github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
pI4k apache (western)bellybigpị́k
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
cInna icelandicto thinþynnacịnna
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
pGi hebrewfruitפריpġi
xadjara arabictreeشجرةxadjara
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
gargari georgianapricotგარგარიgargari
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
ka33q chineseridgekȁq
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
ammatti finnishprofessionammattiammatti
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
la44am tibetanpathལམla̋am
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
ko44o tibetandoorསྒོkőo
onna japanesewomanおんなonna
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
kObob amharicstarኮኮብkọbob
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
ra%dj hindiruleराजrādj
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
zas apache (western)snowzaszas
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
kAt englishcatcatkạt
Is5 navajopine needleịş
Ekk icelandiceggeggẹkk
libG frenchfreelibrelibġ
vayb englishvibevibevayb
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
ma0k frenchlackmanquema̰k
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
cEkn icelandicservantþegncẹkn
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
na5f frenchnineneufna̖f
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
a5r danishearørea̖r
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
sI4s navajobeltsị́s
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
gGa%s germangrassgrasgġās
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
Gavi frenchdelightedraviġavi
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
t1jU danishfogtågeto̖jụ
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
'il koreanone'il
uuC icelandicmindúðuuç
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
te5k icelandicpooldökkte̖k
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
aja yorubawifeayaaja
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
Gamura georgianbatღამურაġamura
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
laa33n chinesemistlaȁn
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
hil englishhealhealhil
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
h5mali georgianswordხმალიḩmali
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
fe33i44 chineseangerfȅi̋
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
torre spanishtowertorretorre
so0' navajostarso̰'
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
andza georgianmastანძაandza
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
pleI englishplayplaypleị
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
tyee33 chineseanthilltyeȅ
Ga%ba arabicforestغابةġāba
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
h5E georgiantreeხეḩẹ
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
tul englishtooltooltul
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
bAnd englishbandbandbạnd
blo englishblowblowblo
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
e%3' navajoclothingè̄'
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
ba%0s navajohoopbā̰s
fay thaifireไฟfay
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
xvili georgianchildშვილიxvili
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
'd06i vietnamesegođi'ɗi
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
p%a koreanonionpḥa
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
habba arabicto loveحبhabba
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
perro spanishdogperroperro
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
praGC icelandictastebragðpraġç
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
na44a tibetanagena̋a
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
otto japanesewhoopsおっとotto
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
sUtx hinditruthसचsụtx
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
lyau33 chinesegoodlyaȕ
pyatla icelandicbellbjallapyatla
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
passa9re italianto passpassàrepassȧre
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
lUv englishlovelovelụv
sa30 navajoold agesà̰
aI germaneggeiaị
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
siq englishsingsingsiq
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
ets hebrewtreeעֵץets
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
sl1 danishbeatslåslo̖
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
kUy vietnamesetreecâykụy
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
ya%3j navajolittleyà̄j
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
igivE georgiansameიგივეigivẹ
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
plant welshchildplantplant
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
tr1id welshfoottroedtro̖id
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
mba9be swahiliherombabembȧbe
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
t05at amharicfingerጣትt̖at
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
haEri georgianairჰაერიhaẹri
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
la5G frenchthemleurla̖ġ
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
deIt englishdatedatedeịt
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
kiq englishkingkingkiq
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
we33i33 chinesepowerwȅȉ
s5o3k apache (western)fishłógşòk
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
purra finnishto bitepurrapurra
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
b^a%r hindiburdenभारbḥār
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
huC icelandicskinhúðhuç
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
ya33n chinesecorrectyȁn
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
fOl frenchcrowdfoulefọl
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
h5ma georgianvoiceხმაḩma
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
tx'ah navajoheadweartx'ah
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
la5bU danishrunløbela̖bụ
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
ian scottish gaelicbirdeunian
hOnt germandoghundhọnt
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
t00aq koreanearthṱaq
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
s99al3 koreanrices̭aḷ
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
tx05as5 navajofrogtx̖aş
meIk englishmakemakemeịk
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
ho%h5 germanhighhochhōḩ
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
zGva georgianseaზღვაzġva
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
plussa icelandicblouseblússaplussa
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
sp2iq englishspringspringspu̖iq
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
parC icelandicedgebarðparç
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
hvost russiantailхвостhvost
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
sit englishseatseatsit
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
ca%k icelandicroofþakcāk
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
ko44o tibetanheadམགོkőo
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
mpa3 apache (western)coyotembámpà
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
p%Ul hindifruitफलpḥụl
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
sik englishseekseeksik
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
b10 frenchgoodbonbo̰̖
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
pu% thaicrabปูpū
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
'oq thaiactองก์'oq
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
fim vietnamesefilmphimfim
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
wolf englishwolfwolfwolf
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
t05ena amharichealthጤናt̖ena
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
10t frenchshamehonteo̰̖t
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
me44e tibetanfireམེme̋e
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
dAnts englishdancedancedạnts
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
rAt englishratratrạt
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
he%3s5 navajopackagehè̄ş
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
kreIv englishcravecravekreịv
