicreligionدينdīn
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
xax apache (western)bearshashxax
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
blO2 englishblurblurblọu̖
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
Guj frenchredrougeġuj
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
pu% thaicrabปูpū
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
s10 frenchsoundsonso̰̖
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
hvost russiantailхвостhvost
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
dziri georgianbottomძირიdziri
meIk englishmakemakemeịk
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
ta%30' navajocorntà̰̄'
mii33n chineseheavenmiȉn
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
diko9d englishdecodedecodedikȯd
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
sik englishseekseeksik
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
tx^a%' navajobeavertxḥā'
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
fEG frenchto dofairefẹġ
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
di% thaigoodดีdī
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
h5mali georgianswordხმალიḩmali
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
ko44o tibetanheadམགོkőo
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
din thaisoilดินdin
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
fe33i44 chineseangerfȅi̋
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
fIrC icelandica distancefirðfịrç
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
taym englishtimetimetaym
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
fGwa frenchcoldfroidfġwa
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
aja yorubawifeayaaja
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
ra%dj hindiruleराजrādj
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
wOd englishwouldwouldwọd
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
h5E georgiantreeხეḩẹ
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
sl1 danishbeatslåslo̖
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
sp2iq englishspringspringspu̖iq
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
xvili georgianchildშვილიxvili
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
krie9It englishcreatecreatekriėịt
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
tye9rra spanishlandtierratyėrra
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
he%3s5 navajopackagehè̄ş
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
ma2k englishmarkmarkmau̖k
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
sUtx hinditruthसचsụtx
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
fOyl danishbirdfuglfọyl
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
andza georgianmastანძაandza
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
ne4 burmesesunနေné
noo44 vietnameseboomnổnoő
f10 frenchfundfondfo̰̖
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
baOm germantreebaumbaọm
zon englishzonezonezon
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
na44a tibetanagena̋a
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
xIp englishshipshipxịp
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
igivE georgiansameიგივეigivẹ
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
ian scottish gaelicbirdeunian
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
kGeno frenchslotcréneaukġeno
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
cEkn icelandicservantþegncẹkn
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
otto japanesewhoopsおっとotto
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
sit englishseatseatsit
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
sU33n chineseforestsụ̏n
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
blUd englishbloodbloodblụd
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
tsO33q chineseschooltsọ̏q
juG frenchdayjourjuġ
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
h5ala nuxalkfernxalaḩala
Grma georgiandeepღრმაġrma
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
tr1id welshfoottroedtro̖id
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
h1l danishholehulho̖l
purra finnishto bitepurrapurra
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
bAnd englishbandbandbạnd
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
ama3 navajomotheramà
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
dzili georgiansleepძილიdzili
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
t1jU danishfogtågeto̖jụ
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
mi3 burmesefireမီးmì
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
novEllo italiannewnovellonovẹllo
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
huC icelandicskinhúðhuç
kh5o40' navajofirekḩó̰'
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
a5m danishtenderøma̖m
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
pI4k apache (western)bellybigpị́k
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
bOk englishbookbookbọk
de5 frenchtwode̖
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
t00aq koreanearthṱaq
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
klay thaifarไกลklay
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
t^u3 apache (western)watertḥù
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
deI englishdaydaydeị
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
pGi hebrewfruitפריpġi
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
Gavi frenchdelightedraviġavi
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
na5f frenchnineneufna̖f
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
odju3 yorubaeyeojúodjù
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
erra9re italianto wandererràreerrȧre
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
wa%' navajospinachwā'
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
pyatla icelandicbellbjallapyatla
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
qoo vietnamesecornngôqoo
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
rAt englishratratrạt
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
da%w thaistarดาวdāw
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
kuwl englishcoolcoolkuwl
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
passa9re italianto passpassàrepassȧre
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
korreo spanishmailcorreokorreo
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
yard englishyardyardyard
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
zorro spanishfoxzorrozorro
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
faGin frenchflourfarinefaġin
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
parC icelandicedgebarðparç
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
Ga apache (western)foxghaġa
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
a5l danishbeerøla̖l
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
mba9be swahiliherombabembȧbe
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
torre spanishtowertorretorre
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
arroz spanishricearrozarroz
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
