github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
p10 frenchbridgepontpo̰̖
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
ra%dj hindiruleराजrādj
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
h1l danishholehulho̖l
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
s5m nuxalkto standlhmşm
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
h5mali georgianswordხმალიḩmali
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
pleI englishplayplaypleị
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
bOk englishbookbookbọk
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
habba arabicto loveحبhabba
a5m danishtenderøma̖m
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
t00aq koreanearthṱaq
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
Ga apache (western)foxghaġa
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
meIk englishmakemakemeịk
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
'ani9 hebrewegoאני'anï
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
ho%h5 germanhighhochhōḩ
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
e%3' navajoclothingè̄'
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
ta%30' navajocorntà̰̄'
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
pGi hebrewfruitפריpġi
he%3s5 navajopackagehè̄ş
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
hvost russiantailхвостhvost
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
ma% thaicomeมาmā
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
rian thaistudyเรียนrian
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
dzili georgiansleepძილიdzili
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
ba%0s navajohoopbā̰s
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
la5G frenchthemleurla̖ġ
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
li44i tibetanpearལིli̋i
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
himni georgiananthemჰიმნიhimni
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
qge swahiliscorpionngeqge
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
so0' navajostarso̰'
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
sa3 burmeseto eatစားsà
fOyl danishbirdfuglfọyl
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
gGa%s germangrassgrasgġās
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
din thaisoilดินdin
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
'd06i vietnamesegođi'ɗi
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
sit englishseatseatsit
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
fayr englishfirefirefayr
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
fay thaifireไฟfay
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
ka33q chineseridgekȁq
parC icelandicedgebarðparç
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
wei33 chineserockyweȉ
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
ko44o tibetanheadམགོkőo
purra finnishto bitepurrapurra
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
kAt englishcatcatkạt
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
t1jU danishfogtågeto̖jụ
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
xax apache (western)bearshashxax
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
deIt englishdatedatedeịt
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
f10 frenchfundfondfo̰̖
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
a%dj hinditodayआजādj
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
passa9re italianto passpassàrepassȧre
'ot hebrewsignomenאות'ot
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
tye9rra spanishlandtierratyėrra
vE0 frenchwinevinvẹ̰
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
s5ij navajourineşij
djanna arabicparadiseجنةdjanna
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
arroz spanishricearrozarroz
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
sa30 navajoold agesà̰
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
not englishnotenotenot
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
ets hebrewtreeעֵץets
diko9d englishdecodedecodedikȯd
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
perro spanishdogperroperro
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
mi33i44q chineselifemȉi̋q
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
onna japanesewomanおんなonna
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
sykG frenchsugarsucresykġ
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
ammatti finnishprofessionammattiammatti
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
garra spanishclawgarragarra
milhh arabicsaltملحmilhh
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
ian scottish gaelicbirdeunian
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
s5o%3' navajofishşò̄'
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
'en hebrewnothingאין'en
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
fIrC icelandica distancefirðfịrç
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
kuwl englishcoolcoolkuwl
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
igivE georgiansameიგივეigivẹ
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
r%9af welshroperhaffr̊af
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
na5f frenchnineneufna̖f
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
la0 burmesemoonla̰
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
x5i33n chinesehappyxẏȉn
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
mUy vietnamesecloudmâymụy
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
weIv englishwavewaveweịv
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
blo englishblowblowblo
Gavi frenchdelightedraviġavi
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
sI4k apache (western)scarsigsị́k
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
sik englishseekseeksik
lyau33 chinesegoodlyaȕ
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
blUd englishbloodbloodblụd
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
a5l danishbeerøla̖l
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
10t frenchshamehonteo̰̖t
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
mi3 burmesefireမီးmì
fEG frenchto dofairefẹġ
flaIx germanfleshfleischflaịx
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
sol englishsoulsoulsol
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
s5o3k apache (western)fishłógşòk
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
dGE georgiandayდღეdġẹ
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
b1n thaiballบอลbo̖n
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
xadjara arabictreeشجرةxadjara
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
h5E georgiantreeხეḩẹ
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
CIs englishthisthisçịs
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
s10 frenchsoundsonso̰̖
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
'il koreanone'il
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
du% thaito seeดูdū
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
vayb englishvibevibevayb
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
zon englishzonezonezon
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
le%bU danishliplæbelēbụ
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
dAnts englishdancedancedạnts
q5a%m arabicyearعامq̇ām
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
p%Ul hindifruitफलpḥụl
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
otto japanesewhoopsおっとotto
ma0k frenchlackmanquema̰k
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
mo3 burmeserainမိုးmò
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
juG frenchdayjourjuġ
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
Ekk icelandiceggeggẹkk
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
tsO33q chineseschooltsọ̏q
