github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

ama3 navajomotheramà
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
CIs englishthisthisçịs
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
perro spanishdogperroperro
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
purra finnishto bitepurrapurra
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
Gavi frenchdelightedraviġavi
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
kUy vietnamesetreecâykụy
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
vE0 frenchwinevinvẹ̰
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
zGva georgianseaზღვაzġva
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
flaIx germanfleshfleischflaịx
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
sp2iq englishspringspringspu̖iq
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
haEri georgianairჰაერიhaẹri
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
la0 burmesemoonla̰
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
pGi frenchprizeprixpġi
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
mo3 burmeserainမိုးmò
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
b10 frenchgoodbonbo̰̖
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
zon englishzonezonezon
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
juG frenchdayjourjuġ
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
tse%3h navajoelktsè̄h
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
t05ena amharichealthጤናt̖ena
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
akpa3 yorubaarmapáakpà
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
s5o%3' navajofishşò̄'
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
pI4k apache (western)bellybigpị́k
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
gGa%s germangrassgrasgġās
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
deI englishdaydaydeị
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
din thaisoilดินdin
ammatti finnishprofessionammattiammatti
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
bOk englishbookbookbọk
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
kan6 tamileyeகண்kaṇ
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
lo44o tibetanyearལོlőo
novEllo italiannewnovellonovẹllo
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
sU33n chineseforestsụ̏n
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
parC icelandicedgebarðparç
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
sI4s navajobeltsị́s
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
gwraig welshwifegwraiggwraig
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
du% thaito seeดูdū
Grma georgiandeepღრმაġrma
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
tul englishtooltooltul
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
kal englishcallcallkal
pyatla icelandicbellbjallapyatla
baOm germantreebaumbaọm
kInt germanchildkindkịnt
aI germaneggeiaị
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
'ani9 hebrewegoאני'anï
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
zaaw vietnameseknifedaozaaw
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
p%Ul hindifruitफलpḥụl
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
yard englishyardyardyard
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
a5r danishearørea̖r
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
ko44o tibetanheadམགོkőo
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
ta0 navajospring (season)ta̰
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
tye9rra spanishlandtierratyėrra
dzili georgiansleepძილიdzili
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
fe33i44 chineseangerfȅi̋
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
t1 danishtoeto̖
fGwa frenchcoldfroidfġwa
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
xIp englishshipshipxịp
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
'an vietnameseeatăn'an
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
faGin frenchflourfarinefaġin
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
sUtx hinditruthसचsụtx
dGE georgiandayდღეdġẹ
b1n thaiballบอลbo̖n
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
plant welshchildplantplant
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
gIft englishgiftgiftgịft
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
xvili georgianchildშვილიxvili
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
not englishnotenotenot
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
li44i tibetanpearལིli̋i
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
sik englishseekseeksik
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
xadjara arabictreeشجرةxadjara
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
t^e%s5 navajoreedtḥēş
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
'il koreanone'il
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
zas apache (western)snowzaszas
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
mye4 burmeselandမြေmyé
blO2 englishblurblurblọu̖
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
mi3 burmesefireမီးmì
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
s5ij navajourineşij
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
tsa georgianskyცაtsa
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
p%a koreanonionpḥa
arroz spanishricearrozarroz
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
sa30 navajoold agesà̰
nda9ma swahilicalfndamandȧma
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
lyau33 chinesegoodlyaȕ
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
wei33 chineserockyweȉ
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
ka33q chineseridgekȁq
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
hay englishhihihay
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
10t frenchshamehonteo̰̖t
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
himni georgiananthemჰიმნიhimni
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
h5ma georgianvoiceხმაḩma
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
krie9It englishcreatecreatekriėịt
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
mpa3 apache (western)coyotembámpà
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
'ot hebrewsignomenאות'ot
yo% apache (western)beadyooyō
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
wa%' navajospinachwā'
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
ye4 burmesewaterရေyé
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
ne4 burmesesunနေné
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
zum englishzoomzoomzum
hOnt germandoghundhọnt
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
ets hebrewtreeעֵץets
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
saic welshsevensaithsaic
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
ian scottish gaelicbirdeunian
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
fay thaifireไฟfay
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
k%U33q chineseholekḥụ̏q
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
kAt englishcatcatkạt
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
bAnd englishbandbandbạnd
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
fIrC icelandica distancefirðfịrç
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
mba9be swahiliherombabembȧbe
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
trOm welshheavytrwmtrọm
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
ts93In navajobonets̀ịn
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