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
ye4 burmesewaterရေyé
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
s5ij navajourineşij
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
li44i tibetanpearལིli̋i
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
t1 danishtoeto̖
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
himni georgiananthemჰიმნიhimni
rian thaistudyเรียนrian
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
deI englishdaydaydeị
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
pGi frenchprizeprixpġi
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
ts93In navajobonets̀ịn
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
fGwa frenchcoldfroidfġwa
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
not englishnotenotenot
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
mo3sI3 navajocatmòsị̀
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
zaaw vietnameseknifedaozaaw
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
diko9d englishdecodedecodedikȯd
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
garra spanishclawgarragarra
l1fd danishairluftlo̖fd
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
ka3a navajocrow cawkàa
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
'en hebrewnothingאין'en
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
de5 frenchtwode̖
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
mii33n chineseheavenmiȉn
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
flaIx germanfleshfleischflaịx
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
novEllo italiannewnovellonovẹllo
kal englishcallcallkal
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
hUn' danishhandhåndhụn'
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
h1l danishholehulho̖l
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
klay thaifarไกลklay
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
Ga apache (western)foxghaġa
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
sykG frenchsugarsucresykġ
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
sU33n chineseforestsụ̏n
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
fayr englishfirefirefayr
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
bigI9n englishbeginbeginbigïn
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
korreo spanishmailcorreokorreo
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
b1n thaiballบอลbo̖n
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
saic welshsevensaithsaic
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
r%9af welshroperhaffr̊af
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
fEG frenchto dofairefẹġ
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
cor englishthorthorcor
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
tye9rra spanishlandtierratyėrra
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
s51sd welshtailllostşo̖sd
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
tsa georgianskyცაtsa
la0 burmesemoonla̰
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
tx^a%' navajobeavertxḥā'
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
xax apache (western)bearshashxax
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
Grma georgiandeepღრმაġrma
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
juG frenchdayjourjuġ
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
dzili georgiansleepძილიdzili
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
weIt englishwaitwaitweịt
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
t^u3 apache (western)watertḥù
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
odju3 yorubaeyeojúodjù
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
ta0 navajospring (season)ta̰
du% thaito seeดูdū
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
ma% thaicomeมาmā
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
kan6 tamileyeகண்kaṇ
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
vE0 frenchwinevinvẹ̰
p10 frenchbridgepontpo̰̖
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
addio italiangoodbyeaddioaddio
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
bOk englishbookbookbọk
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
akpa3 yorubaarmapáakpà
trOm welshheavytrwmtrọm
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
yard englishyardyardyard
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
'ani9 hebrewegoאני'anï
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
erra9re italianto wandererràreerrȧre
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
si%5 finnishfilamentsyysī̖
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
fOyl danishbirdfuglfọyl
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
zorro spanishfoxzorrozorro
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
a0 frenchyearan
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
s5o%3' navajofishşò̄'
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
'ot hebrewsignomenאות'ot
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
q5a%m arabicyearعامq̇ām
ne4 burmesesunနေné
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
mo3 burmeserainမိုးmò
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
nda9ma swahilicalfndamandȧma
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
did englishdeeddeeddid
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
sa3 burmeseto eatစားsà
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
d06aya hausaoneɗayaɗaya
a5l danishbeerøla̖l
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
ama3 navajomotheramà
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
mi3 burmesefireမီးmì
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
ap99a koreanfather아빠ap̌a
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
t^e%s5 navajoreedtḥēş
zon englishzonezonezon
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
k%U33q chineseholekḥụ̏q
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
tsO33q chineseschooltsọ̏q
ta%30' navajocorntà̰̄'
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
kuwl englishcoolcoolkuwl
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
a5m danishtenderøma̖m
qge swahiliscorpionngeqge
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
gIft englishgiftgiftgịft
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
faGin frenchflourfarinefaġin
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
CIs englishthisthisçịs
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
blO2 englishblurblurblọu̖
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
da%w thaistarดาวdāw
wa%' navajospinachwā'
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
yo% apache (western)beadyooyō
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
h5ala nuxalkfernxalaḩala
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
'an vietnameseeatăn'an
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
mi33i44q chineselifemȉi̋q
baOm germantreebaumbaọm
f10 frenchfundfondfo̰̖
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
taym englishtimetimetaym
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
fIrC icelandica distancefirðfịrç
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
wOd englishwouldwouldwọd
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
zum englishzoomzoomzum
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
weIv englishwavewaveweịv
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
riavvio italianrestartriavvioriavvio
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
ma2k englishmarkmarkmau̖k
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
dGE georgiandayდღეdġẹ
d^Un hindifundsधनdḥụn
sI4k apache (western)scarsigsị́k
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
noo44 vietnameseboomnổnoő
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
hay englishhihihay
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
bla0 frenchwhiteblancbla̰
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
djanna arabicparadiseجنةdjanna
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
tse%3h navajoelktsè̄h
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
Guj frenchredrougeġuj
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
kInt germanchildkindkịnt
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
kh5o40' navajofirekḩó̰'
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
dziri georgianbottomძირიdziri
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
Ur5t^a%t