github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
zas apache (western)snowzaszas
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
lUv englishlovelovelụv
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
'an vietnameseeatăn'an
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
e%3' navajoclothingè̄'
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
tyee33 chineseanthilltyeȅ
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
xax apache (western)bearshashxax
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
arroz spanishricearrozarroz
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
gargari georgianapricotგარგარიgargari
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
ta0 frenchtimetempsta̰
a%dj hinditodayआजādj
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
yo% apache (western)beadyooyō
klay thaifarไกลklay
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
himni georgiananthemჰიმნიhimni
passa9re italianto passpassàrepassȧre
du% thaito seeดูdū
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
mUy vietnamesecloudmâymụy
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
pu% thaicrabปูpū
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
ap99a koreanfather아빠ap̌a
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
cor englishthorthorcor
'il koreanone'il
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
le%bU danishliplæbelēbụ
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
ta%30' navajocorntà̰̄'
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
fEG frenchto dofairefẹġ
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
a5r danishearørea̖r
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
t1 danishtoeto̖
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
sl1 danishbeatslåslo̖
wei33 chineserockyweȉ
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
he%3s5 navajopackagehè̄ş
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
kreIv englishcravecravekreịv
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
'd06i vietnamesegođi'ɗi
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
fIrC icelandica distancefirðfịrç
fay thaifireไฟfay
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
sykG frenchsugarsucresykġ
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
bo2d englishboardboardbou̖d
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
'ani9 hebrewegoאני'anï
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
mi3 burmesefireမီးmì
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
'en hebrewnothingאין'en
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
blo englishblowblowblo
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
h5mali georgianswordხმალიḩmali
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
f10 frenchfundfondfo̰̖
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
s5m nuxalkto standlhmşm
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
kInt germanchildkindkịnt
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
la5G frenchthemleurla̖ġ
ya33n chinesecorrectyȁn
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
t00aq koreanearthṱaq
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
deIt englishdatedatedeịt
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
mo3sI3 navajocatmòsị̀
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
a5l danishbeerøla̖l
a0 frenchyearan
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
dAnts englishdancedancedạnts
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
aI germaneggeiaị
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
krie9It englishcreatecreatekriėịt
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
meIk englishmakemakemeịk
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
onna japanesewomanおんなonna
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
milhh arabicsaltملحmilhh
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
sa30 navajoold agesà̰
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
sUtx hinditruthसचsụtx
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
ya%3j navajolittleyà̄j
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
10t frenchshamehonteo̰̖t
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
p%a koreanonionpḥa
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
sI4k apache (western)scarsigsị́k
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
so0' navajostarso̰'
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
zaaw vietnameseknifedaozaaw
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
ka33q chineseridgekȁq
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
juG frenchdayjourjuġ
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
kal englishcallcallkal
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
h5E georgiantreeხეḩẹ
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
te5k icelandicpooldökkte̖k
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
fOyl danishbirdfuglfọyl
plant welshchildplantplant
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
siq englishsingsingsiq
ian scottish gaelicbirdeunian
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
dGE georgiandayდღეdġẹ
djanna arabicparadiseجنةdjanna
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
Ekk icelandiceggeggẹkk
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
pGi hebrewfruitפריpġi
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
Grma georgiandeepღრმაġrma
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
de5 frenchtwode̖
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
torre spanishtowertorretorre
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
bAnd englishbandbandbạnd
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
andza georgianmastანძაandza
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
qge swahiliscorpionngeqge
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
la44am tibetanpathལམla̋am
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
b1n thaiballบอลbo̖n
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
habba arabicto loveحبhabba
dzili georgiansleepძილიdzili
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
tr1id welshfoottroedtro̖id
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
haEri georgianairჰაერიhaẹri
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
baOm germantreebaumbaọm
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
q5a%m arabicyearعامq̇ām
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
noo44 vietnameseboomnổnoő
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
b^a%r hindiburdenभारbḥār
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
weIv englishwavewaveweịv
hvost russiantailхвостhvost
t^am thaito makeทำtḥam
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
we33i33 chinesepowerwȅȉ
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
la5bU danishrunløbela̖bụ
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
plussa icelandicblouseblússaplussa
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
rian thaistudyเรียนrian
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
Guj frenchredrougeġuj
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
blUd englishbloodbloodblụd
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
nda9ma swahilicalfndamandȧma
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
h5ma georgianvoiceხმაḩma
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
bigI9n englishbeginbeginbigïn
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
di%n arabicreligionدينdīn
igivE georgiansameიგივეigivẹ
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
bOk englishbookbookbọk
