github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
Ekk icelandiceggeggẹkk
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
torre spanishtowertorretorre
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
wolf englishwolfwolfwolf
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
hUn' danishhandhåndhụn'
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
he%3s5 navajopackagehè̄ş
fim vietnamesefilmphimfim
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
h1l danishholehulho̖l
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
le%bU danishliplæbelēbụ
tx05as5 navajofrogtx̖aş
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
a5l danishbeerøla̖l
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
ye4 burmesewaterရေyé
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
hil englishhealhealhil
novEllo italiannewnovellonovẹllo
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
onna japanesewomanおんなonna
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
a%dj hinditodayआजādj
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
'an vietnameseeatăn'an
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
du% thaito seeดูdū
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
mi3 burmesefireမီးmì
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
qge swahiliscorpionngeqge
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
na44a tibetanagena̋a
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
huC icelandicskinhúðhuç
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
deIt englishdatedatedeịt
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
blo englishblowblowblo
zon englishzonezonezon
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
fIrC icelandica distancefirðfịrç
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
perro spanishdogperroperro
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
t1 danishtoeto̖
trOm welshheavytrwmtrọm
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
parC icelandicedgebarðparç
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
pI4k apache (western)bellybigpị́k
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
ian scottish gaelicbirdeunian
blUd englishbloodbloodblụd
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
otto japanesewhoopsおっとotto
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
h5mali georgianswordხმალიḩmali
Gavi frenchdelightedraviġavi
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
Ga apache (western)foxghaġa
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
zas apache (western)snowzaszas
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
kiq englishkingkingkiq
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
faGin frenchflourfarinefaġin
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
t00aq koreanearthṱaq
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
habba arabicto loveحبhabba
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
kUy vietnamesetreecâykụy
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
a0 frenchyearan
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
bla0 frenchwhiteblancbla̰
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
kAt englishcatcatkạt
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
tsO33q chineseschooltsọ̏q
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
kh5o40' navajofirekḩó̰'
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
Grma georgiandeepღრმაġrma
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
'ani9 hebrewegoאני'anï
yo% apache (western)beadyooyō
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
lyau33 chinesegoodlyaȕ
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
d^Un hindifundsधनdḥụn
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
odju3 yorubaeyeojúodjù
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
ama3 navajomotheramà
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
cInna icelandicto thinþynnacịnna
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
f10 frenchfundfondfo̰̖
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
t05ena amharichealthጤናt̖ena
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
addio italiangoodbyeaddioaddio
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
s51sd welshtailllostşo̖sd
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
tsa georgianskyცაtsa
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
meIk englishmakemakemeịk
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
erra9re italianto wandererràreerrȧre
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
lUv englishlovelovelụv
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
'oq thaiactองก์'oq
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
zum englishzoomzoomzum
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
EtG frenchto beêtreẹtġ
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
kan6 tamileyeகண்kaṇ
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
aja yorubawifeayaaja
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
baOm germantreebaumbaọm
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
klay thaifarไกลklay
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
andza georgianmastანძაandza
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
deI englishdaydaydeị
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
did englishdeeddeeddid
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
uuC icelandicmindúðuuç
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
h5ala nuxalkfernxalaḩala
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
laa33n chinesemistlaȁn
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
riavvio italianrestartriavvioriavvio
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
haEri georgianairჰაერიhaẹri
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
sp2iq englishspringspringspu̖iq
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
na5f frenchnineneufna̖f
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
ya33n chinesecorrectyȁn
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
passa9re italianto passpassàrepassȧre
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
mo3sI3 navajocatmòsị̀
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
Ga%ba arabicforestغابةġāba
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
a5r danishearørea̖r
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
ba%0s navajohoopbā̰s
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
di% thaigoodดีdī
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
wei33 chineserockyweȉ
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
'd06i vietnamesegođi'ɗi
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
pleI englishplayplaypleị
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
weIv englishwavewaveweịv
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
vE0 frenchwinevinvẹ̰
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
dzili georgiansleepძილიdzili
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
h5E georgiantreeხეḩẹ
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
garra spanishclawgarragarra
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
la0 burmesemoonla̰
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
krie9It englishcreatecreatekriėịt
akpa3 yorubaarmapáakpà
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
Gamura georgianbatღამურაġamura
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
vayb englishvibevibevayb
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
dziri georgianbottomძირიdziri
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
kal englishcallcallkal
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
sa30 navajoold agesà̰
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
rian thaistudyเรียนrian
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
q5a%m arabicyearعامq̇ām
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
xIp englishshipshipxịp
sit englishseatseatsit
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
sI4s navajobeltsị́s
