github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
wa%' navajospinachwā'
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
sa3 burmeseto eatစားsà
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
ho%h5 germanhighhochhōḩ
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
ama3 navajomotheramà
ap99a koreanfather아빠ap̌a
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
sp2iq englishspringspringspu̖iq
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
Grma georgiandeepღრმაġrma
s5o3k apache (western)fishłógşòk
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
'ani9 hebrewegoאני'anï
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
ta0 navajospring (season)ta̰
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
ye4 burmesewaterရေyé
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
sl1 danishbeatslåslo̖
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
plant welshchildplantplant
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
dGE georgiandayდღეdġẹ
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
sa30 navajoold agesà̰
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
uuC icelandicmindúðuuç
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
t1jU danishfogtågeto̖jụ
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
fayr englishfirefirefayr
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
h5E georgiantreeხეḩẹ
kInt germanchildkindkịnt
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
wOd englishwouldwouldwọd
b^a%r hindiburdenभारbḥār
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
klay thaifarไกลklay
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
hvost russiantailхвостhvost
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
pGi hebrewfruitפריpġi
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
de5 frenchtwode̖
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
s10 frenchsoundsonso̰̖
a5l danishbeerøla̖l
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
gGa%s germangrassgrasgġās
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
kAt englishcatcatkạt
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
a0 frenchyearan
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
blo englishblowblowblo
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
klAud englishcloudcloudklạud
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
sit englishseatseatsit
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
s51sd welshtailllostşo̖sd
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
gwraig welshwifegwraiggwraig
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
riavvio italianrestartriavvioriavvio
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
addio italiangoodbyeaddioaddio
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
sI4s navajobeltsị́s
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
we33i33 chinesepowerwȅȉ
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
aI germaneggeiaị
tsa georgianskyცაtsa
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
mi3 burmesefireမီးmì
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
erra9re italianto wandererràreerrȧre
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
cInna icelandicto thinþynnacịnna
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
dAnts englishdancedancedạnts
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
sol englishsoulsoulsol
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
'oq thaiactองก์'oq
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
la5G frenchthemleurla̖ġ
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
passa9re italianto passpassàrepassȧre
h5ala nuxalkfernxalaḩala
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
zorro spanishfoxzorrozorro
tx'ah navajoheadweartx'ah
diko9d englishdecodedecodedikȯd
ya3 navajoskyyà
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
'd06i vietnamesegođi'ɗi
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
ian scottish gaelicbirdeunian
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
ma0k frenchlackmanquema̰k
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
t05ena amharichealthጤናt̖ena
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
ne4 burmesesunနေné
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
Gamura georgianbatღამურაġamura
ets hebrewtreeעֵץets
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
vE0 frenchwinevinvẹ̰
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
Guj frenchredrougeġuj
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
mo3sI3 navajocatmòsị̀
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
vayb englishvibevibevayb
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
deIt englishdatedatedeịt
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
igivE georgiansameიგივეigivẹ
fay thaifireไฟfay
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
fOyl danishbirdfuglfọyl
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
he%3s5 navajopackagehè̄ş
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
zum englishzoomzoomzum
krie9It englishcreatecreatekriėịt
mUy vietnamesecloudmâymụy
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
tr1id welshfoottroedtro̖id
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
dzili georgiansleepძილიdzili
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
mii33n chineseheavenmiȉn
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
ta%30' navajocorntà̰̄'
nda9ma swahilicalfndamandȧma
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
zon englishzonezonezon
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
ko44o tibetanheadམགོkőo
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
blO2 englishblurblurblọu̖
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
tye9rra spanishlandtierratyėrra
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
garra spanishclawgarragarra
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
lo44o tibetanyearལོlőo
kObob amharicstarኮኮብkọbob
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
tul englishtooltooltul
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
kal englishcallcallkal
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
d06aya hausaoneɗayaɗaya
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
fEG frenchto dofairefẹġ
na44a tibetanagena̋a
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
himni georgiananthemჰიმნიhimni
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
da%w thaistarดาวdāw
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
milhh arabicsaltملحmilhh
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
onna japanesewomanおんなonna
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
x5i33n chinesehappyxẏȉn
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
plussa icelandicblouseblússaplussa
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
siq englishsingsingsiq
bigI9n englishbeginbeginbigïn
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
k%U33q chineseholekḥụ̏q
fOl frenchcrowdfoulefọl
tx05as5 navajofrogtx̖aş
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
xvili georgianchildშვილიxvili
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
weIt englishwaitwaitweịt
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
bOk englishbookbookbọk
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
ca%k icelandicroofþakcāk
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
ya33n chinesecorrectyȁn
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
lyau33 chinesegoodlyaȕ
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
mba9be swahiliherombabembȧbe
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
rAt englishratratrạt
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
blUd englishbloodbloodblụd
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