saic welshsevensaithsaic
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
novEllo italiannewnovellonovẹllo
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
gIft englishgiftgiftgịft
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
mi33i44q chineselifemȉi̋q
aja yorubawifeayaaja
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
not englishnotenotenot
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
la0 burmesemoonla̰
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
s51sd welshtailllostşo̖sd
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
tsO33q chineseschooltsọ̏q
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
d06aya hausaoneɗayaɗaya
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
s10 frenchsoundsonso̰̖
akpa3 yorubaarmapáakpà
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
sit englishseatseatsit
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
tx'ah navajoheadweartx'ah
p%Ul hindifruitफलpḥụl
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
ne4 burmesesunနေné
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
rAt englishratratrạt
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
mba9be swahiliherombabembȧbe
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
s5o3k apache (western)fishłógşòk
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
trOm welshheavytrwmtrọm
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
perro spanishdogperroperro
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
tsa georgianskyცაtsa
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
riavvio italianrestartriavvioriavvio
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
mpa3 apache (western)coyotembámpà
'ot hebrewsignomenאות'ot
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
taym englishtimetimetaym
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
na5f frenchnineneufna̖f
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
zorro spanishfoxzorrozorro
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
tse%3h navajoelktsè̄h
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
dziri georgianbottomძირიdziri
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
ya3 navajoskyyà
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
di% thaigoodดีdī
sp2iq englishspringspringspu̖iq
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
tx^a%' navajobeavertxḥā'
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
si%5 finnishfilamentsyysī̖
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
kiq englishkingkingkiq
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
li44i tibetanpearལིli̋i
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
p10 frenchbridgepontpo̰̖
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
fim vietnamesefilmphimfim
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
yard englishyardyardyard
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
ye4 burmesewaterရေyé
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
ma% thaicomeมาmā
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
odju3 yorubaeyeojúodjù
praGC icelandictastebragðpraġç
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
korreo spanishmailcorreokorreo
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
sik englishseekseeksik
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
xadjara arabictreeشجرةxadjara
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
kh5o40' navajofirekḩó̰'
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
r%9af welshroperhaffr̊af
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
wOd englishwouldwouldwọd
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
Gamura georgianbatღამურაġamura
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
din thaisoilดินdin
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
lo44o tibetanyearལོlőo
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
zon englishzonezonezon
s5ij navajourineşij
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
EtG frenchto beêtreẹtġ
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
sa3 burmeseto eatစားsà
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
kUy vietnamesetreecâykụy
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
ets hebrewtreeעֵץets
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
t^e%s5 navajoreedtḥēş
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
fOl frenchcrowdfoulefọl
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
kan6 tamileyeகண்kaṇ
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
h5ala nuxalkfernxalaḩala
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
zGva georgianseaზღვაzġva
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
uuC icelandicmindúðuuç
vE0 frenchwinevinvẹ̰
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
huC icelandicskinhúðhuç
Gavi frenchdelightedraviġavi
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
ammatti finnishprofessionammattiammatti
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
faGin frenchflourfarinefaġin
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
mo3 burmeserainမိုးmò
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
omi0 yorubawateromiomḭ
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
ma2k englishmarkmarkmau̖k
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
kObob amharicstarኮኮብkọbob
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
otto japanesewhoopsおっとotto
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
libG frenchfreelibrelibġ
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
h1l danishholehulho̖l
sU33n chineseforestsụ̏n
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
gGa%s germangrassgrasgġās
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
na44a tibetanagena̋a
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
cInna icelandicto thinþynnacịnna
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
tsru georgianfalseცრუtsru
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
laa33n chinesemistlaȁn
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
xIp englishshipshipxịp
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
t05ena amharichealthጤናt̖ena
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
pI4k apache (western)bellybigpị́k
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
ho%h5 germanhighhochhōḩ
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
ba%0s navajohoopbā̰s
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
hil englishhealhealhil
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
gwraig welshwifegwraiggwraig
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
Ga apache (western)foxghaġa
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
xvili georgianchildშვილიxvili
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
ama3 navajomotheramà
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
t1jU danishfogtågeto̖jụ
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
ta0 navajospring (season)ta̰
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
Is5 navajopine needleịş
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
kuwl englishcoolcoolkuwl
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
deI englishdaydaydeị
wolf englishwolfwolfwolf
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
a5m danishtenderøma̖m
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
diko9d englishdecodedecodedikȯd
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
b10 frenchgoodbonbo̰̖
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
zum englishzoomzoomzum
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
'a4lk93a3la4mi%3 hausa