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
sykG frenchsugarsucresykġ
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
tye9rra spanishlandtierratyėrra
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
dAnts englishdancedancedạnts
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
sa3 burmeseto eatစားsà
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
t1jU danishfogtågeto̖jụ
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
ets hebrewtreeעֵץets
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
k%U33q chineseholekḥụ̏q
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
la5bU danishrunløbela̖bụ
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
qoo vietnamesecornngôqoo
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
bOk englishbookbookbọk
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
ka33q chineseridgekȁq
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
cor englishthorthorcor
fe33i44 chineseangerfȅi̋
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
s99al3 koreanrices̭aḷ
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
tul englishtooltooltul
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
weIt englishwaitwaitweịt
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
ap99a koreanfather아빠ap̌a
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
wOd englishwouldwouldwọd
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
mi33i44q chineselifemȉi̋q
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
mpa3 apache (western)coyotembámpà
not englishnotenotenot
korreo spanishmailcorreokorreo
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
lo44o tibetanyearལོlőo
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
pu% thaicrabปูpū
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
siq englishsingsingsiq
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
ra%dj hindiruleराजrādj
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
h5ma georgianvoiceხმაḩma
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
wa%' navajospinachwā'
bigI9n englishbeginbeginbigïn
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
omi0 yorubawateromiomḭ
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
a5m danishtenderøma̖m
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
me44e tibetanfireམེme̋e
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
ka3a navajocrow cawkàa
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
we33i33 chinesepowerwȅȉ
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
d06aya hausaoneɗayaɗaya
noo44 vietnameseboomnổnoő
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
tyee33 chineseanthilltyeȅ
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
zGva georgianseaზღვაzġva
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
x5i33n chinesehappyxẏȉn
cEkn icelandicservantþegncẹkn
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
klAud englishcloudcloudklạud
din thaisoilดินdin
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
purra finnishto bitepurrapurra
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
mye4 burmeselandမြေmyé
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
tr1id welshfoottroedtro̖id
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
igivE georgiansameიგივეigivẹ
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
pGi frenchprizeprixpġi
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
gwraig welshwifegwraiggwraig
xax apache (western)bearshashxax
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
s5m nuxalkto standlhmşm
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
sI4k apache (western)scarsigsị́k
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
t^u3 apache (western)watertḥù
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
plussa icelandicblouseblússaplussa
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
xadjara arabictreeشجرةxadjara
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
fGwa frenchcoldfroidfġwa
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
t^am thaito makeทำtḥam
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
gargari georgianapricotგარგარიgargari
fOyl danishbirdfuglfọyl
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
hvost russiantailхвостhvost
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
b10 frenchgoodbonbo̰̖
nda9ma swahilicalfndamandȧma
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
l1fd danishairluftlo̖fd
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
yard englishyardyardyard
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
CIs englishthisthisçịs
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
di%n arabicreligionدينdīn
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
aI germaneggeiaị
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
s5o%3' navajofishşò̄'
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
kObob amharicstarኮኮብkọbob
gIft englishgiftgiftgịft
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
de5 frenchtwode̖
mii33n chineseheavenmiȉn
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
sUtx hinditruthसचsụtx
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
tse%3h navajoelktsè̄h
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
sU33n chineseforestsụ̏n
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
kInt germanchildkindkịnt
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
'en hebrewnothingאין'en
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
plant welshchildplantplant
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
taym englishtimetimetaym
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
ya3 navajoskyyà
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
zaaw vietnameseknifedaozaaw
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
fEG frenchto dofairefẹġ
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
p%a koreanonionpḥa
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
ammatti finnishprofessionammattiammatti
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
kGeno frenchslotcréneaukġeno
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
p10 frenchbridgepontpo̰̖
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
ko44o tibetandoorསྒོkőo
'il koreanone'il
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
libG frenchfreelibrelibġ
djanna arabicparadiseجنةdjanna
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
ho%h5 germanhighhochhōḩ
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
sik englishseekseeksik
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
mUy vietnamesecloudmâymụy
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
ma% thaicomeมาmā
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
ko44o tibetanheadམགོkőo
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
tx^a%' navajobeavertxḥā'
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
ts93In navajobonets̀ịn
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
bAnd englishbandbandbạnd
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
zorro spanishfoxzorrozorro
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
dGE georgiandayდღეdġẹ
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
himni georgiananthemჰიმნიhimni
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
ta%30' navajocorntà̰̄'
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
pGi hebrewfruitפריpġi
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
sl1 danishbeatslåslo̖
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
ta0 frenchtimetempsta̰
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
milhh arabicsaltملحmilhh
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
mo3 burmeserainမိုးmò
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
ca%k icelandicroofþakcāk
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
li44i tibetanpearལིli̋i
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
fOl frenchcrowdfoulefọl
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
s5ij navajourineşij
gGa%s germangrassgrasgġās
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
tx5yo4o44u3