github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
passa9re italianto passpassàrepassȧre
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
mi33i44q chineselifemȉi̋q
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
zGva georgianseaზღვაzġva
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
din thaisoilดินdin
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
sp2iq englishspringspringspu̖iq
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
sol englishsoulsoulsol
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
b1n thaiballบอลbo̖n
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
zon englishzonezonezon
cor englishthorthorcor
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
we33i33 chinesepowerwȅȉ
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
kAt englishcatcatkạt
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
sa30 navajoold agesà̰
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
fEG frenchto dofairefẹġ
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
ra%dj hindiruleराजrādj
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
Grma georgiandeepღრმაġrma
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
wOd englishwouldwouldwọd
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
h5ma georgianvoiceხმაḩma
kObob amharicstarኮኮብkọbob
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
wei33 chineserockyweȉ
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
fIrC icelandica distancefirðfịrç
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
andza georgianmastანძაandza
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
bAnd englishbandbandbạnd
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
ama3 navajomotheramà
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
weIt englishwaitwaitweịt
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
s5ij navajourineşij
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
pu% thaicrabปูpū
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
meIk englishmakemakemeịk
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
fayr englishfirefirefayr
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
ma0k frenchlackmanquema̰k
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
zaaw vietnameseknifedaozaaw
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
tx^a%' navajobeavertxḥā'
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
parC icelandicedgebarðparç
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
kal englishcallcallkal
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
p%Ul hindifruitफलpḥụl
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
klAud englishcloudcloudklạud
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
kh5o40' navajofirekḩó̰'
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
la5bU danishrunløbela̖bụ
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
tsO33q chineseschooltsọ̏q
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
omi0 yorubawateromiomḭ
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
dAnts englishdancedancedạnts
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
fe33i44 chineseangerfȅi̋
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
Guj frenchredrougeġuj
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
h5E georgiantreeხეḩẹ
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
dzili georgiansleepძილიdzili
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
krie9It englishcreatecreatekriėịt
t^e%s5 navajoreedtḥēş
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
sykG frenchsugarsucresykġ
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
vE0 frenchwinevinvẹ̰
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
milhh arabicsaltملحmilhh
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
mUy vietnamesecloudmâymụy
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
tx05as5 navajofrogtx̖aş
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
ye4 burmesewaterရေyé
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
li44i tibetanpearལིli̋i
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
ya33n chinesecorrectyȁn
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
sI4k apache (western)scarsigsị́k
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
f10 frenchfundfondfo̰̖
ammatti finnishprofessionammattiammatti
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
did englishdeeddeeddid
sU33n chineseforestsụ̏n
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
Ga apache (western)foxghaġa
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
t05at amharicfingerጣትt̖at
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
kuwl englishcoolcoolkuwl
diko9d englishdecodedecodedikȯd
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
d^Un hindifundsधनdḥụn
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
lo44o tibetanyearལོlőo
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
tul englishtooltooltul
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
gargari georgianapricotგარგარიgargari
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
mo3 burmeserainမိုးmò
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
a%dj hinditodayआजādj
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
ko44o tibetandoorསྒོkőo
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
vayb englishvibevibevayb
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
'd06i vietnamesegođi'ɗi
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
blUd englishbloodbloodblụd
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
riavvio italianrestartriavvioriavvio
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
s5o%3' navajofishşò̄'
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
deI englishdaydaydeị
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
hay englishhihihay
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
ets hebrewtreeעֵץets
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
Ekk icelandiceggeggẹkk
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
mii33n chineseheavenmiȉn
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
huC icelandicskinhúðhuç
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
10t frenchshamehonteo̰̖t
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
praGC icelandictastebragðpraġç
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
kiq englishkingkingkiq
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
du% thaito seeดูdū
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
yard englishyardyardyard
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
t1jU danishfogtågeto̖jụ
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
arroz spanishricearrozarroz
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
novEllo italiannewnovellonovẹllo
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
mye4 burmeselandမြေmyé
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
ian scottish gaelicbirdeunian
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
cInna icelandicto thinþynnacịnna
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
ca%k icelandicroofþakcāk
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
ma% thaicomeมาmā
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
xax apache (western)bearshashxax
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
zorro spanishfoxzorrozorro
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
xvili georgianchildშვილიxvili
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
di% thaigoodดีdī
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
l1fd danishairluftlo̖fd
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
akpa3 yorubaarmapáakpà
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
t^u3 apache (western)watertḥù
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
djanna arabicparadiseجنةdjanna
bigI9n englishbeginbeginbigïn
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
ka33q chineseridgekȁq
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
h5mali georgianswordხმალიḩmali
'en hebrewnothingאין'en
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
ap99a koreanfather아빠ap̌a
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
di%n arabicreligionدينdīn
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
