github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
tx^a%' navajobeavertxḥā'
pu% thaicrabปูpū
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
rian thaistudyเรียนrian
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
faGin frenchflourfarinefaġin
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
pI4k apache (western)bellybigpị́k
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
f10 frenchfundfondfo̰̖
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
ye4 burmesewaterရေyé
sl1 danishbeatslåslo̖
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
fim vietnamesefilmphimfim
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
fOl frenchcrowdfoulefọl
igivE georgiansameიგივეigivẹ
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
mo3 burmeserainမိုးmò
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
did englishdeeddeeddid
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
juG frenchdayjourjuġ
hvost russiantailхвостhvost
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
zaaw vietnameseknifedaozaaw
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
milhh arabicsaltملحmilhh
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
vayb englishvibevibevayb
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
me44e tibetanfireམེme̋e
h5mali georgianswordხმალიḩmali
10t frenchshamehonteo̰̖t
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
kan6 tamileyeகண்kaṇ
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
sa30 navajoold agesà̰
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
trOm welshheavytrwmtrọm
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
ta0 navajospring (season)ta̰
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
ets hebrewtreeעֵץets
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
garra spanishclawgarragarra
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
huC icelandicskinhúðhuç
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
parC icelandicedgebarðparç
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
zas apache (western)snowzaszas
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
CIs englishthisthisçịs
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
kh5o40' navajofirekḩó̰'
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
ne4 burmesesunနေné
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
sp2iq englishspringspringspu̖iq
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
s5o3k apache (western)fishłógşòk
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
hil englishhealhealhil
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
lyau33 chinesegoodlyaȕ
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
blo englishblowblowblo
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
saic welshsevensaithsaic
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
weIt englishwaitwaitweịt
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
cEkn icelandicservantþegncẹkn
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
pleI englishplayplaypleị
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
e%3' navajoclothingè̄'
k%U33q chineseholekḥụ̏q
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
tsa georgianskyცაtsa
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
fay thaifireไฟfay
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
p%a koreanonionpḥa
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
aja yorubawifeayaaja
x5i33n chinesehappyxẏȉn
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
gIft englishgiftgiftgịft
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
dAnts englishdancedancedạnts
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
t1jU danishfogtågeto̖jụ
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
kGeno frenchslotcréneaukġeno
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
habba arabicto loveحبhabba
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
t05ena amharichealthጤናt̖ena
wa%' navajospinachwā'
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
Gavi frenchdelightedraviġavi
andza georgianmastანძაandza
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
la5bU danishrunløbela̖bụ
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
zorro spanishfoxzorrozorro
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
deI englishdaydaydeị
Ekk icelandiceggeggẹkk
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
qge swahiliscorpionngeqge
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
arroz spanishricearrozarroz
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
siq englishsingsingsiq
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
ko44o tibetanheadམགོkőo
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
mii33n chineseheavenmiȉn
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
xIp englishshipshipxịp
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
ya%3j navajolittleyà̄j
novEllo italiannewnovellonovẹllo
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
weIv englishwavewaveweịv
na44a tibetanagena̋a
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
bla0 frenchwhiteblancbla̰
tul englishtooltooltul
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
taym englishtimetimetaym
hay englishhihihay
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
zum englishzoomzoomzum
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
t1 danishtoeto̖
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
passa9re italianto passpassàrepassȧre
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
bo2d englishboardboardbou̖d
t^am thaito makeทำtḥam
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
EtG frenchto beêtreẹtġ
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
sI4s navajobeltsị́s
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
la0 burmesemoonla̰
h5ala nuxalkfernxalaḩala
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
ta0 frenchtimetempsta̰
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
t^e%s5 navajoreedtḥēş
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
k99um koreandreamk̭um
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
Is5 navajopine needleịş
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
dzili georgiansleepძილიdzili
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
bigI9n englishbeginbeginbigïn
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
h5E georgiantreeხეḩẹ
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
wolf englishwolfwolfwolf
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
ka3a navajocrow cawkàa
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
purra finnishto bitepurrapurra
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
kreIv englishcravecravekreịv
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
s51sd welshtailllostşo̖sd
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
tye9rra spanishlandtierratyėrra
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
fGwa frenchcoldfroidfġwa
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
s99al3 koreanrices̭aḷ
fOyl danishbirdfuglfọyl
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
ko44o tibetandoorསྒོkőo
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
'ani9 hebrewegoאני'anï
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
du% thaito seeดูdū
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
kal englishcallcallkal
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
pGi frenchprizeprixpġi
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
a%dj hinditodayआजādj
