github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
kUy vietnamesetreecâykụy
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
wolf englishwolfwolfwolf
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
CIs englishthisthisçịs
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
di% thaigoodดีdī
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
taym englishtimetimetaym
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
trOm welshheavytrwmtrọm
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
la5bU danishrunløbela̖bụ
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
fIrC icelandica distancefirðfịrç
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
k99um koreandreamk̭um
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
sU33n chineseforestsụ̏n
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
p%Ul hindifruitफलpḥụl
krie9It englishcreatecreatekriėịt
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
vE0 frenchwinevinvẹ̰
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
Guj frenchredrougeġuj
'il koreanone'il
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
ta%30' navajocorntà̰̄'
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
libG frenchfreelibrelibġ
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
sa3 burmeseto eatစားsà
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
sit englishseatseatsit
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
t00aq koreanearthṱaq
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
ya%3j navajolittleyà̄j
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
ma% thaicomeมาmā
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
faGin frenchflourfarinefaġin
deI englishdaydaydeị
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
ho%h5 germanhighhochhōḩ
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
nda9ma swahilicalfndamandȧma
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
odju3 yorubaeyeojúodjù
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
'd06i vietnamesegođi'ɗi
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
Ekk icelandiceggeggẹkk
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
mii33n chineseheavenmiȉn
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
a5r danishearørea̖r
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
aja yorubawifeayaaja
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
p%a koreanonionpḥa
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
te5k icelandicpooldökkte̖k
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
qge swahiliscorpionngeqge
addio italiangoodbyeaddioaddio
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
fe33i44 chineseangerfȅi̋
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
t^e%s5 navajoreedtḥēş
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
ian scottish gaelicbirdeunian
a5l danishbeerøla̖l
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
sI4k apache (western)scarsigsị́k
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
otto japanesewhoopsおっとotto
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
andza georgianmastანძაandza
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
tul englishtooltooltul
xvili georgianchildშვილიxvili
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
aI germaneggeiaị
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
habba arabicto loveحبhabba
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
b1n thaiballบอลbo̖n
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
xIp englishshipshipxịp
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
du% thaito seeดูdū
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
passa9re italianto passpassàrepassȧre
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
dzili georgiansleepძილიdzili
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
mo3 burmeserainမိုးmò
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
xax apache (western)bearshashxax
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
t1 danishtoeto̖
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
kal englishcallcallkal
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
sik englishseekseeksik
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
pGi hebrewfruitפריpġi
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
zon englishzonezonezon
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
mi33i44q chineselifemȉi̋q
Is5 navajopine needleịş
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
kan6 tamileyeகண்kaṇ
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
pleI englishplayplaypleị
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
gwraig welshwifegwraiggwraig
10t frenchshamehonteo̰̖t
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
gGa%s germangrassgrasgġās
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
a%dj hinditodayआजādj
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
ma0k frenchlackmanquema̰k
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
he%3s5 navajopackagehè̄ş
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
ye4 burmesewaterရေyé
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
tse%3h navajoelktsè̄h
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
de5 frenchtwode̖
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
mUy vietnamesecloudmâymụy
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
vayb englishvibevibevayb
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
zas apache (western)snowzaszas
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
arroz spanishricearrozarroz
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
me44e tibetanfireམེme̋e
zaaw vietnameseknifedaozaaw
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
we33i33 chinesepowerwȅȉ
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
uuC icelandicmindúðuuç
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
not englishnotenotenot
weIv englishwavewaveweịv
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
blo englishblowblowblo
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
pyatla icelandicbellbjallapyatla
akpa3 yorubaarmapáakpà
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
purra finnishto bitepurrapurra
fOl frenchcrowdfoulefọl
torre spanishtowertorretorre
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
b10 frenchgoodbonbo̰̖
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
ko44o tibetanheadམགོkőo
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
onna japanesewomanおんなonna
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
yard englishyardyardyard
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
a0 frenchyearan
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
haEri georgianairჰაერიhaẹri
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
tsO33q chineseschooltsọ̏q
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
f10 frenchfundfondfo̰̖
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
Grma georgiandeepღრმაġrma
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
ra%dj hindiruleराजrādj
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
korreo spanishmailcorreokorreo
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
dziri georgianbottomძირიdziri
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
s99al3 koreanrices̭aḷ
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
hil englishhealhealhil
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
ka33q chineseridgekȁq
zum englishzoomzoomzum
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
fEG frenchto dofairefẹġ
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
r%9af welshroperhaffr̊af
diko9d englishdecodedecodedikȯd
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
l1fd danishairluftlo̖fd
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