Gamura georgianbatღამურაġamura
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
praGC icelandictastebragðpraġç
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
kAt englishcatcatkạt
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
ye4 burmesewaterရေyé
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
riavvio italianrestartriavvioriavvio
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
Is5 navajopine needleịş
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
gargari georgianapricotგარგარიgargari
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
si%5 finnishfilamentsyysī̖
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
lyau33 chinesegoodlyaȕ
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
kObob amharicstarኮኮብkọbob
sI4s navajobeltsị́s
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
'an vietnameseeatăn'an
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
zGva georgianseaზღვაzġva
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
vE0 frenchwinevinvẹ̰
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
s5m nuxalkto standlhmşm
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
dAnts englishdancedancedạnts
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
addio italiangoodbyeaddioaddio
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
a0 frenchyearan
lo44o tibetanyearལོlőo
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
wei33 chineserockyweȉ
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
dGE georgiandayდღეdġẹ
aI germaneggeiaị
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
CIs englishthisthisçịs
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
tx05as5 navajofrogtx̖aş
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
fOl frenchcrowdfoulefọl
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
d^Un hindifundsधनdḥụn
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
nda9ma swahilicalfndamandȧma
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
kUy vietnamesetreecâykụy
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
libG frenchfreelibrelibġ
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
ta0 navajospring (season)ta̰
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
t1 danishtoeto̖
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
habba arabicto loveحبhabba
did englishdeeddeeddid
so0' navajostarso̰'
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
ko44o tibetandoorསྒོkőo
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
ya33n chinesecorrectyȁn
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
ba%0s navajohoopbā̰s
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
mi33i44q chineselifemȉi̋q
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
mo3 burmeserainမိုးmò
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
tse%3h navajoelktsè̄h
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
vayb englishvibevibevayb
fayr englishfirefirefayr
blo englishblowblowblo
lUv englishlovelovelụv
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
we33i33 chinesepowerwȅȉ
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
t05at amharicfingerጣትt̖at
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
e%3' navajoclothingè̄'
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
la44am tibetanpathལམla̋am
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
plant welshchildplantplant
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
a5r danishearørea̖r
kan6 tamileyeகண்kaṇ
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
t^am thaito makeทำtḥam
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
l1fd danishairluftlo̖fd
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
zaaw vietnameseknifedaozaaw
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
not englishnotenotenot
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
haEri georgianairჰაერიhaẹri
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
s99al3 koreanrices̭aḷ
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
ka3a navajocrow cawkàa
d06aya hausaoneɗayaɗaya
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
cInna icelandicto thinþynnacịnna
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
ets hebrewtreeעֵץets
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
sa30 navajoold agesà̰
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
k99um koreandreamk̭um
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
flaIx germanfleshfleischflaịx
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
sa3 burmeseto eatစားsà
sI4k apache (western)scarsigsị́k
p%a koreanonionpḥa
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
'ot hebrewsignomenאות'ot
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
k%U33q chineseholekḥụ̏q
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
fim vietnamesefilmphimfim
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
ma% thaicomeมาmā
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
bo2d englishboardboardbou̖d
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
ma0k frenchlackmanquema̰k
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
tsru georgianfalseცრუtsru
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
fay thaifireไฟfay
ca%k icelandicroofþakcāk
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
ya3 navajoskyyà
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
te5k icelandicpooldökkte̖k
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
pGi frenchprizeprixpġi
qge swahiliscorpionngeqge
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
djanna arabicparadiseجنةdjanna
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
x5i33n chinesehappyxẏȉn
gIft englishgiftgiftgịft
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
mo3sI3 navajocatmòsị̀
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
ap99a koreanfather아빠ap̌a
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
deIt englishdatedatedeịt
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
sol englishsoulsoulsol
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
plussa icelandicblouseblússaplussa
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
bigI9n englishbeginbeginbigïn
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
siq englishsingsingsiq
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
s5o3k apache (western)fishłógşòk
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
trOm welshheavytrwmtrọm
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
mye4 burmeselandမြေmyé
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
mUy vietnamesecloudmâymụy
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
p10 frenchbridgepontpo̰̖
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
himni georgiananthemჰიმნიhimni
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
wolf englishwolfwolfwolf
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
zas apache (western)snowzaszas
s5ij navajourineşij
laa33n chinesemistlaȁn
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
hil englishhealhealhil
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
s51sd welshtailllostşo̖sd
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
la0 burmesemoonla̰
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
kA9i5ttA%