a%dj hinditodayआजādj
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
sit englishseatseatsit
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
ma% thaicomeมาmā
Gamura georgianbatღამურაġamura
f10 frenchfundfondfo̰̖
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
cEkn icelandicservantþegncẹkn
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
laa33n chinesemistlaȁn
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
dAnts englishdancedancedạnts
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
t05at amharicfingerጣትt̖at
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
'en hebrewnothingאין'en
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
ya%3j navajolittleyà̄j
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
si%5 finnishfilamentsyysī̖
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
cor englishthorthorcor
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
milhh arabicsaltملحmilhh
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
wolf englishwolfwolfwolf
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
sI4k apache (western)scarsigsị́k
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
dziri georgianbottomძირიdziri
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
praGC icelandictastebragðpraġç
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
andza georgianmastანძაandza
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
rian thaistudyเรียนrian
di% thaigoodดีdī
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
onna japanesewomanおんなonna
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
siq englishsingsingsiq
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
tx05as5 navajofrogtx̖aş
pu% thaicrabปูpū
la5G frenchthemleurla̖ġ
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
taym englishtimetimetaym
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
ho%h5 germanhighhochhōḩ
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
sol englishsoulsoulsol
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
bla0 frenchwhiteblancbla̰
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
qge swahiliscorpionngeqge
le%bU danishliplæbelēbụ
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
h5E georgiantreeხეḩẹ
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
bo2d englishboardboardbou̖d
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
tx'ah navajoheadweartx'ah
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
fOyl danishbirdfuglfọyl
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
fOl frenchcrowdfoulefọl
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
kiq englishkingkingkiq
weIt englishwaitwaitweịt
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
s5o3k apache (western)fishłógşòk
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
sl1 danishbeatslåslo̖
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
wOd englishwouldwouldwọd
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
klay thaifarไกลklay
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
s99al3 koreanrices̭aḷ
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
otto japanesewhoopsおっとotto
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
zorro spanishfoxzorrozorro
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
e%3' navajoclothingè̄'
djanna arabicparadiseجنةdjanna
Guj frenchredrougeġuj
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
deIt englishdatedatedeịt
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
sa3 burmeseto eatစားsà
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
de5 frenchtwode̖
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
riavvio italianrestartriavvioriavvio
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
tr1id welshfoottroedtro̖id
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
Ga apache (western)foxghaġa
bigI9n englishbeginbeginbigïn
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
hvost russiantailхвостhvost
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
kGeno frenchslotcréneaukġeno
libG frenchfreelibrelibġ
mUy vietnamesecloudmâymụy
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
ma0k frenchlackmanquema̰k
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
kuwl englishcoolcoolkuwl
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
la44am tibetanpathལམla̋am
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
da%w thaistarดาวdāw
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
x5i33n chinesehappyxẏȉn
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
h5ala nuxalkfernxalaḩala
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
klAud englishcloudcloudklạud
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
l1fd danishairluftlo̖fd
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
he%3s5 navajopackagehè̄ş
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
di%n arabicreligionدينdīn
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
ma2k englishmarkmarkmau̖k
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
b^a%r hindiburdenभारbḥār
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
ra%dj hindiruleराजrādj
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
qoo vietnamesecornngôqoo
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
k99um koreandreamk̭um
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
na5f frenchnineneufna̖f
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
pleI englishplayplaypleị
h1l danishholehulho̖l
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
pGi hebrewfruitפריpġi
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
meIk englishmakemakemeịk
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
fim vietnamesefilmphimfim
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
s5m nuxalkto standlhmşm
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
me44e tibetanfireམེme̋e
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
ap99a koreanfather아빠ap̌a
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
passa9re italianto passpassàrepassȧre
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
d06aya hausaoneɗayaɗaya
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
ta0 frenchtimetempsta̰
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
ko44o tibetandoorསྒོkőo
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
gargari georgianapricotგარგარიgargari
torre spanishtowertorretorre
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
ka3a navajocrow cawkàa
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
r%9af welshroperhaffr̊af
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
did englishdeeddeeddid
mii33n chineseheavenmiȉn
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
ya3 navajoskyyà
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
rAt englishratratrạt
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
so0' navajostarso̰'
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
cInna icelandicto thinþynnacịnna
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
tsru georgianfalseცრუtsru
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
we33i33 chinesepowerwȅȉ
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
ba%0s navajohoopbā̰s
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
erra9re italianto wandererràreerrȧre
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
t^u3 apache (western)watertḥù
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
Is5 navajopine needleịş
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
sykG frenchsugarsucresykġ
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
th5I4n navajo