s10 frenchsoundsonso̰̖
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
did englishdeeddeeddid
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
ammatti finnishprofessionammattiammatti
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
flaIx germanfleshfleischflaịx
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
'en hebrewnothingאין'en
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
juG frenchdayjourjuġ
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
h1l danishholehulho̖l
mba9be swahiliherombabembȧbe
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
lUv englishlovelovelụv
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
na44a tibetanagena̋a
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
gargari georgianapricotგარგარიgargari
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
sl1 danishbeatslåslo̖
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
ta0 navajospring (season)ta̰
hOnt germandoghundhọnt
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
hvost russiantailхвостhvost
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
klay thaifarไกลklay
bOk englishbookbookbọk
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
huC icelandicskinhúðhuç
plant welshchildplantplant
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
pI4k apache (western)bellybigpị́k
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
igivE georgiansameიგივეigivẹ
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
k%U33q chineseholekḥụ̏q
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
qoo vietnamesecornngôqoo
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
deIt englishdatedatedeịt
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
riavvio italianrestartriavvioriavvio
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
d^Un hindifundsधनdḥụn
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
kInt germanchildkindkịnt
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
Ga%ba arabicforestغابةġāba
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
s5m nuxalkto standlhmşm
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
ya3 navajoskyyà
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
fOyl danishbirdfuglfọyl
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
e%3' navajoclothingè̄'
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
'ot hebrewsignomenאות'ot
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
'an vietnameseeatăn'an
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
erra9re italianto wandererràreerrȧre
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
hUn' danishhandhåndhụn'
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
d06aya hausaoneɗayaɗaya
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
s5ij navajourineşij
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
ap99a koreanfather아빠ap̌a
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
kObob amharicstarኮኮብkọbob
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
fay thaifireไฟfay
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
plussa icelandicblouseblússaplussa
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
perro spanishdogperroperro
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
mo3sI3 navajocatmòsị̀
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
t05at amharicfingerጣትt̖at
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
bla0 frenchwhiteblancbla̰
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
sol englishsoulsoulsol
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
himni georgiananthemჰიმნიhimni
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
blUd englishbloodbloodblụd
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
parC icelandicedgebarðparç
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
h5ala nuxalkfernxalaḩala
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
mi3 burmesefireမီးmì
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
ets hebrewtreeעֵץets
di%n arabicreligionدينdīn
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
rian thaistudyเรียนrian
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
milhh arabicsaltملحmilhh
la5G frenchthemleurla̖ġ
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
'ani9 hebrewegoאני'anï
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
mye4 burmeselandမြေmyé
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
s5o%3' navajofishşò̄'
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
tx^a%' navajobeavertxḥā'
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
la0 burmesemoonla̰
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
din thaisoilดินdin
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
p10 frenchbridgepontpo̰̖
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
tx'ah navajoheadweartx'ah
wa%' navajospinachwā'
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
na5f frenchnineneufna̖f
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
wei33 chineserockyweȉ
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
le%bU danishliplæbelēbụ
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
cEkn icelandicservantþegncẹkn
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
pGi frenchprizeprixpġi
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
baOm germantreebaumbaọm
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
ama3 navajomotheramà
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
pu% thaicrabปูpū
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
Gavi frenchdelightedraviġavi
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
bAnd englishbandbandbạnd
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
blO2 englishblurblurblọu̖
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
sykG frenchsugarsucresykġ
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
tye9rra spanishlandtierratyėrra
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
'oq thaiactองก์'oq
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
sp2iq englishspringspringspu̖iq
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
s51sd welshtailllostşo̖sd
kuwl englishcoolcoolkuwl
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
Ga apache (western)foxghaġa
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
dGE georgiandayდღეdġẹ
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
t05ena amharichealthጤናt̖ena
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
kAt englishcatcatkạt
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
fayr englishfirefirefayr
zorro spanishfoxzorrozorro
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
t1jU danishfogtågeto̖jụ
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
so0' navajostarso̰'
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
tyee33 chineseanthilltyeȅ
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
h5E georgiantreeხეḩẹ
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
noo44 vietnameseboomnổnoő
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
dAnts englishdancedancedạnts
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
da%w thaistarดาวdāw
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
sUtx hinditruthसचsụtx
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
kreIv englishcravecravekreịv
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
Gamura georgianbatღამურაġamura
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
bigI9n englishbeginbeginbigïn
omi0 yorubawateromiomḭ
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
praGC icelandictastebragðpraġç
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
EtG frenchto beêtreẹtġ
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
meIk englishmakemakemeịk
laa33n chinesemistlaȁn
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq