github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
ta0 navajospring (season)ta̰
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
Ga apache (western)foxghaġa
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
purra finnishto bitepurrapurra
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
mi33i44q chineselifemȉi̋q
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
mi3 burmesefireမီးmì
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
s99al3 koreanrices̭aḷ
nda9ma swahilicalfndamandȧma
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
tr1id welshfoottroedtro̖id
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
weIv englishwavewaveweịv
Guj frenchredrougeġuj
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
t^e%s5 navajoreedtḥēş
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
mii33n chineseheavenmiȉn
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
k%U33q chineseholekḥụ̏q
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
odju3 yorubaeyeojúodjù
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
t1 danishtoeto̖
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
omi0 yorubawateromiomḭ
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
b1n thaiballบอลbo̖n
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
e%3' navajoclothingè̄'
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
si%5 finnishfilamentsyysī̖
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
p%Ul hindifruitफलpḥụl
Ekk icelandiceggeggẹkk
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
perro spanishdogperroperro
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
kreIv englishcravecravekreịv
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
ma2k englishmarkmarkmau̖k
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
blUd englishbloodbloodblụd
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
ap99a koreanfather아빠ap̌a
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
t^u3 apache (western)watertḥù
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
sik englishseekseeksik
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
kUy vietnamesetreecâykụy
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
ma0k frenchlackmanquema̰k
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
du% thaito seeดูdū
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
sit englishseatseatsit
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
blO2 englishblurblurblọu̖
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
sI4s navajobeltsị́s
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
riavvio italianrestartriavvioriavvio
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
t00aq koreanearthṱaq
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
s5ij navajourineşij
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
baOm germantreebaumbaọm
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
zon englishzonezonezon
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
Gavi frenchdelightedraviġavi
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
wa%' navajospinachwā'
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
q5a%m arabicyearعامq̇ām
kan6 tamileyeகண்kaṇ
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
li44i tibetanpearལིli̋i
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
h1l danishholehulho̖l
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
milhh arabicsaltملحmilhh
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
zaaw vietnameseknifedaozaaw
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
fay thaifireไฟfay
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
ets hebrewtreeעֵץets
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
a5m danishtenderøma̖m
kAt englishcatcatkạt
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
dzili georgiansleepძილიdzili
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
fe33i44 chineseangerfȅi̋
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
ca%k icelandicroofþakcāk
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
passa9re italianto passpassàrepassȧre
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
t^am thaito makeทำtḥam
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
ka33q chineseridgekȁq
andza georgianmastანძაandza
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
qoo vietnamesecornngôqoo
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
tx05as5 navajofrogtx̖aş
sykG frenchsugarsucresykġ
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
10t frenchshamehonteo̰̖t
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
d06aya hausaoneɗayaɗaya
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
wolf englishwolfwolfwolf
p10 frenchbridgepontpo̰̖
r%9af welshroperhaffr̊af
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
blo englishblowblowblo
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
de5 frenchtwode̖
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
a%dj hinditodayआजādj
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
fGwa frenchcoldfroidfġwa
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
juG frenchdayjourjuġ
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
kInt germanchildkindkịnt
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
trOm welshheavytrwmtrọm
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
gwraig welshwifegwraiggwraig
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
pyatla icelandicbellbjallapyatla
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
di%n arabicreligionدينdīn
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
kh5o40' navajofirekḩó̰'
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
rian thaistudyเรียนrian
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
tsO33q chineseschooltsọ̏q
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
bla0 frenchwhiteblancbla̰
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
tx^a%' navajobeavertxḥā'
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
b10 frenchgoodbonbo̰̖
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
sol englishsoulsoulsol
a0 frenchyearan
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
aja yorubawifeayaaja
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
ko44o tibetanheadམགོkőo
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
vayb englishvibevibevayb
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
kiq englishkingkingkiq
Gamura georgianbatღამურაġamura
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
ma% thaicomeมาmā
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
me44e tibetanfireམེme̋e
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
k99um koreandreamk̭um
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
haEri georgianairჰაერიhaẹri
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
pleI englishplayplaypleị
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
hvost russiantailхвостhvost
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
x5i33n chinesehappyxẏȉn
sUtx hinditruthसचsụtx
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
ho%h5 germanhighhochhōḩ
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
t05ena amharichealthጤናt̖ena
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
kObob amharicstarኮኮብkọbob
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
wOd englishwouldwouldwọd
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
s5o3k apache (western)fishłógşòk
tsru georgianfalseცრუtsru
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
zGva georgianseaზღვაzġva