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
na44a tibetanagena̋a
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
kal englishcallcallkal
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
kGeno frenchslotcréneaukġeno
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
kInt germanchildkindkịnt
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
bAnd englishbandbandbạnd
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
faGin frenchflourfarinefaġin
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
riavvio italianrestartriavvioriavvio
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
addio italiangoodbyeaddioaddio
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
s51sd welshtailllostşo̖sd
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
dziri georgianbottomძირიdziri
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
ta0 navajospring (season)ta̰
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
p%a koreanonionpḥa
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
ka3a navajocrow cawkàa
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
ap99a koreanfather아빠ap̌a
zas apache (western)snowzaszas
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
tul englishtooltooltul
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
plussa icelandicblouseblússaplussa
t05ena amharichealthጤናt̖ena
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
kiq englishkingkingkiq
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
fOl frenchcrowdfoulefọl
l1fd danishairluftlo̖fd
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
kObob amharicstarኮኮብkọbob
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
me44e tibetanfireམེme̋e
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
bo2d englishboardboardbou̖d
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
b^a%r hindiburdenभारbḥār
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
tsru georgianfalseცრუtsru
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
sUtx hinditruthसचsụtx
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
hUn' danishhandhåndhụn'
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
tse%3h navajoelktsè̄h
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
pGi frenchprizeprixpġi
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
torre spanishtowertorretorre
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
d06aya hausaoneɗayaɗaya
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
did englishdeeddeeddid
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
yard englishyardyardyard
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
mo3sI3 navajocatmòsị̀
saic welshsevensaithsaic
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
akpa3 yorubaarmapáakpà
qoo vietnamesecornngôqoo
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
t05at amharicfingerጣትt̖at
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
zorro spanishfoxzorrozorro
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
la5bU danishrunløbela̖bụ
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
ya3 navajoskyyà
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
'an vietnameseeatăn'an
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
kreIv englishcravecravekreịv
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
h5ala nuxalkfernxalaḩala
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
aI germaneggeiaị
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
ca%k icelandicroofþakcāk
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
gargari georgianapricotგარგარიgargari
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
de5 frenchtwode̖
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
tr1id welshfoottroedtro̖id
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
ne4 burmesesunနေné
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
zaaw vietnameseknifedaozaaw
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
sl1 danishbeatslåslo̖
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
klAud englishcloudcloudklạud
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
kh5o40' navajofirekḩó̰'
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
libG frenchfreelibrelibġ
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
k%U33q chineseholekḥụ̏q
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
mye4 burmeselandမြေmyé
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
di% thaigoodดีdī
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
mpa3 apache (western)coyotembámpà
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
ye4 burmesewaterရေyé
EtG frenchto beêtreẹtġ
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
baOm germantreebaumbaọm
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
gwraig welshwifegwraiggwraig
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
ma2k englishmarkmarkmau̖k
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
tx^a%' navajobeavertxḥā'
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
lUv englishlovelovelụv
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
pI4k apache (western)bellybigpị́k
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
si%5 finnishfilamentsyysī̖
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
la44am tibetanpathལམla̋am
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
Grma georgiandeepღრმაġrma
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
t^e%s5 navajoreedtḥēş
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
t^am thaito makeทำtḥam
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
kUy vietnamesetreecâykụy
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
di%n arabicreligionدينdīn
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
cEkn icelandicservantþegncẹkn
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
gIft englishgiftgiftgịft
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
Guj frenchredrougeġuj
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
xIp englishshipshipxịp
a5r danishearørea̖r
ts93In navajobonets̀ịn
laa33n chinesemistlaȁn
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
trOm welshheavytrwmtrọm
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
rAt englishratratrạt
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
korreo spanishmailcorreokorreo
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
plant welshchildplantplant
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
wa%' navajospinachwā'
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
wOd englishwouldwouldwọd
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
cor englishthorthorcor
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
Is5 navajopine needleịş
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
Gamura georgianbatღამურაġamura
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
'oq thaiactองก์'oq
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
zGva georgianseaზღვაzġva
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
ko44o tibetandoorསྒོkőo
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
d^Un hindifundsधनdḥụn
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
klay thaifarไกลklay
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
hOnt germandoghundhọnt
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
ama3 navajomotheramà
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
bla0 frenchwhiteblancbla̰
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
a0 frenchyearan
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
da%w thaistarดาวdāw
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
t1 danishtoeto̖
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
tx'ah navajoheadweartx'ah
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
krie9It englishcreatecreatekriėịt
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
bigI9n englishbeginbeginbigïn
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
k%a4a44a3n