github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
ya3 navajoskyyà
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
laa33n chinesemistlaȁn
odju3 yorubaeyeojúodjù
te5k icelandicpooldökkte̖k
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
s5m nuxalkto standlhmşm
klay thaifarไกลklay
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
ma0k frenchlackmanquema̰k
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
qoo vietnamesecornngôqoo
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
baOm germantreebaumbaọm
xIp englishshipshipxịp
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
dziri georgianbottomძირიdziri
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
krie9It englishcreatecreatekriėịt
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
si%5 finnishfilamentsyysī̖
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
tse%3h navajoelktsè̄h
tx05as5 navajofrogtx̖aş
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
korreo spanishmailcorreokorreo
faGin frenchflourfarinefaġin
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
mpa3 apache (western)coyotembámpà
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
fOl frenchcrowdfoulefọl
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
a5r danishearørea̖r
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
wOd englishwouldwouldwọd
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
pGi hebrewfruitפריpġi
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
did englishdeeddeeddid
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
siq englishsingsingsiq
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
ya%3j navajolittleyà̄j
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
pI4k apache (western)bellybigpị́k
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
l1fd danishairluftlo̖fd
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
p%a koreanonionpḥa
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
tul englishtooltooltul
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
d06aya hausaoneɗayaɗaya
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
q5a%m arabicyearعامq̇ām
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
fIrC icelandica distancefirðfịrç
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
gargari georgianapricotგარგარიgargari
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
Ekk icelandiceggeggẹkk
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
weIv englishwavewaveweịv
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
bOk englishbookbookbọk
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
zGva georgianseaზღვაzġva
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
ra%dj hindiruleराजrādj
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
parC icelandicedgebarðparç
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
la44am tibetanpathལམla̋am
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
sUtx hinditruthसचsụtx
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
kh5o40' navajofirekḩó̰'
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
h5ala nuxalkfernxalaḩala
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
p10 frenchbridgepontpo̰̖
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
na5f frenchnineneufna̖f
h5ma georgianvoiceხმაḩma
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
weIt englishwaitwaitweịt
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
s99al3 koreanrices̭aḷ
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
ma2k englishmarkmarkmau̖k
du% thaito seeดูdū
dAnts englishdancedancedạnts
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
fayr englishfirefirefayr
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
sU33n chineseforestsụ̏n
la5bU danishrunløbela̖bụ
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
addio italiangoodbyeaddioaddio
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
b10 frenchgoodbonbo̰̖
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
vE0 frenchwinevinvẹ̰
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
ian scottish gaelicbirdeunian
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
kUy vietnamesetreecâykụy
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
cEkn icelandicservantþegncẹkn
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
klAud englishcloudcloudklạud
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
fGwa frenchcoldfroidfġwa
zaaw vietnameseknifedaozaaw
we33i33 chinesepowerwȅȉ
fe33i44 chineseangerfȅi̋
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
taym englishtimetimetaym
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
wei33 chineserockyweȉ
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
la5G frenchthemleurla̖ġ
de5 frenchtwode̖
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
da%w thaistarดาวdāw
ama3 navajomotheramà
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
a0 frenchyearan
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
blo englishblowblowblo
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
pu% thaicrabปูpū
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
sol englishsoulsoulsol
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
la0 burmesemoonla̰
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
s5ij navajourineşij
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
t^e%s5 navajoreedtḥēş
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
CIs englishthisthisçịs
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
ta0 frenchtimetempsta̰
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
rAt englishratratrạt
me44e tibetanfireམེme̋e
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
ba%0s navajohoopbā̰s
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
vayb englishvibevibevayb
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
Ga apache (western)foxghaġa
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
ta0 navajospring (season)ta̰
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
passa9re italianto passpassàrepassȧre
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
t1 danishtoeto̖
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
tx'ah navajoheadweartx'ah
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
e%3' navajoclothingè̄'
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
'en hebrewnothingאין'en
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
otto japanesewhoopsおっとotto
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
xax apache (western)bearshashxax
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
lo44o tibetanyearལོlőo
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
10t frenchshamehonteo̰̖t
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
mo3 burmeserainမိုးmò
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
saic welshsevensaithsaic
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
ka3a navajocrow cawkàa
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
h1l danishholehulho̖l
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
nda9ma swahilicalfndamandȧma
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
a5l danishbeerøla̖l
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
ho%h5 germanhighhochhōḩ
t^am thaito makeทำtḥam
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
gIft englishgiftgiftgịft
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
he%3s5 navajopackagehè̄ş
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
wolf englishwolfwolfwolf
zorro spanishfoxzorrozorro
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
k%U33q chineseholekḥụ̏q
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
juG frenchdayjourjuġ
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
ets hebrewtreeעֵץets