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
ya33n chinesecorrectyȁn
blUd englishbloodbloodblụd
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
so0' navajostarso̰'
q5a%m arabicyearعامq̇ām
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
s5m nuxalkto standlhmşm
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
noo44 vietnameseboomnổnoő
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
riavvio italianrestartriavvioriavvio
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
a5m danishtenderøma̖m
perro spanishdogperroperro
ya3 navajoskyyà
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
not englishnotenotenot
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
ama3 navajomotheramà
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
kInt germanchildkindkịnt
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
hUn' danishhandhåndhụn'
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
onna japanesewomanおんなonna
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
tse%3h navajoelktsè̄h
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
xadjara arabictreeشجرةxadjara
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
fEG frenchto dofairefẹġ
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
himni georgiananthemჰიმნიhimni
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
xvili georgianchildშვილიxvili
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
ta%30' navajocorntà̰̄'
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
fayr englishfirefirefayr
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
plant welshchildplantplant
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
qoo vietnamesecornngôqoo
sI4k apache (western)scarsigsị́k
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
diko9d englishdecodedecodedikȯd
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
lUv englishlovelovelụv
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
wei33 chineserockyweȉ
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
we33i33 chinesepowerwȅȉ
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
libG frenchfreelibrelibġ
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
krie9It englishcreatecreatekriėịt
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
meIk englishmakemakemeịk
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
pyatla icelandicbellbjallapyatla
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
flaIx germanfleshfleischflaịx
b10 frenchgoodbonbo̰̖
sU33n chineseforestsụ̏n
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
tx'ah navajoheadweartx'ah
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
si%5 finnishfilamentsyysī̖
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
kiq englishkingkingkiq
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
baOm germantreebaumbaọm
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
s5o%3' navajofishşò̄'
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
mpa3 apache (western)coyotembámpà
de5 frenchtwode̖
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
ts93In navajobonets̀ịn
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
laa33n chinesemistlaȁn
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
sa3 burmeseto eatစားsà
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
blO2 englishblurblurblọu̖
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
'ot hebrewsignomenאות'ot
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
sykG frenchsugarsucresykġ
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
tyee33 chineseanthilltyeȅ
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
li44i tibetanpearལིli̋i
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
'oq thaiactองก์'oq
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
Ga%ba arabicforestغابةġāba
'd06i vietnamesegođi'ɗi
aI germaneggeiaị
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
hOnt germandoghundhọnt
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
a5r danishearørea̖r
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
dGE georgiandayდღეdġẹ
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
mUy vietnamesecloudmâymụy
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
da%w thaistarดาวdāw
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
'en hebrewnothingאין'en
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
otto japanesewhoopsおっとotto
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
mo3sI3 navajocatmòsị̀
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
sit englishseatseatsit
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
yo% apache (western)beadyooyō
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
dziri georgianbottomძირიdziri
l1fd danishairluftlo̖fd
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
gGa%s germangrassgrasgġās
Gamura georgianbatღამურაġamura
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
ba%0s navajohoopbā̰s
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
addio italiangoodbyeaddioaddio
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
h5ma georgianvoiceხმაḩma
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
na5f frenchnineneufna̖f
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
gwraig welshwifegwraiggwraig
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
lo44o tibetanyearལོlőo
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
a0 frenchyearan
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
tsO33q chineseschooltsọ̏q
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
la44am tibetanpathལམla̋am
r%9af welshroperhaffr̊af
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
zGva georgianseaზღვაzġva
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
kAt englishcatcatkạt
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
kuwl englishcoolcoolkuwl
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
gargari georgianapricotგარგარიgargari
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
s10 frenchsoundsonso̰̖
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
bOk englishbookbookbọk
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
praGC icelandictastebragðpraġç
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
akpa3 yorubaarmapáakpà
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
di% thaigoodดีdī
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
pGi hebrewfruitפריpġi
tsru georgianfalseცრუtsru
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
Guj frenchredrougeġuj
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
xax apache (western)bearshashxax
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
vE0 frenchwinevinvẹ̰
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
d06aya hausaoneɗayaɗaya
omi0 yorubawateromiomḭ
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
plussa icelandicblouseblússaplussa
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
sUtx hinditruthसचsụtx
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
yard englishyardyardyard
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
mi33i44q chineselifemȉi̋q
mba9be swahiliherombabembȧbe
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
djanna arabicparadiseجنةdjanna
'an vietnameseeatăn'an
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
cInna icelandicto thinþynnacịnna
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
a5l danishbeerøla̖l
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
sol englishsoulsoulsol
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka