github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
himni georgiananthemჰიმნიhimni
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
cInna icelandicto thinþynnacịnna
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
t^e%s5 navajoreedtḥēş
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
klAud englishcloudcloudklạud
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
sik englishseekseeksik
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
t^am thaito makeทำtḥam
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
zGva georgianseaზღვაzġva
fOl frenchcrowdfoulefọl
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
siq englishsingsingsiq
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
krie9It englishcreatecreatekriėịt
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
gGa%s germangrassgrasgġās
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
dziri georgianbottomძირიdziri
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
tye9rra spanishlandtierratyėrra
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
tx05as5 navajofrogtx̖aş
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
h5E georgiantreeხეḩẹ
ca%k icelandicroofþakcāk
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
otto japanesewhoopsおっとotto
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
t1jU danishfogtågeto̖jụ
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
weIv englishwavewaveweịv
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
bOk englishbookbookbọk
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
tsru georgianfalseცრუtsru
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
bigI9n englishbeginbeginbigïn
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
lUv englishlovelovelụv
sI4k apache (western)scarsigsị́k
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
did englishdeeddeeddid
kGeno frenchslotcréneaukġeno
p%Ul hindifruitफलpḥụl
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
pyatla icelandicbellbjallapyatla
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
milhh arabicsaltملحmilhh
hay englishhihihay
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
CIs englishthisthisçịs
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
riavvio italianrestartriavvioriavvio
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
torre spanishtowertorretorre
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
'an vietnameseeatăn'an
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
we33i33 chinesepowerwȅȉ
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
la5bU danishrunløbela̖bụ
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
novEllo italiannewnovellonovẹllo
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
haEri georgianairჰაერიhaẹri
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
kObob amharicstarኮኮብkọbob
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
nda9ma swahilicalfndamandȧma
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
saic welshsevensaithsaic
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
vE0 frenchwinevinvẹ̰
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
mi3 burmesefireမီးmì
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
mye4 burmeselandမြေmyé
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
s99al3 koreanrices̭aḷ
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
b^a%r hindiburdenभारbḥār
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
ammatti finnishprofessionammattiammatti
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
addio italiangoodbyeaddioaddio
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
uuC icelandicmindúðuuç
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
ko44o tibetanheadམགོkőo
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
so0' navajostarso̰'
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
diko9d englishdecodedecodedikȯd
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
ya%3j navajolittleyà̄j
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
baOm germantreebaumbaọm
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
parC icelandicedgebarðparç
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
s5m nuxalkto standlhmşm
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
he%3s5 navajopackagehè̄ş
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
sUtx hinditruthसचsụtx
k99um koreandreamk̭um
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
le%bU danishliplæbelēbụ
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
fOyl danishbirdfuglfọyl
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
da%w thaistarดาวdāw
Gavi frenchdelightedraviġavi
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
h1l danishholehulho̖l
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
fay thaifireไฟfay
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
sol englishsoulsoulsol
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
bla0 frenchwhiteblancbla̰
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
d^Un hindifundsधनdḥụn
zon englishzonezonezon
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
praGC icelandictastebragðpraġç
xIp englishshipshipxịp
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
purra finnishto bitepurrapurra
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
tul englishtooltooltul
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
sit englishseatseatsit
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
tyee33 chineseanthilltyeȅ
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
zorro spanishfoxzorrozorro
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
fEG frenchto dofairefẹġ
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
pu% thaicrabปูpū
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
t00aq koreanearthṱaq
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
ba%0s navajohoopbā̰s
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
gIft englishgiftgiftgịft
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
Ga apache (western)foxghaġa
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
'il koreanone'il
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
hvost russiantailхвостhvost
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
arroz spanishricearrozarroz
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
blo englishblowblowblo
la44am tibetanpathལམla̋am
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
t1 danishtoeto̖
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
li44i tibetanpearལིli̋i
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
rAt englishratratrạt
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
Grma georgiandeepღრმაġrma
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
onna japanesewomanおんなonna
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
ka33q chineseridgekȁq
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
ho%h5 germanhighhochhōḩ
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
hUn' danishhandhåndhụn'
sa3 burmeseto eatစားsà
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
d06aya hausaoneɗayaɗaya
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
h5ma georgianvoiceხმაḩma
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
klay thaifarไกลklay
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
p10 frenchbridgepontpo̰̖
a0 frenchyearan