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
aja yorubawifeayaaja
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
r%9af welshroperhaffr̊af
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
le%bU danishliplæbelēbụ
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
zon englishzonezonezon
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
perro spanishdogperroperro
sa3 burmeseto eatစားsà
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
Grma georgiandeepღრმაġrma
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
novEllo italiannewnovellonovẹllo
sI4k apache (western)scarsigsị́k
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
bla0 frenchwhiteblancbla̰
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
praGC icelandictastebragðpraġç
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
bAnd englishbandbandbạnd
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
garra spanishclawgarragarra
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
kObob amharicstarኮኮብkọbob
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
blO2 englishblurblurblọu̖
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
x5i33n chinesehappyxẏȉn
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
Gavi frenchdelightedraviġavi
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
li44i tibetanpearལིli̋i
d^Un hindifundsधनdḥụn
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
ts93In navajobonets̀ịn
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
tye9rra spanishlandtierratyėrra
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
fim vietnamesefilmphimfim
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
bo2d englishboardboardbou̖d
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
ap99a koreanfather아빠ap̌a
'ot hebrewsignomenאות'ot
omi0 yorubawateromiomḭ
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
pyatla icelandicbellbjallapyatla
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
'ani9 hebrewegoאני'anï
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
haEri georgianairჰაერიhaẹri
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
arroz spanishricearrozarroz
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
ta%30' navajocorntà̰̄'
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
kAt englishcatcatkạt
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
fOyl danishbirdfuglfọyl
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
bigI9n englishbeginbeginbigïn
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
mUy vietnamesecloudmâymụy
kan6 tamileyeகண்kaṇ
plussa icelandicblouseblússaplussa
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
riavvio italianrestartriavvioriavvio
t05ena amharichealthጤናt̖ena
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
kreIv englishcravecravekreịv
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
gGa%s germangrassgrasgġās
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
fay thaifireไฟfay
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
ko44o tibetanheadམགོkőo
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
ye4 burmesewaterရေyé
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
habba arabicto loveحبhabba
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
purra finnishto bitepurrapurra
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
qge swahiliscorpionngeqge
mye4 burmeselandမြေmyé
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
b1n thaiballบอลbo̖n
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
mi33i44q chineselifemȉi̋q
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
yard englishyardyardyard
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
zum englishzoomzoomzum
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
kInt germanchildkindkịnt
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
xadjara arabictreeشجرةxadjara
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
mii33n chineseheavenmiȉn
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
s51sd welshtailllostşo̖sd
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
'd06i vietnamesegođi'ɗi
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
hvost russiantailхвостhvost
Ga%ba arabicforestغابةġāba
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
s5o%3' navajofishşò̄'
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
Gamura georgianbatღამურაġamura
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
p%Ul hindifruitफलpḥụl
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
t00aq koreanearthṱaq
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
hUn' danishhandhåndhụn'
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
s5o3k apache (western)fishłógşòk
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
h5E georgiantreeხეḩẹ
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
ka33q chineseridgekȁq
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
ya33n chinesecorrectyȁn
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
igivE georgiansameიგივეigivẹ
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
noo44 vietnameseboomnổnoő
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
a5m danishtenderøma̖m
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
huC icelandicskinhúðhuç
trOm welshheavytrwmtrọm
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
pleI englishplayplaypleị
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
hil englishhealhealhil
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
din thaisoilดินdin
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
lyau33 chinesegoodlyaȕ
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
dzili georgiansleepძილიdzili
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
tr1id welshfoottroedtro̖id
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
tsa georgianskyცაtsa
ma% thaicomeมาmā
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
gwraig welshwifegwraiggwraig
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
uuC icelandicmindúðuuç
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
mba9be swahiliherombabembȧbe
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
na44a tibetanagena̋a
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
sI4s navajobeltsị́s
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
'il koreanone'il
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
blUd englishbloodbloodblụd
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
himni georgiananthemჰიმნიhimni
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
onna japanesewomanおんなonna
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
erra9re italianto wandererràreerrȧre
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
'oq thaiactองก์'oq
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
fEG frenchto dofairefẹġ
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
EtG frenchto beêtreẹtġ
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
akpa3 yorubaarmapáakpà
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
not englishnotenotenot
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
kiq englishkingkingkiq
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
di%n arabicreligionدينdīn
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
h5mali georgianswordხმალიḩmali
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
tx^a%' navajobeavertxḥā'
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
kuwl englishcoolcoolkuwl
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
djanna arabicparadiseجنةdjanna
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
sit englishseatseatsit
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
f10 frenchfundfondfo̰̖
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
x5yo33u33