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
lyau33 chinesegoodlyaȕ
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
qge swahiliscorpionngeqge
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
ama3 navajomotheramà
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
wei33 chineserockyweȉ
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
h5E georgiantreeხეḩẹ
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
faGin frenchflourfarinefaġin
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
ya%3j navajolittleyà̄j
sU33n chineseforestsụ̏n
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
parC icelandicedgebarðparç
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
tx'ah navajoheadweartx'ah
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
himni georgiananthemჰიმნიhimni
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
na44a tibetanagena̋a
praGC icelandictastebragðpraġç
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
habba arabicto loveحبhabba
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
klAud englishcloudcloudklạud
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
h5mali georgianswordხმალიḩmali
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
gargari georgianapricotგარგარიgargari
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
'an vietnameseeatăn'an
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
fIrC icelandica distancefirðfịrç
fEG frenchto dofairefẹġ
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
tsa georgianskyცაtsa
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
rAt englishratratrạt
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
uuC icelandicmindúðuuç
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
yard englishyardyardyard
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
ts93In navajobonets̀ịn
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
kGeno frenchslotcréneaukġeno
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
ba%0s navajohoopbā̰s
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
Is5 navajopine needleịş
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
Ga%ba arabicforestغابةġāba
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
kal englishcallcallkal
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
aI germaneggeiaị
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
hOnt germandoghundhọnt
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
h5ala nuxalkfernxalaḩala
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
pu% thaicrabปูpū
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
tyee33 chineseanthilltyeȅ
dGE georgiandayდღეdġẹ
not englishnotenotenot
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
noo44 vietnameseboomnổnoő
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
otto japanesewhoopsおっとotto
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
deI englishdaydaydeị
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
arroz spanishricearrozarroz
fayr englishfirefirefayr
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
he%3s5 navajopackagehè̄ş
cInna icelandicto thinþynnacịnna
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
gGa%s germangrassgrasgġās
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
te5k icelandicpooldökkte̖k
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
deIt englishdatedatedeịt
kuwl englishcoolcoolkuwl
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
hUn' danishhandhåndhụn'
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
zum englishzoomzoomzum
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
erra9re italianto wandererràreerrȧre
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
sa30 navajoold agesà̰
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
ye4 burmesewaterရေyé
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
la5bU danishrunløbela̖bụ
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
xadjara arabictreeشجرةxadjara
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
laa33n chinesemistlaȁn
din thaisoilดินdin
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
we33i33 chinesepowerwȅȉ
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
mye4 burmeselandမြေmyé
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
'd06i vietnamesegođi'ɗi
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
EtG frenchto beêtreẹtġ
so0' navajostarso̰'
la44am tibetanpathལམla̋am
sl1 danishbeatslåslo̖
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
t1jU danishfogtågeto̖jụ
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
onna japanesewomanおんなonna
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
ra%dj hindiruleराजrādj
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
plant welshchildplantplant
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
s51sd welshtailllostşo̖sd
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
d^Un hindifundsधनdḥụn
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
la0 burmesemoonla̰
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
xIp englishshipshipxịp
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
bigI9n englishbeginbeginbigïn
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
ta0 frenchtimetempsta̰
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
tye9rra spanishlandtierratyėrra
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
cEkn icelandicservantþegncẹkn
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
mUy vietnamesecloudmâymụy
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
sa3 burmeseto eatစားsà
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
igivE georgiansameიგივეigivẹ
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
lo44o tibetanyearལོlőo
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
ya33n chinesecorrectyȁn
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
da%w thaistarดาวdāw
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
f10 frenchfundfondfo̰̖
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
flaIx germanfleshfleischflaịx
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
l1fd danishairluftlo̖fd
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
mpa3 apache (western)coyotembámpà
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
fOl frenchcrowdfoulefọl
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
s10 frenchsoundsonso̰̖
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
zorro spanishfoxzorrozorro
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
klay thaifarไกลklay
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
garra spanishclawgarragarra
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
t05at amharicfingerጣትt̖at
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
huC icelandicskinhúðhuç
diko9d englishdecodedecodedikȯd
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
'ani9 hebrewegoאני'anï
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
bAnd englishbandbandbạnd
dziri georgianbottomძირიdziri
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
vE0 frenchwinevinvẹ̰
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
cor englishthorthorcor
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
taym englishtimetimetaym
pGi hebrewfruitפריpġi
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
mba9be swahiliherombabembȧbe
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
pGi frenchprizeprixpġi
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
b^a%r hindiburdenभारbḥār
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
zas apache (western)snowzaszas
bIna%3' navajoacorn