github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
blo englishblowblowblo
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
yo% apache (western)beadyooyō
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
arroz spanishricearrozarroz
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
d^Un hindifundsधनdḥụn
zGva georgianseaზღვაzġva
'ot hebrewsignomenאות'ot
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
la0 burmesemoonla̰
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
f10 frenchfundfondfo̰̖
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
xvili georgianchildშვილიxvili
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
Gamura georgianbatღამურაġamura
baOm germantreebaumbaọm
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
'il koreanone'il
ca%k icelandicroofþakcāk
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
s51sd welshtailllostşo̖sd
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
hil englishhealhealhil
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
deI englishdaydaydeị
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
EtG frenchto beêtreẹtġ
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
b^a%r hindiburdenभारbḥār
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
Is5 navajopine needleịş
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
qge swahiliscorpionngeqge
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
fim vietnamesefilmphimfim
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
flaIx germanfleshfleischflaịx
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
s5m nuxalkto standlhmşm
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
da%w thaistarดาวdāw
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
riavvio italianrestartriavvioriavvio
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
ka33q chineseridgekȁq
we33i33 chinesepowerwȅȉ
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
torre spanishtowertorretorre
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
sit englishseatseatsit
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
di% thaigoodดีdī
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
gGa%s germangrassgrasgġās
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
plussa icelandicblouseblússaplussa
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
p%a koreanonionpḥa
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
deIt englishdatedatedeịt
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
ra%dj hindiruleराजrādj
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
wOd englishwouldwouldwọd
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
taym englishtimetimetaym
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
igivE georgiansameიგივეigivẹ
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
siq englishsingsingsiq
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
'an vietnameseeatăn'an
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
kiq englishkingkingkiq
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
s5o3k apache (western)fishłógşòk
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
'en hebrewnothingאין'en
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
kan6 tamileyeகண்kaṇ
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
s99al3 koreanrices̭aḷ
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
garra spanishclawgarragarra
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
ka3a navajocrow cawkàa
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
ya%3j navajolittleyà̄j
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
andza georgianmastანძაandza
huC icelandicskinhúðhuç
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
t1jU danishfogtågeto̖jụ
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
tx^a%' navajobeavertxḥā'
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
akpa3 yorubaarmapáakpà
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
mye4 burmeselandမြေmyé
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
odju3 yorubaeyeojúodjù
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
ye4 burmesewaterရေyé
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
zorro spanishfoxzorrozorro
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
kreIv englishcravecravekreịv
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
kal englishcallcallkal
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
t00aq koreanearthṱaq
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
b1n thaiballบอลbo̖n
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
vayb englishvibevibevayb
kGeno frenchslotcréneaukġeno
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
onna japanesewomanおんなonna
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
la5bU danishrunløbela̖bụ
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
sp2iq englishspringspringspu̖iq
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
cor englishthorthorcor
ets hebrewtreeעֵץets
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
Gavi frenchdelightedraviġavi
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
k%U33q chineseholekḥụ̏q
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
kObob amharicstarኮኮብkọbob
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
erra9re italianto wandererràreerrȧre
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
10t frenchshamehonteo̰̖t
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
'oq thaiactองก์'oq
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
zum englishzoomzoomzum
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
ya33n chinesecorrectyȁn
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
ma% thaicomeมาmā
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
rian thaistudyเรียนrian
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
sU33n chineseforestsụ̏n
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
ya3 navajoskyyà
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
tul englishtooltooltul
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
praGC icelandictastebragðpraġç
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
ta0 navajospring (season)ta̰
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
ian scottish gaelicbirdeunian
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
dGE georgiandayდღეdġẹ
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
hUn' danishhandhåndhụn'
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
Ga%ba arabicforestغابةġāba
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
la44am tibetanpathལམla̋am
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
pI4k apache (western)bellybigpị́k
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
t1 danishtoeto̖
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
t05at amharicfingerጣትt̖at
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
cEkn icelandicservantþegncẹkn
gIft englishgiftgiftgịft
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
tr1id welshfoottroedtro̖id
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
Ekk icelandiceggeggẹkk
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
milhh arabicsaltملحmilhh
zaaw vietnameseknifedaozaaw
a%dj hinditodayआजādj
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
Grma georgiandeepღრმაġrma
s10 frenchsoundsonso̰̖
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
wolf englishwolfwolfwolf
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
tse%3h navajoelktsè̄h
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
ta%30' navajocorntà̰̄'
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
saic welshsevensaithsaic
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
h5E georgiantreeხეḩẹ