s51sd welshtailllostşo̖sd
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
wa%' navajospinachwā'
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
de5 frenchtwode̖
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
la44am tibetanpathལམla̋am
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
kUy vietnamesetreecâykụy
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
p%a koreanonionpḥa
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
ta%30' navajocorntà̰̄'
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
flaIx germanfleshfleischflaịx
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
purra finnishto bitepurrapurra
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
ba%0s navajohoopbā̰s
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
sit englishseatseatsit
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
trOm welshheavytrwmtrọm
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
kan6 tamileyeகண்kaṇ
dGE georgiandayდღეdġẹ
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
tse%3h navajoelktsè̄h
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
hOnt germandoghundhọnt
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
b^a%r hindiburdenभारbḥār
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
plussa icelandicblouseblússaplussa
fOyl danishbirdfuglfọyl
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
si%5 finnishfilamentsyysī̖
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
baOm germantreebaumbaọm
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
mi3 burmesefireမီးmì
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
x5i33n chinesehappyxẏȉn
qoo vietnamesecornngôqoo
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
deIt englishdatedatedeịt
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
Gavi frenchdelightedraviġavi
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
mba9be swahiliherombabembȧbe
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
'ot hebrewsignomenאות'ot
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
xadjara arabictreeشجرةxadjara
perro spanishdogperroperro
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
'oq thaiactองก์'oq
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
CIs englishthisthisçịs
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
cEkn icelandicservantþegncẹkn
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
a5r danishearørea̖r
haEri georgianairჰაერიhaẹri
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
bOk englishbookbookbọk
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
yo% apache (western)beadyooyō
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
pI4k apache (western)bellybigpị́k
zas apache (western)snowzaszas
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
ts93In navajobonets̀ịn
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
d06aya hausaoneɗayaɗaya
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
pyatla icelandicbellbjallapyatla
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
ya%3j navajolittleyà̄j
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
korreo spanishmailcorreokorreo
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
tr1id welshfoottroedtro̖id
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
r%9af welshroperhaffr̊af
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
otto japanesewhoopsおっとotto
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
addio italiangoodbyeaddioaddio
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
uuC icelandicmindúðuuç
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
ma2k englishmarkmarkmau̖k
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
tyee33 chineseanthilltyeȅ
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
na44a tibetanagena̋a
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
a5m danishtenderøma̖m
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
igivE georgiansameიგივეigivẹ
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
le%bU danishliplæbelēbụ
pGi hebrewfruitפריpġi
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
tsa georgianskyცაtsa
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
tsru georgianfalseცრუtsru
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
na5f frenchnineneufna̖f
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
torre spanishtowertorretorre
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
pGi frenchprizeprixpġi
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
tx'ah navajoheadweartx'ah
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
rian thaistudyเรียนrian
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
aI germaneggeiaị
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
ho%h5 germanhighhochhōḩ
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
odju3 yorubaeyeojúodjù
kInt germanchildkindkịnt
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
xIp englishshipshipxịp
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
q5a%m arabicyearعامq̇ām
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
aja yorubawifeayaaja
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
weIv englishwavewaveweịv
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
s5m nuxalkto standlhmşm
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
k99um koreandreamk̭um
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
gGa%s germangrassgrasgġās
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
s5o3k apache (western)fishłógşòk
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
hil englishhealhealhil
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
fim vietnamesefilmphimfim
Ga%ba arabicforestغابةġāba
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
fay thaifireไฟfay
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
himni georgiananthemჰიმნიhimni
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
me44e tibetanfireམེme̋e
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
gIft englishgiftgiftgịft
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
he%3s5 navajopackagehè̄ş
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
a0 frenchyearan
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
blo englishblowblowblo
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
not englishnotenotenot
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
sl1 danishbeatslåslo̖
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
fOl frenchcrowdfoulefọl
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
t^am thaito makeทำtḥam
sUtx hinditruthसचsụtx
plant welshchildplantplant
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
ne4 burmesesunနေné
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
'an vietnameseeatăn'an
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
h1l danishholehulho̖l
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
garra spanishclawgarragarra
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
tye9rra spanishlandtierratyėrra
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
ya3 navajoskyyà
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
la5G frenchthemleurla̖ġ
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
libG frenchfreelibrelibġ
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
fGwa frenchcoldfroidfġwa
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
t1 danishtoeto̖
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
taym englishtimetimetaym
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
klay thaifarไกลklay
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
kreIv englishcravecravekreịv
EtG frenchto beêtreẹtġ
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
e%3' navajoclothingè̄'
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
dziri georgianbottomძირიdziri
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
habba arabicto loveحبhabba
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
lUv englishlovelovelụv
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
noo44 vietnameseboomnổnoő
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
s99al3 koreanrices̭aḷ
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
ka3a navajocrow cawkàa
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
lyau33