r%9af welshroperhaffr̊af
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
s5ij navajourineşij
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
p%a koreanonionpḥa
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
hay englishhihihay
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
saic welshsevensaithsaic
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
kGeno frenchslotcréneaukġeno
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
si%5 finnishfilamentsyysī̖
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
Is5 navajopine needleịş
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
kuwl englishcoolcoolkuwl
10t frenchshamehonteo̰̖t
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
b10 frenchgoodbonbo̰̖
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
p%Ul hindifruitफलpḥụl
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
laa33n chinesemistlaȁn
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
'an vietnameseeatăn'an
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
Ga apache (western)foxghaġa
akpa3 yorubaarmapáakpà
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
'il koreanone'il
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
cEkn icelandicservantþegncẹkn
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
h5ma georgianvoiceხმაḩma
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
torre spanishtowertorretorre
zas apache (western)snowzaszas
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
t^u3 apache (western)watertḥù
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
ta0 frenchtimetempsta̰
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
f10 frenchfundfondfo̰̖
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
sik englishseekseeksik
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
qge swahiliscorpionngeqge
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
Ga%ba arabicforestغابةġāba
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
habba arabicto loveحبhabba
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
odju3 yorubaeyeojúodjù
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
q5a%m arabicyearعامq̇ām
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
fe33i44 chineseangerfȅi̋
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
du% thaito seeดูdū
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
bla0 frenchwhiteblancbla̰
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
tyee33 chineseanthilltyeȅ
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
tse%3h navajoelktsè̄h
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
gIft englishgiftgiftgịft
tsru georgianfalseცრუtsru
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
mye4 burmeselandမြေmyé
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
la5bU danishrunløbela̖bụ
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
a5m danishtenderøma̖m
le%bU danishliplæbelēbụ
hil englishhealhealhil
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
tsO33q chineseschooltsọ̏q
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
xIp englishshipshipxịp
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
kh5o40' navajofirekḩó̰'
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
did englishdeeddeeddid
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
yard englishyardyardyard
noo44 vietnameseboomnổnoő
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
h5mali georgianswordხმალიḩmali
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
wolf englishwolfwolfwolf
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
t^am thaito makeทำtḥam
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
kiq englishkingkingkiq
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
meIk englishmakemakemeịk
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
ammatti finnishprofessionammattiammatti
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
'ot hebrewsignomenאות'ot
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
aja yorubawifeayaaja
ts93In navajobonets̀ịn
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
ya%3j navajolittleyà̄j
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
d^Un hindifundsधनdḥụn
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
ba%0s navajohoopbā̰s
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
baOm germantreebaumbaọm
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
xadjara arabictreeشجرةxadjara
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
qoo vietnamesecornngôqoo
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
korreo spanishmailcorreokorreo
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
ka33q chineseridgekȁq
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
sI4k apache (western)scarsigsị́k
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
s5o%3' navajofishşò̄'
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
lUv englishlovelovelụv
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
sU33n chineseforestsụ̏n
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
juG frenchdayjourjuġ
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
rian thaistudyเรียนrian
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
li44i tibetanpearལིli̋i
tx^a%' navajobeavertxḥā'
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
te5k icelandicpooldökkte̖k
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
taym englishtimetimetaym
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
parC icelandicedgebarðparç
dziri georgianbottomძირიdziri
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
huC icelandicskinhúðhuç
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
zaaw vietnameseknifedaozaaw
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
t^e%s5 navajoreedtḥēş
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
l1fd danishairluftlo̖fd
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
sUtx hinditruthसचsụtx
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
k99um koreandreamk̭um
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
yo% apache (western)beadyooyō
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
bo2d englishboardboardbou̖d
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
CIs englishthisthisçịs
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
kUy vietnamesetreecâykụy
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
a%dj hinditodayआजādj
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
pyatla icelandicbellbjallapyatla
otto japanesewhoopsおっとotto
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
purra finnishto bitepurrapurra
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
ra%dj hindiruleराजrādj
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
Ekk icelandiceggeggẹkk
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
la0 burmesemoonla̰
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
praGC icelandictastebragðpraġç
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
ka3a navajocrow cawkàa
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
h1l danishholehulho̖l
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
mo3 burmeserainမိုးmò
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
Gavi frenchdelightedraviġavi
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
b1n thaiballบอลbo̖n
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
pGi frenchprizeprixpġi
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
p10 frenchbridgepontpo̰̖
mi33i44q chineselifemȉi̋q
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
djanna arabicparadiseجنةdjanna
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
EtG frenchto beêtreẹtġ
omi0 yorubawateromiomḭ
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
weIv englishwavewaveweịv
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
bAnd englishbandbandbạnd