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
kuwl englishcoolcoolkuwl
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
dAnts englishdancedancedạnts
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
kInt germanchildkindkịnt
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
ts93In navajobonets̀ịn
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
faGin frenchflourfarinefaġin
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
addio italiangoodbyeaddioaddio
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
t^e%s5 navajoreedtḥēş
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
krie9It englishcreatecreatekriėịt
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
bo2d englishboardboardbou̖d
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
mpa3 apache (western)coyotembámpà
kAt englishcatcatkạt
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
dziri georgianbottomძირიdziri
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
weIt englishwaitwaitweịt
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
yard englishyardyardyard
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
'd06i vietnamesegođi'ɗi
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
zas apache (western)snowzaszas
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
di%n arabicreligionدينdīn
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
tsa georgianskyცაtsa
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
din thaisoilดินdin
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
h1l danishholehulho̖l
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
lo44o tibetanyearལོlőo
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
t^am thaito makeทำtḥam
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
sa30 navajoold agesà̰
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
Guj frenchredrougeġuj
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
fOyl danishbirdfuglfọyl
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
me44e tibetanfireམེme̋e
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
sUtx hinditruthसचsụtx
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
le%bU danishliplæbelēbụ
cInna icelandicto thinþynnacịnna
b10 frenchgoodbonbo̰̖
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
habba arabicto loveحبhabba
omi0 yorubawateromiomḭ
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
sa3 burmeseto eatစားsà
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
h5ala nuxalkfernxalaḩala
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
d06aya hausaoneɗayaɗaya
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
libG frenchfreelibrelibġ
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
nda9ma swahilicalfndamandȧma
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
zon englishzonezonezon
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
laa33n chinesemistlaȁn
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
'ani9 hebrewegoאני'anï
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
klAud englishcloudcloudklạud
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
mii33n chineseheavenmiȉn
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
pleI englishplayplaypleị
wei33 chineserockyweȉ
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
gwraig welshwifegwraiggwraig
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
tsru georgianfalseცრუtsru
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
ne4 burmesesunနေné
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
t^u3 apache (western)watertḥù
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
ba%0s navajohoopbā̰s
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
bOk englishbookbookbọk
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
juG frenchdayjourjuġ
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
sol englishsoulsoulsol
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
xIp englishshipshipxịp
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
dzili georgiansleepძილიdzili
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
so0' navajostarso̰'
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
h5ma georgianvoiceხმაḩma
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
pGi frenchprizeprixpġi
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
plant welshchildplantplant
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
la5G frenchthemleurla̖ġ
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
ma2k englishmarkmarkmau̖k
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
trOm welshheavytrwmtrọm
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
korreo spanishmailcorreokorreo
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
kh5o40' navajofirekḩó̰'
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
e%3' navajoclothingè̄'
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
uuC icelandicmindúðuuç
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
xax apache (western)bearshashxax
a5r danishearørea̖r
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
p%Ul hindifruitफलpḥụl
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
tsO33q chineseschooltsọ̏q
k99um koreandreamk̭um
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
hvost russiantailхвостhvost
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
sI4s navajobeltsị́s
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
mi3 burmesefireမီးmì
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
hay englishhihihay
x5i33n chinesehappyxẏȉn
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
mo3sI3 navajocatmòsị̀
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
otto japanesewhoopsおっとotto
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
ko44o tibetandoorསྒོkőo
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
he%3s5 navajopackagehè̄ş
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
ap99a koreanfather아빠ap̌a
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
ammatti finnishprofessionammattiammatti
bla0 frenchwhiteblancbla̰
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
li44i tibetanpearལིli̋i
rAt englishratratrạt
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
aI germaneggeiaị
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
fe33i44 chineseangerfȅi̋
ma0k frenchlackmanquema̰k
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
mo3 burmeserainမိုးmò
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
de5 frenchtwode̖
a0 frenchyearan
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
q5a%m arabicyearعامq̇ām
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
na44a tibetanagena̋a
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
perro spanishdogperroperro
diko9d englishdecodedecodedikȯd
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
ho%h5 germanhighhochhōḩ
parC icelandicedgebarðparç
fGwa frenchcoldfroidfġwa
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
Ga apache (western)foxghaġa
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
sik englishseekseeksik
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
h5mali georgianswordხმალიḩmali
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
sykG frenchsugarsucresykġ
weIv englishwavewaveweịv
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
tye9rra spanishlandtierratyėrra
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
na5f frenchnineneufna̖f
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
noo44 vietnameseboomnổnoő
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
hOnt germandoghundhọnt
passa9re italianto passpassàrepassȧre
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
fay thaifireไฟfay
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