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
fe33i44 chineseangerfȅi̋
qge swahiliscorpionngeqge
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
ma% thaicomeมาmā
sp2iq englishspringspringspu̖iq
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
wei33 chineserockyweȉ
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
l1fd danishairluftlo̖fd
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
libG frenchfreelibrelibġ
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
na44a tibetanagena̋a
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
vayb englishvibevibevayb
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
bo2d englishboardboardbou̖d
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
EtG frenchto beêtreẹtġ
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
h5ala nuxalkfernxalaḩala
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
yard englishyardyardyard
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
ma0k frenchlackmanquema̰k
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
fIrC icelandica distancefirðfịrç
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
ta0 navajospring (season)ta̰
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
la0 burmesemoonla̰
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
'en hebrewnothingאין'en
bAnd englishbandbandbạnd
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
s51sd welshtailllostşo̖sd
mo3sI3 navajocatmòsị̀
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
plant welshchildplantplant
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
aI germaneggeiaị
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
pGi frenchprizeprixpġi
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
dAnts englishdancedancedạnts
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
si%5 finnishfilamentsyysī̖
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
kreIv englishcravecravekreịv
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
mba9be swahiliherombabembȧbe
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
erra9re italianto wandererràreerrȧre
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
pI4k apache (western)bellybigpị́k
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
s5o%3' navajofishşò̄'
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
a5r danishearørea̖r
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
na5f frenchnineneufna̖f
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
xadjara arabictreeشجرةxadjara
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
passa9re italianto passpassàrepassȧre
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
s5ij navajourineşij
xax apache (western)bearshashxax
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
ap99a koreanfather아빠ap̌a
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
sa30 navajoold agesà̰
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
a5l danishbeerøla̖l
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
ian scottish gaelicbirdeunian
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
b10 frenchgoodbonbo̰̖
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
dzili georgiansleepძილიdzili
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
b1n thaiballบอลbo̖n
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
taym englishtimetimetaym
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
qoo vietnamesecornngôqoo
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
Gamura georgianbatღამურაġamura
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
yo% apache (western)beadyooyō
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
wa%' navajospinachwā'
s5o3k apache (western)fishłógşòk
igivE georgiansameიგივეigivẹ
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
tsa georgianskyცაtsa
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
ts93In navajobonets̀ịn
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
dGE georgiandayდღეdġẹ
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
Is5 navajopine needleịş
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
kInt germanchildkindkịnt
odju3 yorubaeyeojúodjù
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
xvili georgianchildშვილიxvili
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
mo3 burmeserainမိုးmò
sU33n chineseforestsụ̏n
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
zaaw vietnameseknifedaozaaw
sykG frenchsugarsucresykġ
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
q5a%m arabicyearعامq̇ām
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
p%a koreanonionpḥa
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
ama3 navajomotheramà
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
fim vietnamesefilmphimfim
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
t05at amharicfingerጣትt̖at
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
faGin frenchflourfarinefaġin
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
korreo spanishmailcorreokorreo
cor englishthorthorcor
kal englishcallcallkal
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
f10 frenchfundfondfo̰̖
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
kuwl englishcoolcoolkuwl
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
kh5o40' navajofirekḩó̰'
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
t05ena amharichealthጤናt̖ena
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
ye4 burmesewaterရေyé
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
ta0 frenchtimetempsta̰
juG frenchdayjourjuġ
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
kan6 tamileyeகண்kaṇ
hOnt germandoghundhọnt
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
kiq englishkingkingkiq
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
mUy vietnamesecloudmâymụy
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
djanna arabicparadiseجنةdjanna
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
a%dj hinditodayआजādj
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
meIk englishmakemakemeịk
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
tsO33q chineseschooltsọ̏q
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
lo44o tibetanyearལོlőo
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
andza georgianmastანძაandza
te5k icelandicpooldökkte̖k
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
aja yorubawifeayaaja
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
weIt englishwaitwaitweịt
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
zas apache (western)snowzaszas
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
du% thaito seeดูdū
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
blO2 englishblurblurblọu̖
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
noo44 vietnameseboomnổnoő
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
me44e tibetanfireམེme̋e
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
'ani9 hebrewegoאני'anï
tx^a%' navajobeavertxḥā'
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
ka3a navajocrow cawkàa
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
fGwa frenchcoldfroidfġwa
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
mi33i44q chineselifemȉi̋q
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
ya33n chinesecorrectyȁn
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost